• Start
  • Wiadomości
  • Bramki ABC już na gdańskim lotnisku. Ruszyła automatyczna odprawa pasażerów

Bramki ABC już na gdańskim lotnisku. Ruszyła automatyczna odprawa pasażerów

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich przekazał Straży Granicznej dziesięć bramek ABC (Automated Border Control) służących do automatycznej odprawy granicznej pasażerów w Porcie Lotniczym Gdańsk. Urządzenia usprawnią procedury, zwiększą przepustowość portu lotniczego przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa i nienaruszalności granic.
( 06.12.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
mężczyzna zwrócony tyłem do kadru, jego twarz widać w oku kamery przed którą stoi
Twarz w bramce ABC skanuje kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak, rzecznik prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku
Fot. Anna Rezulak/Kosycarz Foto Press

Bramki ABC - co zyskuje dzięki nim lotnisko w Gdańsku?

Gdański port lotniczy jest szóstym w Polsce, który został wyposażony w bramki ABC.

 - Cieszymy się, że gdański port lotniczy jest kolejnym lotniskiem, na którym służbę naszych funkcjonariuszy, a konkretnie proces kontroli granicznej, będą wspierać w pełni zautomatyzowane urządzenia - powiedział kontradmirał SG Andrzej Prokopski komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej podczas uroczystości uruchomienia bramek we wtorek, 6 grudnia 2022 r. -.Dzięki nim zyskujemy kolejne stanowiska do odprawy podróżnych. Należy podkreślić, że bramki automatycznej kontroli granicznej są w pełni zintegrowane z bazami danych obsługiwanymi przez Straż Graniczą, co pozwoli ustalić, czy dana osoba nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa bądź nie jest poszukiwana. Dodatkowo, dzięki weryfikacji podróżnych z danymi zawartymi w ich biometrycznych dokumentach tożsamości, wykluczona będzie możliwość posłużenia się fałszywym lub cudzym dokumentem.

- Postęp technologiczny stanowi o rozwoju naszego lotniska - dodał Tomasz Kloskowski prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. - Nowe urządzenia dają pasażerom możliwość skorzystania z automatycznej odprawy granicznej. To może zwiększać ich komfort, a także poprawiać jakość i szybkość obsługi. A to dla nas absolutne priorytety. Taki jest dziś standard na dużych światowych i europejskich lotniskach i taki jest standard na lotnisku w Gdańsku.

W uroczystym otwarciu bramek ABC na gdańskim lotnisku uczestniczyli także Katarzyna Kruk zastępczyni dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz płk SG Andrzej Fijałkowski dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

wymienione osoby stoją w rzędzie między wspomnianymi bramkami
Uruchomienie bramek ABC na gdańskim lotnisku, 6 grudnia 2022, od lewej: Andrzej Fijałkowski, Tomasz Kloskowski, Katarzyna Kruk, Dariusz Drelich, Andrzej Prokopski
Fot. Anna Rezulak/Kosycarz Foto Press

Gdzie znajdują się bramki ABC i ile ich jest na gdańskim lotnisku?

Do dyspozycji osób podróżujących z Gdańska do i ze strefy Non-Schengen jest w sumie dziesięć bramek ABC. Pięć urządzeń zainstalowano w hali przylotów i pięć w hali odlotów. Automatyczny proces kontroli granicznej jest nadzorowany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Koszt zainstalowania urządzeń to ponad 4,2 mln zł.

Kto może korzystać z bramek ABC?

W bramkach ABC mogą odprawiać się wyłącznie obywatele państw Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Szwajcarii, którzy ukończyli 18 rok życia, posługujący się biometrycznym paszportem. Z bramek mogą korzystać także obywatele Polski posiadający biometryczny dowód osobisty.

Pasażer odprawiający się w bramce ABC w pierwszej kolejności skanuje swój dokument, przykładając go do czytnika. Po otwarciu drzwi wejściowych, podróżny musi wejść do środka. Następuje proces sprawdzenia i weryfikacji biometrycznej. Automatycznie porównywane są wizerunek twarzy, odciski palców i potwierdzane, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem.

Dzięki weryfikacji danych biometrycznych bramka ABC wyklucza możliwość posłużenia się podrobionym, przerobionym lub cudzym dokumentem. Bramki ABC są połączone z bazami danych, które obsługuje Straż Graniczna. Pozwala to wykryć m.in. czy podróżny widnieje w bazach danych np. jako osoba poszukiwana lub osoba, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Po pozytywnej weryfikacji otwierają się drzwi wyjściowe i pasażer może opuścić bramkę.

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych czynności i szczegółowych sprawdzeń, podróżny jest kierowany na drugą linię kontroli.

Kontrole za pomocą bramek biometrycznych trwają z reguły kilkanaście sekund.

dwóch mężczyzn, jeden za drugim stoją przed bramkami, widok z boku, oddają odciski palców na jednym  z urządzeń
Tomasz Kloskowski prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy w bramce ABC na lotnisku
Fot. Anna Rezulak/Kosycarz Foto Press

Odprawa w bramce ABC krok po kroku

  1. Przygotuj dokument i podejdź do bramki z zieloną strzałką oznaczającą, że bramka jest gotowa do odprawy pasażera.
  2. Przyłóż paszport do czytnika stroną personalizacyjną ze zdjęciem, a dowód osobisty awersem lub rewersem. Przytrzymaj kilka sekund, aż do pokazania się na ekranie strzałki i otwarcia drzwi bramki.
  3. Wejdź do środka i stań na wyznaczonym miejscu. Skieruj twarz na skaner, gdzie zostanie wykonane zdjęcie.
  4. W następnym etapie nastąpi weryfikacja drugiej cechy biometrycznej - odcisków palców.
  5. Poczekaj aż dane uzyskane z dokumentu zostaną porównane z danymi optycznymi i elektronicznymi, zweryfikowane w bazach teleinformatycznych i sprawdzone w systemach.
  6. Po pozytywnie zakończonej weryfikacji drzwi bramki otworzą się, co oznacza, że odprawa przebiegła pomyślnie i możesz kontynuować podróż.