Będzie bezpieczniej przy gdańskich szkołach

Do końca wakacji, przy wszystkich gdańskich szkołach, w sąsiedztwie których znajduje się przejście dla pieszych, pojawią się specjalne oznaczenia. Zielono-czerwone pasy oraz napis "SZKOŁA" będzie wyraźnym i rozpoznawalnym znakiem, który skłoni kierowców do zachowania szczególnej ostrożności w strefie przyszkolnej. Nowe oznaczenia to jedna z rekomendacji wynikających z przeprowadzanych w 2019 i 2022 roku audytów warunków dla ruchu rowerowego i pieszego w szkołach podstawowych.
( Publikacja: 27.06.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zielono-czerwone pasy oraz napis SZKOŁA  mają być wyraźnym i rozpoznawalnym znakiem, który ma skłonić kierowców do zachowania szczególnej ostrożności w strefie przyszkolnej
Zielono-czerwone pasy oraz napis "SZKOŁA" mają być wyraźnym i rozpoznawalnym znakiem, który ma skłonić kierowców do zachowania szczególnej ostrożności w strefie przyszkolnej
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Pierwszy taki napis: SZKOŁA

Zespół szkolno-przedszkolny nr 2 na Suchaninie to pierwsza placówka oświatowa, przy której pojawiło się specjalne oznaczenie zwiększające poziom bezpieczeństwa na funkcjonującym tam przejściu dla pieszych. Poziome oznaczenie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie znaku P-10 czyli tzw. zebry, ma formę zielono czerwonych pasów i napisu "SZKOŁA". Podobne symbole pojawią się przy przyszkolnych przejściach dla pieszych w 80 lokalizacjach w całym Gdańsku.

 - To jeden z elementów, który ma jeszcze bardziej zachęcić najmłodszych do tego, żeby korzystać z roweru przy dojazdach do szkoły. W Gdańsku od 2019 roku realizujemy audyty bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych przy obiektach szkolnych. Sukcesywnie wprowadzamy rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo, które są odpowiedzią na te badania  – mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.   

Sprawdzono warunki ruchu rowerowego i pieszego przy ponad 20 szkołach   

Od 2019 roku prowadzone są audyty warunków dla ruchu rowerowego i pieszego w szkołach podstawowych. W pierwszej edycji skontrolowano 10 szkół, w drugiej, która realizowana była w tym roku, kontrola dotyczyła 11 placówek. Jednym z celów audytów jest stworzenie i wdrożenie standardów dla stref wokół gdańskich placówek oświatowych. Kolejny dotyczy redukcji dojazdów samochodem oraz wzrostu ruchu pieszego i rowerowego w podróżach do i ze szkoły. W całym projekcie chodzi o zwiększanie poczucia bezpieczeństwa i komfortu w otoczeniu placówek oświatowych wśród dzieci, rodziców oraz personelu.   

- Bardzo się cieszę, że miasto Gdańsk i pani prezydent dba o to, aby alternatywne sposoby przemieszczania się były bezpieczne. Zrównoważony transport jest na pewno priorytetem i myślę, że dzięki tego typu oznakowaniu, nawet bardzo przywiązane do pojazdów tradycyjnych osoby, w sytuacji kiedy będą miały poczucie bezpieczeństwa własnego i swoich dzieci, jednak rozważą możliwość korzystania z transportu rowerowego – mówi Katarzyna Czerniewska, radna Wszystko dla Gdańska.

 

Nowe oznaczenia to jedna z rekomendacji wynikających z przeprowadzanych w 2019 i 2022 roku audytów warunków dla ruchu rowerowego i pieszego w szkołach podstawowych. Na zdjęciu uczestnicy konferencji prasowej
Nowe oznaczenia to jedna z rekomendacji wynikających z przeprowadzanych w 2019 i 2022 roku audytów warunków dla ruchu rowerowego i pieszego w szkołach podstawowych. Na zdjęciu uczestnicy konferencji prasowej
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Przebieg audytów   

Audyty przeprowadzane były w kilku etapach, dzięki czemu możliwe było uzyskanie możliwie jak najpełniejszych informacji dotyczących warunków drogowych przy poszczególnych szkołach. W pierwszej kolejności do szkół zostały skierowane ankiety, po czym przystąpiono do audytów terenowych. Następnie powstawał raport podsumowujący, zawierający informacje z ankiet oraz audytów terenowych. Kolejnym krokiem było przygotowanie rekomendacji oraz przekazanie listy zadań do instytucji miejskich oraz ich realizacja. W ramach pierwszego etapu zbierano informacje dotyczące m.in. infrastruktury na terenach poszczególnych szkół. W ankietach pytano także o kwestie dotyczące edukacji, współpracy czy promocji. Chodzi tu o takie elementy jak zajęcia dodatkowe, szkolenia czy możliwość wyrobienia karty rowerowej. Autorów kwestionariuszy interesowało również, jakie są priorytety dla szkół. Wskazywano tu przede wszystkim chodniki i drogi dla rowerów, przejścia dla pieszych, oświetlenie i widoczność, parkowanie oraz ograniczenie prędkości. W trakcie audytów terenowych sprawdzano m. in. ciągi piesze i drogi rowerowe. Kontrolą objęte były też skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych w bezpośrednim otoczeniu szkoły. Zwracano szczególną uwagę na widoczność oraz oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa drogowego w okolicy szkół. Niezwykle ważne były też kwestie związane z parkowaniem.   

