• Start
  • Wiadomości
  • Bezpieczeństwo w Śródmieściu: propozycje prezydent miasta

Bezpieczeństwo, estetyka i kultura w Śródmieściu: propozycje nie tylko na sezon letni

Wspólne patrole służb miejskich, dofinansowanie działań policji, czy otwarcie całodobowego komisariatu w newralgicznym miejscu Gdańska - to tylko niektóre z szeregu rozwiązań zaproponowanych przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w Śródmieściu. - Rozmawialiśmy o tym, jak poprawić bezpieczeństwo, ale także estetykę i kulturę w sercu Gdańska – mówi prezydent miasta.
27.04.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kobieta w okularach przed mikrofonem
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zaproponowała szereg rozwiązań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w Śródmieściu
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

O bezpieczeństwie jeszcze przed sezonem letnim 

Zgodnie z obietnicą, przed rozpoczęciem sezonu letniego, prace miejskich służb zostały skupione głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców miasta. W kwietniu Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, spotkała się z insp. Tomaszem Hintzem, komendantem miejskim policji. Wspólny spacer ulicami Długą, Powroźniczą, Tkacką oraz Piwną był okazją do rozmów o bezpieczeństwie mieszkańców i rozwiązaniach wpływających na poziom bezpieczeństwa w rejonie Głównego Miasta.

Spacer prezydent Gdańska z komendantem miejskim Policji po Śródmieściu Gdańska

- Przed rozpoczęciem sezonu letniego wspólnie z różnymi służbami rozmawialiśmy o tym, jak poprawić bezpieczeństwo, ale także estetykę i kulturę w sercu Gdańska – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Chcemy zwiększyć działania związane z przeciwdziałaniem nielegalnemu handlowi, który jest niestety bolączką nie tylko Drogi Królewskiej, ale też okolicznych ulic. Dążymy także do tego, aby w samym centrum miasta policja mogła stacjonować przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Do tego potrzeba remontu i odświeżenia komisariatu na ulicy Piwnej, co zostanie sfinansowane z pieniędzy miejskich. Chciałabym, aby jeszcze w tym sezonie ten punkt został otwarty. Stale pracujemy nad uporządkowaniem hulajnóg, które są porzucone w różnych miejscach. Za trzy miesiące rozpocznie się coroczny Jarmark św. Dominika, a na kwestie związane z podniesieniem bezpieczeństwa zabezpieczyliśmy ponad 800 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że nasze działania sprawią, iż nadchodzący szczyt sezonu i rozpoczynająca go majówka będzie dla nas wszystkich bezpieczna.

 

Mężczyzna w garniturze przed mikrofonem
Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Wspólne działania służb

W ostatnich miesiącach przedstawiciele władz miasta spotykali się z przedstawicielami różnych służb, aby wypracować rozwiązania prowadzące do  poprawy bezpieczeństwa. W marcu i kwietniu, zastępcy prezydent Gdańska, Piotr Borawski i Piotr Kryszewski spotkali się z pracownikami Inspekcji handlowej, Izby Celno-Handlowej, Izby Administracji Skarbowej, Sanepidu oraz Policji. Zwołano również wspólne posiedzenia, których efektem jest  wypracowanie działań, które mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa w Śródmieściu. Od czerwca, w newralgicznych miejscach miasta, pojawią się wspólne patrole służb miejskich – Straży Miejskiej i Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz policji i administracji skarbowej. Ich celem jest walka z nielegalnym handlem oraz ujednolicenie sprzedaży w Śródmieściu. Straż Miejska i Policja w Gdańsku regularnie prowadzą patrole w centrum miasta, w tym w Śródmieściu. W ramach tych działań monitorują sytuację na ulicach i reagują na wszelkie sytuacje wymagające interwencji.

- Wspólnie z wieloma służbami przygotowujemy się do wysokiego sezonu letniego – mówił Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. - Jednym z tych działań, które wspólnie wypracowaliśmy, będzie zwiększona obecność Straży Miejskiej na terenie Śródmieścia. Po rozmowie z Komendantem Leszkiem Walczakiem skierowaliśmy do pani prezydent taką rekomendację, która została w pełni poparta.

Bezpieczeństwo w Śródmieściu - PREZENTACJA

Dodatkowe patrole Straży Miejskiej i dofinansowanie dla policji

W okresie od początku czerwca, do końca sierpnia we wszystkie weekendy oraz wypadające w tym czasie święta, w noc z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę obecność Straży Miejskiej w rejonach Śródmieścia będzie zwiększona. Zapewnione zostaną dodatkowe 4 patrole, czyli 8 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, którzy przez 3 miesiące wysokiego sezonu będą pracowali do godziny 2.00 w nocy.

- Jeszcze w tym roku, po zakończeniu sezonu przeprowadzimy ewaluację i wspólnie z mieszkańcami i służbami zdecydujemy, czy ten projekt się udał, czy będziemy go dalej realizować oraz w jakim zakresie – dodaje Piotr Borawski.

