• Start
  • Wiadomości
  • Akcja GDAŃSK DZIELI SIĘ DOBREM - zgłoś swój pomysł i uzyskaj wsparcie funduszu

Akcja GDAŃSK DZIELI SIĘ DOBREM - zgłoś swój pomysł i uzyskaj wsparcie funduszu

Działasz w organizacji społecznej, ruchu obywatelskim, instytucji samorządowej? Zgłoś swój pomysł i otrzymaj do 5 000 zł na działania społeczne. Inicjatywy w ramach funduszu akcji GDAŃSK DZIELI SIĘ DOBREM można zgłaszać do 10 maja 2021 roku. Promowane będą działania o charakterze publicznym, w tym inicjatywy tworzone z myślą o grupach narażonych na dyskryminację i wykluczenie.
21.04.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdańskdzielisię2
Fundacja Gdańska/UMG

 

W styczniu 2021 roku rozpoczęła się zbiórka na fundusz GDAŃSK DZIELI SIĘ DOBREM wspierający działania organizacji społecznych, ruchów obywatelskich, instytucji samorządowych z całej Polski. Środki zebrane w ramach zbiórki w całości zostaną przekazane w formie grantów do 5 000 zł każdy. 

GDAŃSK DZIELI SIĘ DOBREM to akcja wsparcia prowadzona zgodnie z ideami zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza, zainicjonowana w drugą rocznicę jego śmierci. Ideą projektu jest budowa wielu inicjatyw w całej Polsce, będących inspiracją do nawet najmniejszych zmian społecznych, jakże potrzebnych w małych wspólnotach i wielkich ośrodkach miejskich.

 

Jak zgłosić pomysł?

By wziąć udział w konkursie grantowym, należy wypełnić wniosek na stronie funduszu do 10 maja 2021 r. O grant mogą starać się organizacje pozarządowe, ruchy obywatelskie, instytucje samorządowe z całej Polski.

Granty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

  • kreatywność i realność pomysłu, 
  • opis grupy odbiorców,
  • sposób promocji projektu,
  • dotarcie do grupy odbiorców zagrożonej wykluczeniem 
  • dodatkowe punkty można będzie uzyskać za działania wpisujące się w walkę z mową nienawiści.

W pierwszej edycji zostanie przyznanych 20 grantów, do 5000 zł każdy.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przyznawania grantów znajdują się w regulaminie Funduszu.