Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
‹›
Msza św. w Bazylice Mariackiej na 229 rocznicę Konstytucji 3 Maja
3 maja 2020 (1 rok i 210 dni temu)
- Historia narodów nieraz udowodniła, że niedopracowana konstytucja może być doskonała podczas rządów mądrych ludzi, a ta najbardziej wypracowana jurydycznie będzie okropna podczas rządów ludzi głupich - mówił w Bazylice Mariackiej ks. kanonik dr Tomasz Frymark na 229-lecie Konstytucji 3 Maja.

W ostatnich tygodniach portal Gdansk.pl transmitował msze św. z kościoła Św. Jana i Św. Mikołaja. Tym razem nasze kamery ustawiliśmy w największej gdańskiej świątyni, Bazylice Mariackiej. Mszy św. przewodniczył proboszcz Bazyliki, ks. prałat Ireneusz Bradtke.

Mszę odprawiono głównie w intencji Ojczyzny, by panowała wśród rodaków zgoda, wzajemne zrozumienie i szacunek.

Ks. Ireneusz Bradtke przypomniał, że 3 maja przypada także czwarta rocznica śmieci pierwszego metropolity gdańskiego, Tadeusza Gocłowskiego. Nawiązał on także do wydarzeń z przełomu lat 70. i 80., kiedy to coraz aktywniej działał w Gdańsku Ruch Młodej Polski.

Niedzielne kazanie, poświęcone głównie Konstytucji i sytuacji politycznej w kraju, wygłosił ks. kanonik dr Tomasz Frymark. Poniżej jego obszerne fragmenty:

- Trzeba nam dziś przyznać, że z działalności Sejmu Czteroletniego (to on uchwalił Konstytucję 3 maja 1791 r. - red.) nic nie przeszło do potomności. Armia, skarb, usamodzielnienie poszły w gruzy. Wszystko przepadło. Została tylko Konstytucja, na papierze. Ostatnia pamiątka stała się relikwią. Niech mi będzie wolno użyć takiego porównania: Konstytucja jest pasem. Człowiek, czy to gruby czy chudy, mogą się nim na zmianę posługiwać. Trzeba go zwężać lub rozluźniać, a nie zaraz wyrzucać, gdy źle przylega.

Zauważmy proszę - rekonstruowanie przeszłości w sposób selektywny jest jednym ze sposobów poszczególnych narodów na wynalezienie samych siebie. Promowanie historii narodu zawsze odgrywało ważną rolę we współczesnych systemach oświaty. Powszechnie uważa się, że historia narodowa, jak należy oczekiwać, dotycząca przeszłości ludzi, którzy się jej uczą i jej nauczają, buduje poczucie patriotyzmu, tożsamości i odpowiedzialności obywatelskiej. I z tego powodu cieszy się poparciem rządów, których celem jest zaszczepienie obywatelom poczucia narodowej spójności. Ją samą przeciwstawia się na ogół historii powszechnej, czyli przeszłości "tych innych". Stąd bardzo istotna jest równowaga proporcji między tym co narodowe, a tym co powszechne. Jeżeli stanie się inaczej to nigdy nie zrozumiemy własnej historii, a wnioski z niej wyciągane okażą się błędne. Wielu myślicielom i działaczom zdawało się, iż ich kraj może być szczęśliwym dopiero, gdy ma dobrą Konstytucję. Dyskutowali zażarcie o prawach i ustrojach, pomijając zupełnie kwestię ludzi. Oni sprawiali wrażenie, jakoby mieli jasny pogląd w sprawie, tyle że nie zmącony znajomością tematu. Oni nie rozumieli, że istotą rzeczy jest kto rządzi, a nie - jakie prawa obowiązują. Historia narodów nieraz już udowodniła, że niedopracowana Konstytucja może być doskonała podczas rządów mądrych ludzi, a ta najbardziej wypracowana jurydycznie - będzie okropna podczas rządów ludzi głupich - podkreślał ks. Tomasz Frymark.

Ks. Frymark nawiązywał m.in. do teorii teologa szwajcarskiego, Hansa Urs von Balthasara.