Raporty i rekomendacje   

Dla szkół, z przeprowadzonych audytów, wynika szereg korzyści. Poszczególne placówki otrzymały interdyscyplinarne raporty oraz konkretne rekomendacje do zmian na terenie szkoły. Jednak oprócz teoretycznych wskazówek, idą z tym działania infrastrukturalne w otoczeniu szkół, co w efekcie skutkuje poprawą bezpieczeństwa i komfortu uczniów. Rekomendacje dotyczył m.in. kwestii związanych z uporządkowaniem parkowania w okolicy szkół. Rozwiązaniem, które skutecznie pomaga porządkować ten problem jest wyznaczenie zatok postojowych Kiss&Ride.

– Rozwiązania takie pojawiły się już przy prawie połowie audytowanych w pierwszym etapie szkół. Powstaną też przy kilku placówkach z drugiego etapu. Ma to na celu jeszcze lepsze uporządkowanie parkowania przy szkołach. Strefa Kiss&Ride składa się z oznakowania poziomego, czyli wymalowanego fragmentu jezdni, oraz oznakowania pionowego. Tak jak sama nazwa wskazuje, chodzi o szybkie, sprawne i zarazem bezpieczne wysadzenie dzieci przy szkołach – tłumaczy Klaudia Megger, koordynatorka audytów z Wydziału Gospodarki Komunalnej.   

Wśród rekomendacji znalazły się również takie, które dotyczyły wyznaczenia nowych przejść dla pieszych, ograniczenia ruchu samochodów na terenie szkoły czy odnowienie lub całkowita wymiana oznakowania pionowego i poziomego. Zalecono również przeprowadzenie remontów nawierzchni ciągów pieszych. W niektórych przypadkach wiązało się to z budową nowych chodników czy ścieżek rowerowych. Bardzo istotna była również rekomendacja dotycząca wprowadzenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przełożyło się to na budowę nowych progów zwalniających, tablic radarowych oraz różnego rodzaju barierek czy słupków.   

Tablice radarowe już są, czas na pasy ostrzegawcze   

Ważną częścią procesu poprawy bezpieczeństwa przy szkołach jest ujednolicenie oznakowania i wprowadzenie rozpoznawalnych elementów, które skłonią kierowców do zachowania szczególnej ostrożności. Jednym z takich elementów jest realizowany w ramach BO system liczników prędkości, które montowane są przy szkołach. To rozwiązanie stosowane jest już przy większości gdańskich szkół. Teraz dodatkowo pojawi się nowe oznakowanie przy przejściach dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach. Charakterystyczne zielone czerwone pasy namalowane przed zebrą będą bardzo łatwo identyfikowalnym znakiem, mówiącym, że znajdujemy się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły i w związku z tym należy wykazać się wzmożoną czujnością. 

- W 2019 roku, przy pomocy zespołu fachowców, przeprowadziliśmy audyty w 10 pierwszych szkołach. Rok 2022 to druga tura, podczas której przebadano 11 szkól pod kątem bezpieczeństwa – wyjaśnia Łukasz Kłos, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej. - Na bazie zebranych informacji postanowiliśmy zrobić coś więcej przy szkołach. Chcielibyśmy, żeby okolica szkoły jednoznacznie kojarzyła się z miejscem bezpiecznym i żeby każdy kierowca wiedział, że przy takiej szkole się znajduje. Dlatego, do końca sierpnia przy każdej szkole podstawowej, oczywiście tam, gdzie mamy dostęp do ulicy, wymalujemy 80 znaków składających się z trzech pasów i napisu szkoła. Chodzi o to, żeby kierowca jednoznacznie wiedział, że znajduje się w jej okolicy. Następnym elementem, który zamierzamy wdrożyć, to trzecia tura audytów, którą rozpoczniemy na wiosnę przyszłego roku – dodaje Łukasz Kłos.

- Codziennie w serwisach informacyjnych pojawiają się doniesienia o mniej lub bardziej drastycznych wypadkach drogowych. Dlatego wszystkie tego typu rozwiązania, które są w naszym mieście wprowadzane – strefy spowolnionego ruchu, spowolnienie ruchu na głównych arteriach, antyzatoki czy nowe przejścia naziemne - zawsze przez radnych Koalicji Obywatelskiej będą popierane – zapewnia Łukasz Bejm, radny Koalicji Obywatelskiej.