• Start
  • Wiadomości
  • Biznes, który inspiruje. Wyróżnij się wśród kandydatów

Biznes, który inspiruje. Wyróżnij się wśród kandydatów

Kończysz dobre studia, znasz języki obce, niedługo wyruszysz na poszukiwanie pracy? Warto już w czasie studiów zadbać nie tylko o interesujące CV, ale też skutecznie budować sieć kontaktów zawodowych i pewność siebie. Aby najlepiej zaprezentować się w procesie rekrutacyjnym i wyróżnić wśród innych kandydatów.
09.03.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Spotkanie studentów Uniwersytetu Gdańskiego z firmą TORUS

- W dniu 28 marca już po raz drugi Miasto Gdańsk organizuje dla studentów „Gdański Festiwal Kariery” gdzie będą mogli bezpłatnie wziąć udział w całodziennym warsztacie „Zasady skutecznej kariery”. Podczas Festiwalu swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z nimi absolwenci, którzy odnieśli sukcesy na rynku pracy - mówi Anna Zbierska, zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej w którym prowadzony jest projekt „Study in Gdansk”.

Wartościowym z punktu widzenia uczelni i miasta projektem jest też cykl warsztatów, które w kompleksie biznesowym Alchemia w Gdańsku zorganizuje dla studentów firma deweloperska Torus.

- Rozpoczynając współpracę z firmą TORUS w zakresie warsztatów dedykowanych naszym studentom chcemy przybliżyć im świat biznesu oraz przedstawić możliwości praktycznego wykorzystania pozyskanej na Uniwersytecie Gdańskim wiedzy - wyjaśnia Iwona Kuklińska, Kierownik Sekcji Marketingu Uniwersytetu Gdańskiego.


Pierwsze warsztaty odbywały się pod hasłem 'Finanse nie takie straszne'

Podczas pierwszych z tego cyklu warsztatów zatytułowanych „Finanse nie takie straszne” studenci poznają szerokie spektrum możliwości rozwoju w obszarze księgowości i finansów. Obalonych zostanie wiele stereotypów związanych np. z „klepaniem faktur”, pokazana zostanie rola i ogromne znaczenie procesów realizowanych w wybranych firmach na działalność tych podmiotów oraz ich klientów. Studenci spotkają się kolejno z przedstawicielami firmy Torus, State Street Bank Polska oraz Kemira.

- O konieczności współpracy środowiska biznesowego i uczelnianego wiele się mówi. My postanowiliśmy działać, zaczynając od własnego podwórka. W wybudowanych przez nas budynkach biurowych Alchemii swoje siedziby ma wiele firm, przede wszystkim zagranicznych korporacji - mówi Monika Brzozowska z firmy Torus. - Po drugiej stronie alei Grunwaldzkiej znajduje się z kolei kampus Uniwersytetu Gdańskiego, w którym kształcą się ich przyszli, potencjalni pracownicy. Postanowiliśmy więc dać firmom, naszym najemcom, pretekst do otworzenia szerszej swoich drzwi i umożliwienia studentom poznania ich rzeczywistego środowiska pracy.

Kolejne warsztaty dotyczyć będą innych, dynamicznie rozwijających się branż, jak IT czy HR i stworzą możliwość włączenia w akcję kolejnych firm.TV

Budowa basenu we Wrzeszczu jeszcze w tym roku