- Zapytajmy więc: czemuż tak się dzieje? Otóż nikt z nas nie jest w stanie ogarnąć prawdy w całej jej złożoności. Wybitny XX-wieczny teolog szwajcarski, Hans Urs von Balthasar, nazywał to symfonicznością prawdy. Zauważmy proszę, że symfoniczność muzyki polega na tym, że dopiero po umiejętnym połączeniu dźwięków granych przez różne instrumenty, usłyszymy prawdę utworu w całej jej złożoności, zaplanowanej przez kompozytora. Piękno muzyki nie odsłoni się, gdy wszyscy muzycy na różnych instrumentach zagrają tę samą melodię, lecz wtedy, gdy każdy zagra inaczej od drugiego to, co ma do zagrania. To piękne i bogate w treść porównanie umożliwia docenienie wielostronności spojrzenia na prawdę. Pozwala ono też na rozróżnianie między kakofonią a symfonią. Z kakofonią mamy do czynienia wtedy, gdy każdy gra sobie. Symfonią zaś - gdy wszyscy grają równocześnie, ale w jednej orkiestrze, pod jedną batutą, jedynie czasem występują solowo.

Uznanie symfoniczności prawdy wymaga zatem rozważania i uwzględniania spojrzeń na rzeczywistość odmiennych od mojego. Oto okazuje się, iż dopiero wtedy jestem w stanie zobaczyć złożoność otaczającego mnie świata zaplanowaną przez Stwórcę. Przy czym wcale nie oznacza to dążenia do ujednolicenia. Symfonia nie oznacza bynajmniej jakiejś ckliwej, pozbawionej napięć harmonii. Bo wielka muzyka jest zawsze dramatyczna. Nie chodzi zatem o to, aby sztucznie niwelować różnice, lecz by mieć świadomość zespołowego charakteru partytury, jaką mamy do odegrania. Przedstawianie swojego punktu widzenia jako jedynie słusznego dla Polaka, patrioty, może tu być porównane do zachowania muzyka, który pragnie, aby wszyscy w orkiestrze symfonicznej grali z tych samych nut, co on. No tak, ale wówczas nie byłoby orkiestry – podkreślał gdański duchowny.

 

W opinii ks. Frymarka, wielu uczestników polskich sporów kieruje się zasadą: "Gdyby wszyscy myśleli tak jak ja, to nie byłoby problemów".

- I tak, zamiast praktycznej zgody na różnorodność w jedności, rodzi nam się absolutyzacja swojego rozumienia społeczno-politycznych kwestii. wiary, i prezentowanie ich jako jedynego uprawnionego polskiego sposobu myślenia i działania. Kochani, zbyt często atmosfera polskich sporów wywołuje wrażenie, że druga strona znajduje się na granicy apostazji. Język sporu bywa tak emocjonalny i pełen niechęci do oponenta, że wręcz przeradza się w retorykę nienawiści.

Skąd wśród nas tak mało zrozumienia dla różnorodności, skąd taka tęsknota za ujednoliceniem, a nie jednością w różnorodności, skąd zawężanie przestrzeni wolności? Wydaje się, że to polski sposób uprawiania polityki jest temu winien. Zauważmy, iż przenika ona w głąb Kościoła, stając się głównym kryterium opisu świata i wyznacznikiem postaw wobec innych. Oczywiście, od polityki nie uciekniemy i nie powinniśmy w naszym postrzeganiu rzeczywistości uciekać. Nie możemy jej jednak uważać za sprawę najważniejszą. Bo polityka nie zbawi świata. Owszem, przyszłość Polski w pewnej mierze, zależy od tego, kto rządzi, jakie działania są prowadzone, a jakie odrzucane, jakie ustawy są przyjmowane i jaki jest ich fundament aksjologiczny. Ale przyszłość naszej ojczyzny zależy jednak bardziej od atmosfery miłości panującej w naszych rodzinach, od tego jakie wartości są realnie cenione, a przez to przekazywane w domu, w szkole, od naszego zaangażowania w pracy i aktywność obywatelską, od tego czy Kościół potrafi być domem i szkołą wspólnoty. Żyjemy w czasach, w których pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od autentycznej miłości, wygląd jest ważniejszy od intelektu i transparentności poglądów i wyborów.

 

Ks. Frymark stwierdził, że żyjemy obecnie w kulturze opakowań, która gardzi zawartością, i sami pozwoliliśmy na taki stan rzeczy.

- Jeśli podziały polityczne rozbijają nasze relacje w rodzinie czy parafii, to znaczy, że pozwalamy polityce wchodzić tam, gdzie nie powinna mieć wstępu.