Miasto Gdańsk co roku współpracuje również z policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Również w tym roku taka współpraca została podjęta, a władze miasta, na majową sesje Rady Miasta Gdańska, skierują projekt uchwały dotyczący bezpieczeństwa i dofinansowania policji w zakresie dodatkowych patroli.

- W tym roku na dodatkowe patrole policji chcemy przeznaczyć aż 200 tys. zł – mówił Piotr Borawski. - Nowością będzie to, że stawkę za jeden patrol zwiększamy do 400 zł po to, żeby zachęcić większą liczbę policjantów do tej służby. Dzięki takiemu finansowaniu, przez sezon letni, uzyskamy 250 dodatkowych patroli, właśnie na terenie Śródmieścia.

Mieszkańcy i turyści odgrywają również ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w Śródmieściu Gdańska. Z tego względu zdecydowano o integracji Gdańskiej Karty Mieszkańcy z Gdańskim Centrum Kontaktu. Od lutego tego roku 280 tys. mieszkanek i mieszkańców, jednym kliknięciem w aplikacji Jestem z Gdańska może zgłosić swój problem, który później jest przekazywany do odpowiednich służb.

 

Łysy mężczyzna okularach, w garniturze przed mikrofonem
Piotr Kryszewski, zastępca prezydent Gdańska ds. usług komunalnych
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Nowe regulacje

Bezpieczeństwo ciągów pieszych, nowe regulacje ruchu oraz ujednolicenie zasad funkcjonowania hulajnóg to kolejne działania, które realizuje miasto. Wśród rozwiązań dotyczących organizacji ruchu, władze miasta proponują, m.in. parking dla mieszkańców Śródmieścia na terenie Targu Węglowego.

- Zapewnienie bezpieczeństwa ciągów pieszych, to dla nas w tym momencie priorytet – zapewnia Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych. - Przygotowaliśmy koncepcję, która dotyczy montażu w pełni automatycznych słupków. Takie rozwiązanie przedstawione zostało konserwatorowi już w październiku 2022 roku. Do tej pory nie uzyskaliśmy jednak odpowiednich uzgodnień. Nie możemy już dłużej czekać, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie innych rozwiązań, które nie wymagają zgody konserwatora. Mówimy tutaj o zastosowaniu słupków półautomatycznych. Takie rozwiązanie będzie nas kosztowało około 800 tysięcy złotych. Planujemy zamontować 55 takich słupów i chcemy, żeby powstały jeszcze przed początkiem lipca. 

Od początku maja w Gdańsku pojawi się ponad 100 nowych miejsc postojowych dla hulajnóg. Na terenie Głównego Miasta, Centralnego Pasma Usługowego oraz w Pasie Nadmorskim wyznaczone przez miasto parkingi będą jedynymi miejscami, gdzie będzie można odstawiać hulajnogi. Nie będzie możliwe parkowanie hulajnóg przy głównych skrzyżowaniach.   

- Wprowadzamy z czterema operatorami, którzy funkcjonują na terenie miasta nowe zasady korzystania z hulajnóg – mówi Piotr Kryszewski. - Będą one dotyczyły 3 rejonów miasta, w tym właśnie Śródmieścia. Nowe regulacje będą polegały na tym, że podróż hulajnogą będzie można rozpocząć i zakończyć tylko w miejscach, które zostały wyznaczone. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym rozwiązaniom unikniemy sytuacji, które wcześniej się zdarzały, czyli porzucania hulajnogach na ciągach pieszych. Nowe zasady wejdą w życie już od początku maja.  

Szereg indywidualnych i zbiorowych inicjatyw w RMG

Bezpieczeństwo jest również najważniejszym tematem dla Rady Miasta Gdańska. Radni Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska podejmowali szereg indywidualnych i zbiorowych inicjatyw. Indywidualnymi były apele o zwiększenie liczby patroli, patrole mieszane i zwiększenie ilości monitoringu, a także mobilne komisariaty. Zbiorową inicjatywą była choćby rezolucja Miasta Gdańska podjęta w zeszłym roku dotycząca słupków półautomatycznych i automatycznych na terenie Głównego Miasta.

 - Bardzo nas cieszy, że nasze postulaty są realizowane przez władze miasta – mówił Mateusz Skarbek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska.- Rok temu podjęliśmy dwie bardzo ważne uchwały. Jedna to tak zwana uchwała antyalkoholowa, dotycząca wyłączenia sprzedaży alkoholu na terenie Głównego Miasta w godzinach od 23.00 do 6.00 rano. Był to temat bardzo gorący wśród mieszkańców. Chodzi o to, aby ograniczać migrację po imprezach turystów, którzy często, wychodząc z różnego rodzaju lokali, kupowali i przebywali w obszarze Głównego Miasta, zamiast przebywać w ogródkach gastronomicznych. Z kolei uchwała antyhałasowa to bezpośrednia reakcja na to, co się wydarzało w Głównym Mieście, czyli nadmierny hałas, powodujący, że życie mieszkańców miasta było uprzykrzone. Oczywiście hałasu całkowicie nie da się wyeliminować i nie jest to pożądane, bo miasto ma być tkanką żywą i dla mieszkańców i dla turystów. Ale chodzi o to, aby ten najbardziej uciążliwy hałas w tym miejscu, gdzie to nie jest wskazane, w sposób radykalny ograniczyć. Cieszymy się jako radni z podjętych działań. Deklarujemy pełną współpracę i pomoc wszystkim i obiecujemy, że będziemy pomagać mieszkańcom, aby ich życie i praca w obszarze Miasta Gdańska były jak najlepsze.

