• Start
  • Wiadomości
  • Aplikacja do zgłaszania uciążliwych zapachów z Zakładu Utylizacyjnego

Aplikacja do zgłaszania uciążliwych zapachów z Zakładu Utylizacyjnego? Trwają przygotowania

Rozwiązanie to zostanie udostępnione mieszkańcom za około trzy miesiące, kiedy zakończą się wszystkie testy. Aplikacja ma już jednak własną nazwę - będzie to Olfactor. Choć ma angielskie brzmienie, to nawiązuje do urządzenia służącego pracownikom ZU do pomiaru zapachów, które nazywa się olfaktometrem.
16.04.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zdjęcie smartfona z widoczną w nim aplikacją
Trwają testy aplikacji, która ma służyć mieszkańcom do zgłaszania nieprzyjemnych zapachów
Mat. Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Aplikacja ułatwi zgłaszanie problemów zapachowych

Dotychczas uciążliwości odorowe w dzielnicach sąsiadujących z Zakładem Utylizacyjnym, zgłaszane były m.in. przez samych pracowników zakładu, ale informacje czerpano też z lokalnych mediów, zgłoszeń do Gdańskiego Centrum Kontaktu, social mediów oraz zgłoszeń od mieszkańców wpływających bezpośrednio do zakładu. Aplikacja Olfactor ma być dodatkowym ułatwieniem.

- Obecnie jest ona w procesie pilotażu wśród pracowników zakładu. Za jej pomocą można zgłaszać uciążliwości zapachowe wskazując na konkretną lokalizację i przypisując uciążliwości konkretne natężenie. Aby korzystać z aplikacji konieczne jest założenie imiennego konta, a zgłoszenia zapisują się w oparciu o system GPS - informuje Olimpia Schneider, rzecznik prasowa Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. - Po zakończeniu pilotażu aplikacja zostanie udostępniona mieszkańcom, co pomoże jeszcze dokładniej prowadzić monitoring i zbierać dane dotyczące uciążliwości.

Aplikacja Olfactor nie jest nowością w ZU. Powstała ona bowiem przed kilku laty, ale była wykorzystywana jedynie na potrzeby wewnętrzne Zakładu. W ramach realizowanego obecnie programu REDU, którego celem jest redukcja nieprzyjemnych zapachów z Zakładu Utylizacyjnego na Szadółkach, aplikacja została zmodyfikowana i wykorzystywana jest obecnie do zbierania danych dotyczących właśnie zapachów.

Powstanie nowe przejście dla pieszych w pobliżu Dworca Głównego

Program REDU realizowany od roku

Pod koniec marca 2022 roku ogłoszono "Program REDU - redukujemy zapachy z Szadółek", który obejmował trzy obszary: techniczny, organizacyjny oraz edukacyjny. Dlatego przez ostatnie 12 miesięcy m.in. zmodernizowano system odgazowania i gospodarkę wodno-ściekową, wdrożono codzienny monitoring odorowy, rozpoczęto proces zamknięcia jednej z kwater i wprowadzono zmiany organizacyjne. Łączny koszt najważniejszych działań inwestycyjnych w ramach tego programu wyniósł ponad 3 mln zł.

Zakład Utylizacyjny prowadzi badania olfaktometryczne

- Kiedy ogłosiliśmy start programu REDU, nasz cel był jeden - chcieliśmy zredukować uciążliwości zapachowe. Postanowiliśmy zrobić to drogą małych, lecz konsekwentnie realizowanych kroków, rozłożonych w czasie. Za nami wiele zmian zarówno w zakresie technologicznym, jak i organizacyjnym. Dzięki bardzo rygorystycznie prowadzonemu monitoringowi możemy stwierdzić realne zmiany, np. zmniejszenie emisji w obrębie poszczególnych instalacji. Liczba dni, w których mieszkańcy zgłaszali uciążliwości, zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku o 21 dni - informuje Grzegorz Orzeszko, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

na zdjęciu młoda kobieta w roboczym jaskrawym kombinezonie, trzyma przy nosie specjalne urządzenie przypominające wyglądem wydłużoną suszarkę do włosów
W Zakładzie Utylizacyjnym prowadzone są, za pomocą olfaktometru, pomiary uciążliwych zapachów
fot. Dariusz Kwidziński/gdansk.pl

Redukowanie przykrych zapachów u źródeł

Jak informuje Olimpia Schneider, pierwsze i najważniejsze kroki programu polegały na modernizacji systemu odgazowania kwater. Główne prace w tym zakresie to remont 50 studni odgazowujących oraz wykonanie 7 km nowych połączeń linii gazowych z wykorzystaniem nowych technologii. W kolejnych latach programu planowane są dalsze prace modernizacyjne i odtworzeniowe. Kolejnym elementem programu REDU była m.in. poprawa efektywności oczyszczania i dostępności zakładowej podczyszczalni ścieków w technologii odwróconej osmozy.

W ramach programu REDU zmieniona została też struktura organizacyjna zakładu. Zatrudniono też dwóch specjalistów: technologa odpowiedzialnego za kontrolę procesów biologicznych m.in. kompostowania oraz osobę odpowiedzialną za monitoring powietrza. Chodziło o to, by funkcjonował podział nie ze względu na obiekty, a procesy ze sobą powiązane tak, by usprawnić działania między poszczególnymi komórkami, co przekłada się m.in. na tempo podejmowania decyzji i ich skuteczność.

TV

7:10 do Walencji, czyli jak działa lotnisko?