To nie politycy powinni swoimi decyzjami wpływać na to, czym powinien zajmować się Kościół. Raczej odwrotnie. To Kościół, rzecz jasna między innymi, a nie wyłącznie, ma wyznaczać standardy, do których politycy powinni się dostosowywać. Tymczasem u nas częściej polityka niż wiara opanowuje światopogląd człowieka. Politycy zabiegają o sztuczne stworzenie katolicyzmu toruńskiego, łagiewnickiego, mariackiego. Niektórzy wpadają w tę pułapkę i w konsekwencji to polityka staje się dla nich głównym kryterium porządkowania rzeczywistości. Ale nic bardziej błędnego. Wobec dramatycznie pogłębiających się podziałów politycznych, nie słyszymy nawet pytania: "Czy potrafię kochać bliźniego swego, w tym także mojego oponenta politycznego?". Czy jest zatem nadzieja, że nasza polska kakofonii przekształci się w piękną symfonię? Nie jest tutaj łatwo o nadzieję, zwłaszcza że, niestety, nie widać dyrygenta, który potrafiłby nadać orkiestrze ład i porządek, uporządkować jej pluralizm. Wydaje się, że łatwiej byłoby uzyskać pozytywny efekt, gdybyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę, że celem naszego wspólnego grania nie może być satysfakcja muzyków. Szanowni siostry i bracia, ta orkiestra nie gra dla siebie. Po to zostaliśmy zwołani przez Pasterza w jedną owczarnię, Kościół, tą wielogłosową orkiestrę, aby być wyrazistym znakiem Jego miłości do człowieka.

Gdybyśmy bardziej pamiętali o tych, do których chcemy dotrzeć, którzy nie spotkali jeszcze Boga żywego, Boga miłości, może mniej wtedy skupilibyśmy się na wypominaniu sobie nawzajem dysonansów i błędów, a bardziej - na wspólnym wykonywaniu dzieła. Słuchaczom łatwiej byłoby usłyszeć napisaną przez Stwórcę piękną melodię, którą od pokoleń, niestety nieudolnie, usiłujemy zagrać. Nam chrześcijanom wypada pamiętać, że nawet najlepsza, najbardziej uznana i szanowana ludzka Konstytucja, w przeciwieństwie do Dekalogu, nie jest wykuta w kamieniu, lecz napisana na papierze.

Nie do mnie należy jak przyjdzie mi umrzeć, ale do mnie należy, jak będę dla niej żył. Bowiem chrześcijanin ma jedną niereformowalną z upływem wieków i najważniejszą Konstytucję - jest nią Przykazanie Miłości do Boga i bliźniego. Uważam, że w nim mieści się też Ojczyzna.

 

 