- Sprawy bezpieczeństwa w centrach miast, szczególnie miast o dużym ruchu turystycznym to jest kwadratura koła - mówi Andrzej Stelmasiewicz, Radny Miasta Gdańska. - Priorytetem oczywiście wszędzie, a w Gdańsku na pewno, jest dobrostan mieszkańców, ale również ważną sprawą jest bycie atrakcyjnym dla turystów. To jest i dla marki miasta bardzo dobre i dla ekonomii, gospodarki miejskiej jest to niezmiernie ważna sprawa. No i stąd ta kwadratura. Miasto, podległe mu służby i niezależne służby działające w naszym mieście ciągle starają się poprawiać bezpieczeństwo, zwiększać ilość patroli. Różne inicjatywy są i będą nadal wprowadzane. Chciałbym wystosować jednak apel do mieszkańców, ale również do turystów. Jeżeli zobaczycie jakieś patologiczne zachowania, niewłaściwe sytuacje zgłaszajcie je służbom. Jest Gdańskie Centrum Kontaktu, są służby. Nie czekajcie, nie róbcie zdjęć, które potem na Facebooku umieścicie, jak to źle się dzieje, tylko zgłaszajcie to odpowiednim służbom, żeby sprawy wyprostować.

Działania policji

Policja, w ramach własnych patroli, wskazuje dodatkowe siły ruchu drogowego, które będą współdziałały ze Strażą Miejską w zakresie dbania o porządek. Komenda miejska policji w Gdańsku współpracuje z różnymi instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo, w tym z urzędem miejskim, a także strażą miejską. Wsłuchując się po raz kolejny w głosy mieszkańców oraz w ścisłej współpracy z prezydent Gdańska pracują nad uruchomieniem punktu przyjęcia interesanta oraz rewiru dzielnicowych w budynku dawnego komisariatu na ul. Piwnej. Powstanie tam rejon dzielnicowy, tak, aby policjanci byli bliżej zarówno mieszkańców, jak też turystów, którzy będą mogli zgłaszać tam swoje podstawowe sprawy. Remont budynku, który jest niezbędny, w całości zostanie sfinansowany z budżetu miasta.

- Od czerwca planujemy dodatkowe patrole – mówi Sylwester Mieszczak, zastępca komendanta miejskiego policji w Gdańsku. – Będą to policjanci, którzy ukończą kurs podstawowy i będą zdobywali swoje pierwsze szlify właśnie na ulicach Gdańska. Patrole oczywiście będą łączone, razem z doświadczonymi policjantami Komisariatu 2. Wyznaczeni zostaną tylko i wyłącznie do pełnienia służby na terenie Starego Miasta. Oprócz tych patroli Komenda Miejska Policji w Gdańsku skieruje również na zabezpieczenie sezonu letniego dodatkowe patrole operacyjne, patrole zwiadowcze, a także policjantów, którzy będą pełnili służbę na wodzie. Również dzięki współpracy z miastem od czerwca planujemy wystawienie kolejnych 250 patroli mundurowych, te patrole będą pełniły służbę na terenach nadmorskich, w Brzeźnie, na Przymorzu, jak też na Wyspie Sobieszewskiej i na plaży w Stogach oraz także na terenie Starego Miasta w czasie trwania Jarmarku Dominikańskiego.

Policja zachęca również mieszkańców do korzystania z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie uporczywe dolegliwości. Aplikacja nie służy jednak do zgłaszania przestępstw. Dodatkowo policja w Gdańsku dysponuje również aplikacją Moja Komenda, gdzie można poznać swoich wszystkich dzielnicowych oraz skontaktować się z nimi.

Działania Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku na rzecz mieszkańców Gdańska

- Nasi funkcjonariusze wspólnie ze strażą miejską i policją, będą brali udziału w patrolach – zapewnia Justyna Nowakowska, zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. - Będą weryfikowali, czy przedsiębiorcy wywiązują się z podstawowych obowiązków, a mianowicie, czy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej oraz czy odprowadzają z tego tytułu podatki do budżetu państwa. 

Brak wydania paragonu przez przedsiębiorcę można zgłosić w aplikacji e-paragon. To jest całkowicie bezpłatna i anonimowa aplikacja, którą każdy z nas może sobie pobrać na telefon. Po zainstalowaniu takiej aplikacji można od razu zgłosić nieprawidłowość, którą stwierdziliśmy, czyli na przykład nieprawidłowo wystawiony paragon albo niewydanie tego paragonu. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku wszystkie takie zgłoszenia weryfikuje.

Poza aplikacją można także dokonywać zgłoszeń telefonicznych, pod całodobowym numerem 800 060 000.