Barometr zawodów 2024 w Pomorskiem. Jakich profesji będzie nam szczególnie brakować?

Na Pomorzu najbardziej brakuje pielęgniarek i położnych, psychologów i psychoterapeutów, robotników budowlanych oraz kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Te zawody będą najbardziej cenione przez pracodawców w tym roku. Trudniejszą sytuację na rynku pracy mają ekonomiści. Tak wynika z Barometru zawodów, badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy, będącego prognozą na 2024 r.
30.01.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wnętrze salonu fryzjerskiego, na pierwszym planie fryzjerka układa fryzurę starszej kobiecie siedzącej na fotelu, w tle widoczna druga fryzjerka z klientką na fotelu. Na ścianie rząd luster, w których odbija się wnętrze salonu, z klientami czekającymi na swoją kolej
Według Barometru zawodów 2024 fryzjer jest w kategorii zawodów zrównoważonych. To sytuacja, w której pracodawcy nie mają trudności z pozyskaniem pracowników, a poszukujący pracy nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w zawodzie
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Dlaczego powstał Barometr zawodów?

Barometr zawodów pokazuje, jakich pracowników będą szukać pracodawcy w danym powiecie. Badanie przygotowują m.in. specjaliści z urzędów pracy, agencji zatrudnienia, izb rzemieślniczych, ochotniczych hufców pracy, organizacji pozarządowych czy organizacji zrzeszających pracodawców.

Czerwona wstęga przecięta - Centrum Opieki Wytchnieniowej zostało oficjalnie otwarte

- Barometr zawodów to świetne narzędzie dla uczniów czy studentów, które może im pomóc w wyborze ścieżki zawodowej. To także bardzo dobra podpowiedź dla tych, którzy już pracują, ale chcą się przekwalifikować. Barometr wskazuje, jakie są uwarunkowania i perspektywy rozwoju w wybranej profesji – wyjaśnia Izabela Jezierska, dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Budowlańcy mają pracę od ręki

Mimo że inflacja oraz spowolnienie gospodarcze nie sprzyjają zatrudnianiu nowych osób, to pomorscy pracodawcy cały czas potrzebują pracowników.

Z Barometru zawodów na rok 2024 wynika, że problemów ze znalezieniem pracy nie będą mieli pracownicy „budowlanki”.

Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Grzegorz Perzyński - od transplantacji do triatlonów i Fundacji

Robotników budowalnych brakuje we wszystkich powiatach na Pomorzu. Zdaniem ekspertów, wynika to m.in. z faktu, że jest to ciężka praca fizyczna, wykonywana w zmiennych warunkach pogodowych. Bardzo często odbywa się z dala od domu, co wiąże z długimi godzinami pracy. Od budowlańców oczekuje się też znajomości nowych technologii. Sytuacji nie poprawia fakt, że niewielu młodych chce kształcić się w tym zawodzie, a sporo osób podejmuje zatrudnienie w szarej strefie.

Jakie zawody są bardzo poszukiwane? 

W województwie pomorskim wciąż brakuje psychologów i psychoterapeutów. Jak wskazują eksperci potencjalnych pracowników zniechęca obciążający charakter pracy oraz duża odpowiedzialność za zdrowie i stan psychiczny drugiego człowieka. Problemem jest też zatrudnienie na część etatu, często w kilku miejscach i wreszcie niskie płace.

Z kolei pracodawcy zwracają uwagę na to, że kandydatom na psychologów i psychoterapeutów brakuje odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz predyspozycji.

Na zdjęciu widzimy młodą kobietę, prawdopodobnie pracownicę służby zdrowia lub wolontariuszkę, która ubrana jest w biały fartuch z czerwonym sercem i napisem ciśnienie na życie . Siedzi ona przy okrągłym, czerwonym stole i z uwagą coś zapisuje na kartce. Przed nią na stole znajduje się także miarka krawiecka i inne dokumenty, co może sugerować, że prowadzi badania lub konsultacje związaną z pomiarem ciśnienia krwi lub innymi kwestiami zdrowotnymi. Po prawej stronie zdjęcia widoczna jest ręka osoby z założonym mankietem do mierzenia ciśnienia, co potwierdza, że odbywa się tu kontrola ciśnienia krwi. W tle za kobietą widoczne jest duże czerwone serce z hasłem kampanii, co wskazuje na to, że miejsce to jest częścią akcji zdrowotnej lub edukacyjnej mającej na celu podniesienie świadomości na temat problemów z ciśnieniem krwi
Pielęgniarki i położne to zawody deficytowe nie tylko w województwie pomorskim
fot. Jerzy Pinkas/ gdansk.pl

Duży deficyt widać także wśród pielęgniarek i położnych. Brakuje młodej kadry, która zastąpiłaby starsze pokolenie pracowników. Eksperci uważają, że dzieje się tak ponieważ są to zawody odpowiedzialne, wymagające posiadania aktualnych uprawnień oraz doświadczenia zawodowego. Ponadto, praca charakteryzuje się długimi godzinami pracy, a jednocześnie jest mało satysfakcjonująca finansowo.

Targi szkół zakończyły Gdański Tydzień Zawodowca. Szeroka oferta i tłumy zainteresowanych

Pomorscy pracodawcy już od kilku lat mają także problem ze znalezieniem kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Kandydaci często nie posiadają wymaganych uprawnień, a ich wyrobienie jest długie i kosztowne. Sama praca wiąże się też z częstymi wyjazdami krajowymi i zagranicznymi (praca w delegacji), co może zniechęcać do jej podejmowania. Nie bez znaczenia jest też odpowiedzialność materialna np. za sprzęt.

Profesja z nadwyżką chętnych do pracy 

W badaniu znalazł się jeden zawód, w którym kandydatów do pracy jest więcej niż ofert zatrudnienia. Chodzi o ekonomistów.

Jak wskazują eksperci, kierunki kształcenia w tej dziedzinie nadal cieszą się popularnością. Każdego roku przybywa absolwentów szkół średnich i wyższych z wykształceniem ekonomicznym.

Jednocześnie zapotrzebowanie na pracowników o takiej profesji jest niewielkie. Pracodawców zniechęcają również zbyt ogólne kompetencje absolwentów kierunków ekonomicznych oraz brak doświadczenia zawodowego.

Jakie są nowości na liście zawodów?

Lista zawodów w IX krajowej edycji Barometru na 2024 rok zawiera 168 pozycji, tyle samo co rok wcześniej.

W stosunku do roku ubiegłego dwa zawody zostały połączone w jeden tj. mechanicy maszyn i urządzeń oraz monterzy maszyn i urządzeń zostali zgrupowani razem i oceniani w ramach zawodu mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń. Zmiana ta została wprowadzona na podstawie opinii ekspertów, którzy wskazywali, że pracodawcy przeważnie poszukują osób, które posiadają zarówno kompetencje montera, jak i mechanika.

Święto Gdańskiego Urzędu Pracy. Która spółka komunalna została Najlepszym Partnerem GUP?

Równocześnie jeden zawód został wydzielony z dotychczas ocenianej większej grupy: pracownicy ds. BHP zostali wyodrębnieni z pracowników ds. ochrony środowiska.

Natomiast do pracowników ds. ochrony środowiska zostały włączone profesje związane z „zieloną transformacją”, w konsekwencji czego zawód zmienił nazwę na pracownicy ds. ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe informacje znajdują się w raporcie podsumowującym badanie.

za pomorskie.eu

TV

44. ZJAZD HANZY W GDAŃSKU