10:05
Dzielnica Chełm
24 listopada 2021 (5 dni temu)
9:16
Dzielnica Rudniki
23 listopada 2021 (6 dni temu)
9:45
Dzielnica Młyniska
15 listopada 2021 (14 dni temu)
8:36
Dzielnica Letnica
15 listopada 2021 (14 dni temu)
10:49
Dzielnica Wrzeszcz Dolny
12 listopada 2021 (17 dni temu)
8:18
Dzielnica Brzeźno
5 listopada 2021 (24 dni temu)
8:13
Dzielnica Wrzeszcz Górny
5 listopada 2021 (24 dni temu)
8:05
Dzielnica VII Dwór
4 listopada 2021 (25 dni temu)
8:22
Dzielnica Śródmieście
4 listopada 2021 (25 dni temu)
11:28
Dzielnica Ujeścisko Łostowice
4 listopada 2021 (25 dni temu)
11:17
Dzielnica Strzyża
4 listopada 2021 (25 dni temu)
11:45
Dzielnica Stogi
4 listopada 2021 (25 dni temu)
9:51
Dzielnica Sobieszewo
4 listopada 2021 (25 dni temu)
10:00
Dzielnica Przymorze Wielkie
4 listopada 2021 (25 dni temu)
11:18
Dzielnica Przymorze Małe
4 listopada 2021 (25 dni temu)
10:34
Dzielnica Piecki Migowo
4 listopada 2021 (25 dni temu)
10:16
Dzielnica Osowa
4 listopada 2021 (25 dni temu)
9:36
Dzielnica Oliwa
4 listopada 2021 (25 dni temu)
8:28
Dzielnica Matarnia
4 listopada 2021 (25 dni temu)
10:34
Dzielnica Krakowiec Górki Zachodnie
4 listopada 2021 (25 dni temu)
9:24
Dzielnica Jasień
4 listopada 2021 (25 dni temu)
6:53
Dzielnica Brętowo
4 listopada 2021 (25 dni temu)
2:08
Nowa droga rowerowa - nad Wisłą
23 października 2021 (37 dni temu)
8:44
Nomus Nowe Muzeum Sztuki w Gdańsku
21 października 2021 (39 dni temu)
1:08
Bez plastiku na Matarni
20 października 2021 (40 dni temu)
11:25
GDFF otwarcie
1 grudnia 2020 (363 dni temu)
2:13
Oda do radości
28 listopada 2020 (1 rok i 1 dzień temu)
39:51
Konferencja prasowa Gdańsk patrzy na morze
19 listopada 2020 (1 rok i 10 dni temu)
15:28
Gdańsk pomaga: konferencja prasowa
16 listopada 2020 (1 rok i 13 dni temu)
10:36
Konferencja prasowa 9.11.2020
10 listopada 2020 (1 rok i 19 dni temu)
19:53
Konferencja prasowa 10.11.2020
10 listopada 2020 (1 rok i 19 dni temu)
2:18
Swięto Niepodległości - Aleksandra Dulkiewicz
10 listopada 2020 (1 rok i 19 dni temu)
2:18
Swięto Niepodległości - Aleksandra Dulkiewicz
10 listopada 2020 (1 rok i 19 dni temu)
Raport 2020: Inwestycje miejskie - konferencja prasowa
5 listopada 2020 (1 rok i 24 dni temu)
35:54
Konferencja Unii Metropolii Polskich
3 listopada 2020 (1 rok i 26 dni temu)
0:43
Mural Looney'a ozdobił SP nr 19
2 listopada 2020 (1 rok i 27 dni temu)
18:33
Dzień Wszystkich Świętych - konferencja prasowa
23 października 2020 (1 rok i 37 dni temu)
1:06:58
250-lecie Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku, odcinek 3
23 października 2020 (1 rok i 37 dni temu)
39:55
250-lecie Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku, odcinek 2
21 października 2020 (1 rok i 39 dni temu)
36:10
250-lecie Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku, odcinek 1
20 października 2020 (1 rok i 40 dni temu)
1:04
Stogi. Zobacz z lotu ptaka dzielnicę po dużym remoncie
19 października 2020 (1 rok i 41 dni temu)
0:52
Brunon Zwarra patronem gdańskiego tramwaju
16 października 2020 (1 rok i 44 dni temu)
35:30
Konferencja. Czerwona strefa w Gdańsku. Jak z tym żyć?
16 października 2020 (1 rok i 44 dni temu)
0:58
Roślinność w palmiarni ma się dobrze
