• Start
  • Wiadomości
  • Budżet Obywatelski 2022 - składamy wnioski. Sprawdź jaką kwotę można wykorzystać w twojej dzielnicy

Budżet Obywatelski 2022 - składamy wnioski. Sprawdź jaką kwotę można wykorzystać w twojej dzielnicy

W przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Gdańska będą decydować o rozdysponowaniu blisko 21 mln złotych - to najwyższa kwota w historii gdańskiego BO. Podobnie jak w roku ubiegłym, projekty będą składane do "zwykłego", a także tzw. zielonego Budżetu. Wnioski można składać przez blisko miesiąc - już od poniedziałku, 19 kwietnia, do 16 maja włącznie.
19.04.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kwota BO 2022 wynosi dokładnie 20 830 669 złotych - w tym 19,7 mln zł to kwota podstawowa i środki, które nie zostały wykorzystane w poprzedniej edycji BO 2021 - 1 130 669 zł
Kwota BO 2022 wynosi dokładnie 20 830 669 złotych - w tym 19,7 mln zł to kwota podstawowa i środki, które nie zostały wykorzystane w poprzedniej edycji BO 2021 - 1 130 669 zł
Mat. Urząd Miejski w Gdańsku

 

Budżet Obywatelski 2022. Gdańszczanki i gdańszczanie mogą już składać projekty

 

Do wydania prawie 21 mln złotych

Kwota BO 2022 wynosi dokładnie 20 830 669 złotych - w tym 19,7 mln zł to kwota podstawowa (wyliczona zgodnie z ustawą, która mówi o tym, że kwota BO w każdej gminie musi wynieść minimum 0,5 proc. wydatków miejskich). Do tego doszły środki, które nie zostały wykorzystane w poprzedniej edycji BO 2021 - dokładnie 1 130 669 zł.

W tej kwocie na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 2 781 700 zł, a na projekty dzielnicowe - 13 056 666 zł. Ze wspomnianej kwoty blisko 21 mln złotych wyodrębniono na zielony BO dokładnie 4 992 303 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie Zielonego BO - 1 512 000 zł, a na projekty dzielnicowe Zielonego BO - 3 480 303 zł. 


"Zielone" wydatki

Gdański Zielony Budżet Obywatelski zadebiutował w ubiegłym roku. O wyodrębnienie środków z podstawowej puli BO na projekty związane m.in. z nasadzeniami drzew czy powstawaniem bądź zagospodarowywaniem niewielkich zielonych przestrzeni w mieście apelowali mieszkańcy i aktywiści. To rozwiązanie spotkało się z dużym zainteresowaniem i pozytywnymi reakcjami, dlatego, ponownie, w tym roku mieszkańcy będą mogli składać "zielone" propozycje.

Plac zabaw w Parku św. Barbary powstał dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego
Plac zabaw w Parku św. Barbary powstał dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego
zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2021


W ubiegłym roku gdańszczanie głosowali w sumie nad 147 projektami tzw. zielonego BO, a wygrało i zostanie zrealizowanych 45 z nich. W tym roku pojawiła się jednak pewna nowość w kategoriach, do których będzie można przypisać dany projekt. Możliwe będzie bowiem składanie projektów związanych z promowaniem działań ekologicznych i edukowaniem z zakresu ekologii.
Zatem tegoroczne kategorie "Zielonego" BO to:

1. nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej;
2. nowe przestrzenie zielone;
3. budowa ogrodów deszczowych;
4. renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni;
5. działania ekologiczne.

Zasady składania wniosków i głosowania na projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego będą podobne do zasad obowiązujących przy tradycyjnym BO - tak jak w ubiegłym roku. Jest jednak kilka wyjątków:

  • projekt obejmuje zadania należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które dotyczą zieleni w mieście

  • powinien być możliwy do realizacji w trakcie jednego roku kalendarzowego

 

Więcej podpisów poparcia pod wnioskami

W tej edycji wnioskodawcy będą mieć siedem dni na dostarczenie wydrukowanego formularza z opisanym projektem BO oraz listy poparcia takiego projektu do urzędu. Co ważne, dostarczenie papierowej wersji formularza jest obowiązkowe, choć każdego roku część wnioskodawców tego nie robi, zgłaszając jedynie projekt do systemu elektronicznego. W takich sytuacjach pracownicy Urzędu Miejskiego są, niestety, zmuszeni odrzucać takie projekty.

W tym roku wymagana liczba podpisów poparcia dla zgłaszanego projektu dzielnicowego wynosi wciąż 1 podpis (podobnie jak w ubiegłym roku), natomiast dla ogólnomiejskiego - 30 podpisów. W związku z tym, że panuje epidemia, i zebranie tylu podpisów może być utrudnione. Jeżeli do urzędu zostanie złożony wniosek z mniejszą liczbą podpisów poparcia - nie będą one "automatycznie" odrzucane. Pracownicy Urzędu Miejskiego wyznaczą jednak termin, w którym brakujące podpisy trzeba będzie dostarczyć, by dany projekt mógł zostać ostatecznie zakwalifikowany.

