• Start
  • Wiadomości
  • 80. rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej w Gdańsku

80. rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej w Gdańsku

W niedzielę, 28 maja 2017 r. w Kościele św. Piotra i Pawła odbyły się obchody 80. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej. Uroczystą mszę św. odpustową w liturgii ormiańskiej odprawił abp Rafael Minassian z Armenii, ordynariusz ormian-katolików w Europie Wschodniej.
28.05.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

80. rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej w gdańskim Kościele św. Piotra i Pawła

Cudowny Obraz Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie jest kopią wizerunku jasnogórskiego, powstałą na przełomie XVII i XVIII wieku. Początkowo została umieszczona w kościele ormiańskim w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk na Ukrainie). 

W sierpniu 1742 roku po twarzy Maryi spłynęły łzy. Obraz już wtedy uchodził za cudowny. W tym samym roku proboszcz ks. Jakub Manugiewicz spisał cuda, które miały miejsce za sprawą Matki Bożej Łaskawej.

W 1937 roku obraz został koronowany w Stanisławowie koronami papieskimi przez abp. Józefa Teodorowicza, w obecności hierarchów trzech obrządków katolickich: łacińskiego, greckiego i ormiańskiego oraz zaproszonych dostojników i kapłanów innych Kościołów.

W 1946 roku ostatni proboszcz parafii ormiańskokatolickiej w Stanisławowie, ks. Kazimierz Filipiak, został zmuszony do opuszczenia miasta. Zabrał wraz ze swymi parafianami obraz i całe wyposażenie kościoła. W 1958 roku objął zrujnowany kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku, a z dawnej zakrystii uczynił sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, do którego w 1959 roku sprowadził z rodzinnego Tymbarku cudowny obraz stanisławowski, co roku organizując rocznice jego koronacji. Podczas pielgrzymki do Gdańska w 1987 roku papież Jan Paweł II ucałował obraz.

Uroczystości przypadły w 25. rocznicą śmierci ks. prał. Kazimierza Filipiaka.TV

Warzywa od rolników przy pętli Łostowice - Świętokrzyska