15 października 2020 (1 rok i 45 dni temu)
44:03
Konferencja raport 2 lata od wyborów samorządowych
15 października 2020 (1 rok i 45 dni temu)
22:26
Nowy rok szkolny 2020/2021
28 sierpnia 2020 (1 rok i 93 dni temu)
1:04:14
Msza św. w kościele św. Jana
26 kwietnia 2020 (1 rok i 217 dni temu)
09:42
Uczniowie Heweliusza - „Dźwięk okiem fizyka”
24 kwietnia 2020 (1 rok i 219 dni temu)
1:32
Gdańskie zoo w czasie pandemii - film z drona
24 kwietnia 2020 (1 rok i 219 dni temu)
30:43
Dulkiewicz, Borawski, wirtualna konferencja prasowa
9 kwietnia 2020 (1 rok i 234 dni temu)
1:21
Akcja "Zajączek dla Sąsiada"
9 kwietnia 2020 (1 rok i 234 dni temu)
48:18
Msza św. w rocznicę tragedii smoleńskiej
8 kwietnia 2020 (1 rok i 235 dni temu)
0:37
Pieszy w tunelu pod Martwą Wisłą
18 lutego 2020 (1 rok i 285 dni temu)
33:30
Jak turyści wpływają na życie gdańszczan?
14 lutego 2020 (1 rok i 289 dni temu)
32:20
Milion wizyt w bibliotekach w Gdańsku
13 lutego 2020 (1 rok i 290 dni temu)
1:46
Biblioteka Lawendowa czeka na czytelników
31 stycznia 2020 (1 rok i 303 dni temu)
1:30:01
Inauguracja obchodów Roku Lecha Bądkowskiego
31 stycznia 2020 (1 rok i 303 dni temu)
1:47
Mieczysław Struk o ustawie metropolitalnej
29 stycznia 2020 (1 rok i 305 dni temu)
3:57
Tomasz Grodzki o ustawie metropolitalnej
29 stycznia 2020 (1 rok i 305 dni temu)
1:44
409. urodziny Jana Heweliusza
28 stycznia 2020 (1 rok i 306 dni temu)
2:09
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
27 stycznia 2020 (1 rok i 307 dni temu)
0:30
Zabytkowy Wielki Młyn ma już nowy dach
21 stycznia 2020 (1 rok i 313 dni temu)
0:30
Port Lotniczy Gdańsk. Rekordowy 2019 r.
21 stycznia 2020 (1 rok i 313 dni temu)
3:10
28. Finał WOŚP w Gdańsku
17 stycznia 2020 (1 rok i 317 dni temu)
1:44
Orszak Trzech Króli po raz 10 w Gdańsku
6 stycznia 2020 (1 rok i 328 dni temu)
0:50
28. Finał WOŚP w Gdańsku
3 stycznia 2020 (1 rok i 331 dni temu)
30:55
Orszak Trzech Króli w Gdańsku po raz 10
2 stycznia 2020 (1 rok i 332 dni temu)
Al. Pawła Adamowicza. Niezwykły wiadukt
30 grudnia 2019 (1 rok i 335 dni temu)
1:30
I Zjazd Stypendystów Fahrenheita
28 grudnia 2019 (1 rok i 337 dni temu)
0:46
Sylwestrowy Konkurs Rady Miasta Gdańska.
13 grudnia 2019 (1 rok i 352 dni temu)
1:08
Rada Seniorów w Gdańsku na półmetku kadencji
11 grudnia 2019 (1 rok i 354 dni temu)
39:54
14. Doroczne Spotkanie Gdańszczan
10 grudnia 2019 (1 rok i 355 dni temu)
2:03:18
Koncert "Polskę Kocham. 30 lat wolności"
9 grudnia 2019 (1 rok i 356 dni temu)
01:41:40
65 Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego
9 grudnia 2019 (1 rok i 356 dni temu)
0:41
Gdańskie choinki
8 grudnia 2019 (1 rok i 357 dni temu)
0:49
Tramwaje wracają na Stogi
7 grudnia 2019 (1 rok i 358 dni temu)
1:36
Marina Gdańsk. Mistrzostwa Europy Morsów 2019
7 grudnia 2019 (1 rok i 358 dni temu)
1:18
Św. Mikołaj przybył do Gdańska
5 grudnia 2019 (1 rok i 360 dni temu)
0:30
Odkryto grób Nataniela Mateusza Wolfa
3 grudnia 2019 (1 rok i 362 dni temu)
1:37
Iluminacje świąteczne jeszcze tylko do 2 lutego
1 grudnia 2019 (1 rok i 364 dni temu)
0:35
Tramwaj na Stogi. Przejazd testowy zaliczony
30 listopada 2019 (2 lat i dziś)
20:08
Przed XVII Sesją Rady Miasta Gdańska