- Chodzi o to, by te projekty już na wstępie miały jakieś poparcie, by było pewne poczucie odpowiedzialności wśród mieszkańców. To są bowiem często projekty szacowane na bardzo wysokie, nawet milionowe kwoty. My traktujemy Budżet Obywatelski poważnie, stąd decyzja o tych 30 głosach poparcia - tłumaczy Sylwia Betlej, kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic.

Zmienione zostały także minimalne progi poparcia dla realizacji projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich - już w trakcie głosowania. W trakcie konsultacji społecznych nad BO, wielu mieszkańców zwracało uwagę, że dotychczasowy minimalny próg 100 punktów jest zbyt niski. Zatem do realizacji projektów dzielnicowych Budżetu Obywatelskiego konieczne będzie przekroczenie minimalnego progu poparcia wynoszącego co najmniej 200 punktów, natomiast do realizacji projektów ogólnomiejskich - 400 punktów.

Budżet Obywatelski w Gdańsku. Co zmienić i poprawić w przygotowaniach do kolejnej edycji?


Na podstawie doświadczeń z poprzednich edycji BO zdecydowano, że nie będą realizowane projekty:

  • dotyczące wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej;
  • dotyczące wyznaczenia dodatkowych patroli Straży Miejskiej;
  • zlokalizowane na terenach Skarbu Państwa, niebędących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.

Kolejna nowość dotyczy dodatkowych kompetencji, które przyznano Zespołowi Konsultacyjnemu BO (w jego skład wchodzą radni miejscy i dzielnicowi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego). Jego członkowie będą mieli możliwość łączenia kilku podobnych projektów w jeden, a także możliwość zmiany kategorii nowopowstałego projektu na ogólnomiejski. Zapis ten dotyczy projektów, które powtarzają się w dzielnicach - są to często projekty dotyczące opieki nad zwierzętami, warsztaty, zajęcia biegowe czy gry terenowe, o podobnym czy nawet identycznym profilu, ale proponowane zazwyczaj w kilku czy kilkunastu dzielnicach.

 

Więcej pieniędzy dla mniejszych dzielnic

W tej edycji BO utrzymano ubiegłoroczne zasady podziału puli środków pomiędzy dzielnicami przeznaczonych na projekty Budżetu Obywatelskiego. Powinny skorzystać na tym dzielnice z mniejszą liczbą mieszkańców. We wcześniejszych edycjach bywało bowiem tak, że przyznana w BO kwota umożliwiała zgłaszanie jedynie niewielkich projektów, np. zagospodarowanie lokalnego skwerku czy montaż ławek na terenie danej dzielnicy. Teraz pieniędzy powinno być więcej. Pula środków na projekty dzielnicowe zostanie podzielona na poszczególne dzielnice następująco: 50 proc. środków zostanie podzielonych po równo na wszystkie dzielnice, a pozostałe 50 proc. zostanie podzielonych na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożone przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy. Wcześniej był to podział 30 proc. / 70 proc.

 

SPRAWDŹ, JAKĄ KWOTĘ ZE ŚRODKÓW BO MOŻNA WYKORZYSTAĆ W TWOJEJ DZIELNICY

Nazwa

Łączna kwota
dla dzielnicy (zł)

Łączna kwota -  projekty dzielnicowe BO (zł)

Łączna kwota - ZBO (zł)

Aniołki

308 291

247 248

61 043

Brętowo

361 996

289 597

72 399

Brzeźno

448 074

357 365

90 709

Chełm

812 819

645 091

167 728

Jasień

630 836

484 188

146 648

Kokoszki

407 487

323 481

84 006

Krakowiec-Górki Zachodnie

276 190

224 727

51 463

Letnica

254 242

203 052

51 190

Matarnia

333 813

267 050

66 763

Młyniska

270 833

216 666

54 167

Nowy Port

600 059

449 327

150 732

Oliwa

510 205

410 914

99 291

Olszynka

278 700

222 960

55 740

Orunia Górna - Gdańsk Południe

615 657

492 665

122 992

Orunia-Św. Wojciech-Lipce

488 488

394 641

93 847

Osowa

519 895

416 432

103 463

Piecki-Migowo

724 036

579 229

144 807

Przeróbka

294 901

235 921

58 980

Przymorze Małe

499 229

399 383

99 846

Przymorze Wielkie

768 041

596 510

171 531

Rudniki

424 302

374 641

49 660

Siedlce

530 321

361 457

168 864

Stogi

484 764

327 047

157 717

Strzyża

321 181

256 945

64 236

Suchanino

416 625

334 819

81 805

Śródmieście

670 173

536 207

133 966

Ujeścisko-Łostowice

737 743

589 770

147 973

VII Dwór

312 633

229 570

83 063

Wrzeszcz Dolny

634 804

508 762

126 042

Wrzeszcz Górny

619 241

495 886

123 355

Wyspa Sobieszewska

285 114

228 092

57 023

Wzgórze Mickiewicza

269 329

215 463

53 866

Zaspa-Młyniec

459 211

367 369

91 842

Zaspa-Rozstaje

458 813

367 050

91 763

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

508 925

407 140

101 785

SUMA

16 536 969

13 056 666

3 480 303

 

Harmonogram BO 2022
19 kwietnia - 16 maja 2021 r. - zgłaszanie projektów
do 15 września 2021 r. - weryfikacja projektów
do 20 września 2021 r. - losowanie numerów projektów
4 - 18 października 2021 r. - głosowanie
do 25 października 2021 r. - ogłoszenie wyników głosowania

Jak zmieniał się gdański Budżet Obywatelski?

Pierwszy BO w Gdańsku został wprowadzony w 2013 roku z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza i radnych Gdańska. Dziewięć milionów złotych z miejskiego budżetu zostało wówczas przekazanych w ręce mieszkańców. Od tego czasu w Gdańsku odbyło się już osiem edycji BO. Dzięki nim powstały nowe drogi, tereny sportowo-rekreacyjne i place zabaw. Zrealizowano też wiele projektów sportowych, kulturalnych i integracyjnych.

Kwota przeznaczona na realizację projektów wyniosła dotychczas 114,2 mln zł. Mieszkańcy zgłosili w sumie 3 261 projektów, a liczba projektów wybranych w głosowaniu do realizacji wyniosła 583.

Każdego roku, po zakończonym głosowaniu, Urząd Miejski przeprowadza konsultacje z mieszkańcami, prosząc ich o uwagi oraz propozycje, które - zdaniem gdańszczan - należy wprowadzać. I tak, w dwóch pierwszych edycjach: BO2014 i BO2015 podział środków wyznaczano na okręgi wyborcze, a od BO2016 wprowadzono podział środków dla dzielnic.
- Do BO2020 składać projekty i głosować mogli mieszkańcy od 16. roku życia, natomiast od BO2020 limit wieku został zniesiony - przypomina Sylwia Betlej. - W BO2020 wprowadzono także możliwość zgłaszania projektów na terenach niegminnych. Zmniejszona została też liczba wymaganych podpisów poparcia z 15 na 1 - był to wymóg zawarty w ustawie o samorządzie gminnym. W BO2021 wprowadzono z kolei Zielony Budżet Obywatelski, a także zmieniono sposób wyliczenia kwot dla dzielnic, by zwiększyć pule dla najmniejszych dzielnic.

 

1
Mat. Urząd Miejski w Gdańsku

 

Od roku 2013, a więc od przygotowań do pierwszej edycji BO, kwota budżetu wzrosła ponad dwukrotnie - z 9 do blisko 21 mln złotych. Dotąd najwyższą frekwencję osób głosujących na projekty odnotowano także w pierwszej edycji - wyniosła ona 13,7 proc. osób uprawnionych do głosowania, a najniższą - dwa lata później, w 2015 r. Było to zaledwie 9 proc.

Dotychczas, ze wszystkich edycji gdańskiego BO, mieszkańcy złożyli najwięcej projektów w ubiegłym roku. Było ich 629. Najmniej projektów do BO złożono w roku 2014. Było ich wówczas 189.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok, w którym odbyło się głosowanie

 

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020

Kwota BO (w mln zł)

9,0

11,0

11,0

12,5

14,0

19,8

18,5

18 428 001,00 zł

w tym na projekty ogólnomiejskie

okręgi; kwota razem 9,0

2,0

2,2

2,5

2,8

4,0

3,6

2 523 700,00 zł

w tym na projekty dzielnicowe

9,0

8,8

10,0

11,2

15,9

14,9

 11 944 301,00 zł

w tym na zielone projekty ogólnomiejskie(nowość BO2021)

 

 

 

 

 

 

 

1 080 000,00 zł

w tym na  zielone projekty dzielnicowe (nowość BO2021)

 

 

 

 

 

 

 

2 880 000,00 zł

Udział kwoty BO w stosunku do wydatków budżetowych (w %)

0,34

0,42

0,43

0,47

0,49

0,60

0,50

0,5

Frekwencja (w %)

13,7

10,1

9,0

10,0

11,3

12,4

11,4

9,2

Liczba osób uprawnionych do głosowania w BO
(do 2016 r. mieszkańcy zameldowani na terenie Gdańska/ od 2017 r. brak obowiązku meldunkowego)

373 458

374 855

378 032

371 269

393 461

392 133

466 631

438 021

Liczba osób, które zagłosowały

51 038

37 965

33 987

36 971

44 655

48 760

53 025

40 383

Liczba projektów złożonych

407

189

281

335

412

455

563

629

Liczba projektów poddanych pod głosowanie

307

147

210

254

297

319

331

357

Liczba projektów wybranych do realizacji

28

21

65

91

106

82

75

115