Bezpłatne obiady dla przedszkolaków i uczniów. Radni zmienili kryteria, sprawdź jak to załatwić

Dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1320 zł, tj. 220 procent kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej, będą mogły skorzystać nieodpłatnie z dożywiania w przedszkolu lub szkole. Rada Miasta Gdańska podczas sesji w czwartek, 9 lutego uchwaliła zmianę do programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023.
09.02.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
talerz makaronu polanego sosem na białym tle
Można ubiegać się o wsparcie w ramach dwóch programów - gminnego i rządowego. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci wnioski o dożywianie powinni składać bezpośrednio do Centrum Pracy Socjalnej, obsługującego dzielnicę zamieszkania.
Pexels / Pixabay.com

Łatwiej dostać gminne wsparcie

Podwyższono kryterium uprawniające gdańskie rodziny do korzystania z tej formy wsparcia. Przypomnijmy, że bezpłatne dożywianie gdańskich uczniów i przedszkolaków odbywa się w ramach dwóch programów: 

  • wieloletniego, rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 
  • gminnego - osłonowego

W myśl przyjętej przez RMG zmiany, w przedszkolach i szkołach obiady zjedzą dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1320 zł. Natomiast program rządowy przyznaje bezpłatne obiady dzieciom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, tj. 200 procent kryterium dochodowego w pomocy społecznej.

Uchwała RMG wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia.  

Przekaż wniosek pracownikowi socjalnemu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prosi uprawnionych rodziców, opiekunów dzieci o przekazywanie wniosków o dożywianie bezpośrednio do Centrum Pracy Socjalnej, obsługującego dzielnicę ich zamieszkania. Kontakt do CPS jest na stronie internetowej Ośrodka. Do podania trzeba dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury),
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby z niepełnosprawnością lub długotrwale chore - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Szczegółami służą mieszkankom i mieszkańcom pracownicy socjalni gdańskiego MOPR.

TV

Po Wielkanocy zacznie jeździć autobus na wodór