26 listopada 2019 (2 lat i 4 dni temu)
31:19
Jarmark Bożonarodzeniowy już od soboty!
19 listopada 2019 (2 lat i 11 dni temu)
1:00
Ekologiczna kąpiel gdańskich tramwajów
18 listopada 2019 (2 lat i 12 dni temu)
1:46
Narracje 2019. Artyści zagościli na Siedlcach
16 listopada 2019 (2 lat i 14 dni temu)
1:40
Złota Malwa 2019
13 listopada 2019 (2 lat i 17 dni temu)
1:57
11.11.2019 r. Gdańska Parada Niepodległości
11 listopada 2019 (2 lat i 19 dni temu)
1:59
Dyniowe Love – czyli farma dyń pod Gdańskiem
25 października 2019 (2 lat i 36 dni temu)
24:05
Przed XV sesją Rady Miasta Gdańska
22 października 2019 (2 lat i 39 dni temu)
2;03
Hevelka 2019 - jesienna edycja
19 października 2019 (2 lat i 42 dni temu)
1:42
Wspólne ukwiecanie Gdańska
19 października 2019 (2 lat i 42 dni temu)
26:50
W ten weekend odwiedzamy ZOO - za darmo!
17 października 2019 (2 lat i 44 dni temu)
"Porozmawiajmy przy stole". 8 spotkań
15 października 2019 (2 lat i 46 dni temu)
17:40
Wszystko o pracy dla seniorów
10 października 2019 (2 lat i 51 dni temu)
1:51
Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów
8 października 2019 (2 lat i 53 dni temu)
30:00
Wybory 2019. Bądź świadomym obywatelem!
3 października 2019 (2 lat i 58 dni temu)
2:02
Stogi. Spotkanie przy Okrągły Stole
1 października 2019 (2 lat i 60 dni temu)
13:31
Podpisanie deklaracji obrony demokracji
16 sierpnia 2019 (2 lat i 106 dni temu)
1:19
Tradycja rybacka na Jarmarku Św. Dominika
15 sierpnia 2019 (2 lat i 107 dni temu)
1:59
Jerzy Borowczak wspomina Strajk Sierpniowy z 1980r.
14 sierpnia 2019 (2 lat i 108 dni temu)
1:46
Nowe oblicze Biskupiej 4
29 lipca 2019 (2 lat i 124 dni temu)
0:58
Ceremonia otwarcia 759. Jarmarku św. Dominika
27 lipca 2019 (2 lat i 126 dni temu)
1:06
VIII Zjazd Letniczan
26 lipca 2019 (2 lat i 127 dni temu)
Pomnik Jana III Sobieskiego jak nowy
24 lipca 2019 (2 lat i 129 dni temu)
0:55
Podopieczni Promyka - pilnie do adopcji
24 lipca 2019 (2 lat i 129 dni temu)
24:33
759. Jarmark św. Dominika. Jaki będzie?
23 lipca 2019 (2 lat i 130 dni temu)
2:54
FETA 2019
15 lipca 2019 (2 lat i 138 dni temu)
1:44
Triathlon Gdańsk 2019
14 lipca 2019 (2 lat i 139 dni temu)
1:11
30. lat Międzynarodowych Targów Gdańskich
13 lipca 2019 (2 lat i 140 dni temu)
0:30
Oficjalna inauguracja Baltic Sail 2019
6 lipca 2019 (2 lat i 147 dni temu)
Baltic Sail 2019 dzień 2 całość transmisji
6 lipca 2019 (2 lat i 147 dni temu)
DEMOKRACJA OBYWATELI – JAK O NIĄ DBAĆ?
4 lipca 2019 (2 lat i 149 dni temu)
1:00
Wyspa Sobieszewska. Zbiornik Wody Kazimierz
2 lipca 2019 (2 lat i 151 dni temu)
25:07
2019.07.02 Wiadomości z tłumaczeniem
2 lipca 2019 (2 lat i 151 dni temu)
0:30
FILM TEASER Wartownia nr 1 - ocalenie
25 czerwca 2019 (2 lat i 158 dni temu)
1:11
Nordic walking. Bezpłatnie w Gdańsku
25 czerwca 2019 (2 lat i 158 dni temu)
15:01
2019.06.25 Wiadomości z tłumaczeniem
25 czerwca 2019 (2 lat i 158 dni temu)
1:42:04
DWIE STRONY OKRĄGŁEGO STOŁU
24 czerwca 2019 (2 lat i 159 dni temu)
0:04:00
2019.06.24 Wiadomości z tłumaczeniem
24 czerwca 2019 (2 lat i 159 dni temu)
1:03:20
WYKLUCZENI, ZAPOMNIANI, NIEWIDZIALNI
24 czerwca 2019 (2 lat i 159 dni temu)
1:39:04
KULTURA – SIŁĄ DEMOKRACJI
