PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańsk uczcił 80. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów

Gdańsk uczcił 80. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów
- Nigdzie opór nie był tak zaciekły i tak powszechny jak w państwie polskim - mówił Jerzy Grzywacz, prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podczas uroczystości z okazji obchodów w Gdańsku 80. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów.

 

panstwo dobre1
Uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego w Gdańsku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

 

Przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym w Gdańsku spotkali się kombatanci wojenni, przedstawiciele władz Gdańska i województwa pomorskiego, oficerowie Wojska Polskiego, Marynarki Wojennej, harcerze, uczniowie gdańskich szkół. 

Jerzy Grzywacz, kapitan w stanie spoczynku, prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów przypomniał historię utworzenia Podziemnego Państwa Polskiego.

 

panstwo2
Profesor Jerzy Grzywacz, b. żołnierz Szarych Szeregów i weteran powstania warszawskiego, podczas uroczystości 80. rocznicy utworzenia Podziemnego Państwa Polskiego na Targu Rakowym Gdańsku  
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

- W 1939 roku, kiedy Warszawa się jeszcze broniła, na podstawie pełnomocnictw od marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego zostały utworzone dwie konspiracyjne organizacje, które miały prowadzić dalszy opór, ponieważ zdawano sobie sprawę, że kampania wrześniowa jest przegrana - wspominał Jerzy Grzywacz. - Służba Zwycięstwu Polski i konspiracyjna organizacja harcerska, która potem przybrała nazwę Szarych Szeregów. Te dwie organizacje stały się podstawą powołania polskiego państwa podziemnego, tworu będącego ewenementem w całej podbitej przez hitlerowskich Niemców Europie. Nigdzie opór nie był tak zaciekły i powszechny jak w państwie polskim. 

Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług socjalnych przypomniał o tych, którzy mieli odwagę i serce oddać życie za ojczyznę i zapewnił, że dziś - 80 lat później - pamiętamy o tych wydarzeniach. 

- Obecność młodych ludzi z pocztami sztandarowymi, obecność harcerzy ZHP pokazuje, jak bardzo ważna w ich działaniu jest pamięć o tym, co wydarzyło się 80 lat temu - mówił prezydent Kowalczuk. - I nie tylko pamięć historii przywoływanej z Westerplatte, ale też historia przywoływana z Warszawy, historia Armii Krajowej. Pamiętamy też o tych, którzy budowali państwo podziemne - struktury które funkcjonowały, mimo że rząd polski nie funkcjonował na terenie RP. Oni funkcjonowali, mieli rozkazy, do końca działali i bronili ojczyzny. I dziś chcemy im za to podziękować. 

 

 

panstwo3
Gdańscy kombatanci co roku uczestniczą w obchodach ustanowienia Polskiego Państwa Podziemnego
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

 

Podczas uroczystwości tradycjnie wspólnie zmówiono modlitwę za poległych podczas II wojny światowej, odczytano apel pamięci i złożono wieńce i wiązanki przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego. 

Msza św. w intencji twórców Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945 oraz kombatantów zostanie odprawiona w niedzielę, 29 września 2019 r., o godzinie 12:00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. 


Polskie Państwo Podziemne (PPP) istniało od 27 września 1939 roku, funkcjonowało podczas II wojny światowej, podlegało rządowi RP na uchodźstwie. Propozycje kontynuacji walki i oporu metodami konspiracyjnymi sformułowano na spotkaniach między władzami cywilnymi Warszawy (prezydentem Stefanem Starzyńskim, Radą Obrony Stolicy i gen. Juliuszem Rómmlem (dowódca obrony Warszawy - 25 września), w których brał udział także gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz.

 

Szare Szeregi to kryptonim konspiracyjny Związku Harcerstwa Polskiego, w okresie okupacji niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej. Zostały powołane 27 września 1939 w Warszawie przez grono członków Naczelnej Rady Harcerskiej, współpracowały z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą Główną Armii Krajowej.


oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl