• Start
 • Wiadomości
 • Apel Agnieszki Owczarczak: “Zostań ławnikiem sądowym!” 

Apel Agnieszki Owczarczak: “Zostań ławnikiem sądowym!” 

Do 26 stycznia 2024 r. w Biurze Rady Miasta Gdańska przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe na kadencję 2024-2027. Łącznie potrzeba 35 ławników - osób o nieskazitelnym charakterze, z wykształceniem średnim  lub wyższym. Od tego zależy sprawność funkcjonowania gdańskich sądów. “Zostań ławnikiem!” - apeluje Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. 
25.01.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

ZOBACZ APEL AGNIESZKI OWCZARCZAK, PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA GDAŃSKA:

Ilu ławników, do którego sądu

Potrzebnych jest 14 ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku - w tym dwojga do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - oraz 21 ławników do Sądu Rejonowego, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 14.

Ławnicy wybrani będą spośród kandydatur w głosowaniu tajnym Rady Miasta Gdańska, na podstawie przedstawionej dokumentacji. 

W pomorskich sądach brakuje prawie 100 ławników, trwa nabór uzupełniający

Jakie dokumenty są potrzebne? 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i inne formularze dostępne są w siedzibie Rady Miasta Gdańska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerem telefonu 58 323 70 21.

Szczegółowe informacje znajdziesz także na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Nie byłem wazonem - mówi ławnik z medalem od ministerstwa

Zgłaszasz się za pośrednictwem 

Najpierw musisz wyrazić chęć kandydowania w którejś z instytucji lub organizacji społecznych. Kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sądów
 • stowarzyszenia
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych)
 • co najmniej 50 (pięćdziesięciu) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Kto i gdzie składa dokumenty?

Tak więc nie zgłaszasz do Rady Miasta swojej kandydatury osobiście - zrobią to za ciebie w/w instytucje lub organizacje, na przykład prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Jeśli poprze Cię 50 sąsiadów z czynnym prawem wyborczym, zgłoszenia powinien dokonać ten, kto jest pierwszy na liście.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Rady Miasta Gdańska: Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1, pok. 121 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

"To był mord polityczny". Skarga na uzasadnienie wyroku sądu ws. mordercy prezydenta Gdańska

Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może zostać każdy obywatel Polski, mający pełnię praw cywilnych i obywatelskich, który spełnia określone warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być m.in. osoby zatrudnione w sądach i prokuraturach, policjanci, żołnierze, radni gminy, powiatu i województwa oraz duchowni.

TV

Czwarty mikrolas już rośnie - zobacz, jak powstawał na Oruni Górnej