Głośna akcja, cicha szkoła. Szkoła bez dzwonków.

W Gdańsku to możliwe!

Rezultatem wdrożonych rozwiązań jest komfort psychiczny, zaspokojenie potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dobra motywacja do większej samodzielności i wzmacnianie partnerskich relacji między uczniami a nauczycielami.

29 szkół w Gdańsku bez dzwonka

W szkołach prowadzonych przez Miasto Gdańsk bez dzwonków funkcjonuje obecnie 29 szkół, a 9 z nich korzysta z melodii zamiast dzwonka. Do udziału w projekcie „Szkoła bez dzwonków” zachęcane są także pozostałe szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdańska, ponieważ, jak pokazuje doświadczenie, przynosi to wiele korzyści zarówno uczniom, nauczycielom, a także pracownikom administracji i obsługi.

Na chwilę obecną pozostały 65 szkół lub zespołów jednostek oświatowych do wdrożenia do projektu.

Dlaczego warto zlikwidować dzwonki?

Szkolny dzwonek generuje ok. 90-98 decybeli i jest to stan powyżej progu szkodliwości. Badania pokazują, że dzwonki podnoszą poczucie stresu i generują tzw. „efekt dzwonka”, polegający na eksplozji energii, który powoduje niepokój i rozdrażnienie. Tak wysoki poziom hałasu może wpływać na uszkodzenie słuchu. Hałas przerywa naturalny proces uczenia się uczniów.

Brak dzwonków zwiększa poczucie odpowiedzialności uczniów i nauczycieli za organizację swojego czasu. Uczniowie samodzielnie muszą decydować o tym, kiedy kierować się na lekcję, czy też zakończyć pracę nad zadaniem. Dzięki takiemu rozwiązaniu wspierany jest system edukacji oparty na zaufaniu i partnerstwie. Poza tym, bez dzwonków uczniowie i nauczyciele mogą pracować w spokojniejszym tempie, co sprzyja skoncentrowaniu i lepszemu przyswajaniu wiedzy. Brak dzwonka generuje także więcej pozytywnej energii wśród uczniów i nauczycieli.

Kiedy przerwa? Kiedy lekcja?

To nauczyciel odpowiada za to, aby poinformować uczniów o końcu lekcji. Zamiast nagłego dzwonka dziękuje on uczniom za pracę, wspólnie spędzony czas i uwagę. Dzięki temu uczniowie mają poczucie szacunku, wiedzą, że są traktowani poważnie, a ich wysiłek został doceniony.

W widocznych miejscach na terenie szkoły rozmieszczane są zegary, aby uczniowie mogli kontrolować czas i punktualnie stawiać się na zajęcia. Dobrą praktyką jest również wywieszanie rozkładu lekcji i przerw w różnych miejscach w szkole.

Zalety braku dzwonków w szkołach

Brak dzwonku w szkołach generuje same pozytywy. Do najważniejszych można zaliczyć:

  • poprawa samopoczucia uczniów i nauczycieli
  • zaspokojenie potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • wzmacnianie partnerskich relacji między uczniami a nauczycielami
  • kształtowanie u uczniów cech charakteru, takich jak: odpowiedzialność, rzetelność, cierpliwość i punktualność
  • minimalizowanie poziomu stresu
  • motywowanie uczniów do większej samodzielności
  • obniżanie poziomu hałasu w szkole, a tym samym minimalizacja czynnika wpływającego negatywnie na słuch
  • idealny sposób na doskonalenie praktyki korzystania z tradycyjnych zegarków na rękę.