24 czerwca 2019 (2 lat i 159 dni temu)
1:13:06
PIELGRZYMKI PAPIESKIE W CZASACH PRL
21 czerwca 2019 (2 lat i 162 dni temu)
1:20:57
ANDRZEJ BLIKLE - Czym jest dobro wspólne?
21 czerwca 2019 (2 lat i 162 dni temu)
2:25
V Sesja Rady Seniorów
18 czerwca 2019 (2 lat i 165 dni temu)
15:20
Bajki ŚWINKA MALINKA I SŁOŃ LEON
18 czerwca 2019 (2 lat i 165 dni temu)
20:50
Bajki NAJLEPSZA ZUPA NA ŚWIECIE
18 czerwca 2019 (2 lat i 165 dni temu)
1:00:07
Bajki HISTORIA RETORYKI PROFESORA O’RETY
18 czerwca 2019 (2 lat i 165 dni temu)
1:31
Jan III Sobieski prawie jak nowy
18 czerwca 2019 (2 lat i 165 dni temu)
36:10
Historia Gdańska - polska czy niemiecka?
11 czerwca 2019 (2 lat i 172 dni temu)
41:23
2019.06.10 Wiadomości z tłumaczeniem
11 czerwca 2019 (2 lat i 172 dni temu)
58:00
6. Forum Praktyków Partycypacji
10 czerwca 2019 (2 lat i 173 dni temu)
0:46
23. Pomorski Wielki Przejazd Rowerowy
9 czerwca 2019 (2 lat i 174 dni temu)
0:42
XIV Rodzinny Bieg Gdańszczan
8 czerwca 2019 (2 lat i 175 dni temu)
1:52:05
30 Lat Polskiej Demokracji. Forum Obywatelskie
6 czerwca 2019 (2 lat i 177 dni temu)
1:03
Wielka Aleja Lipowa w Gdańsku - rewaloryzacja
28 maja 2019 (2 lat i 186 dni temu)
8:00
2019.05.28 Wiadomości z tłumaczeniem
28 maja 2019 (2 lat i 186 dni temu)
1:42
XIV Święto Samorządowców
27 maja 2019 (2 lat i 187 dni temu)
2:19
Gotowanie w duchu "zerowaste"
21 maja 2019 (2 lat i 193 dni temu)
8:04
2019.05.21 Wiadomości z tłumaczeniem
21 maja 2019 (2 lat i 193 dni temu)
1:30
Pingwiny przyjęły albinosa do stada
20 maja 2019 (2 lat i 194 dni temu)
1:41
Noc Muzeów (i nie tylko muzeów) za nami
19 maja 2019 (2 lat i 195 dni temu)
1:46
W NCK powstanie Pałac Ślubów
17 maja 2019 (2 lat i 197 dni temu)
1:27
Pszczoły w Hevelianum
16 maja 2019 (2 lat i 198 dni temu)
0:32
Ul. Andruszkiewicza jest już prawie gotowa
16 maja 2019 (2 lat i 198 dni temu)
Czy Westerplatte będzie dzielić Polaków?
15 maja 2019 (2 lat i 199 dni temu)
2:10
Przejazd rowerowy w Tunelu pod Martwą Wisłą
28 kwietnia 2019 (2 lat i 216 dni temu)
0:40
Gdańszczanie posadzili 4 tys. choinek
27 kwietnia 2019 (2 lat i 217 dni temu)
2:25
Marsz “Gdańsk solidarnie dla autyzmu”
27 kwietnia 2019 (2 lat i 217 dni temu)
2:27:00
Stefanowi Chwinowi na 70. urodziny
26 kwietnia 2019 (2 lat i 218 dni temu)
17:57
Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2019
24 kwietnia 2019 (2 lat i 220 dni temu)
0:45
Uwaga kierowcy! Remont Traktu Konnego
23 kwietnia 2019 (2 lat i 221 dni temu)
0:21
Trakt Konny w Gdańsku
20 kwietnia 2019 (2 lat i 224 dni temu)
1:41
Wiadukt Biskupia Górka. Spacer po budowie
19 kwietnia 2019 (2 lat i 225 dni temu)
25:45
Sąd nad Jezusem w Wielki Piątek
18 kwietnia 2019 (2 lat i 226 dni temu)
1:08
Nowe autobusy wyjadą na gdańskie ulice
17 kwietnia 2019 (2 lat i 227 dni temu)
16:05
Loteria PIT w Gdańsku. Się opłaca! 2019 - czat
16 kwietnia 2019 (2 lat i 228 dni temu)
1:10
5. Gdańsk Maraton. Biegi dla dzieci
13 kwietnia 2019 (2 lat i 231 dni temu)
0:30
Wyspa Sobieszewska. Budowa drogi rowerowej
12 kwietnia 2019 (2 lat i 232 dni temu)
7:03
Sytuacja w gdańskich szkołach Konferencja prasowa
10 kwietnia 2019 (2 lat i 234 dni temu)
22:52
Wszystko o Budżecie Obywatelskim 2020
10 kwietnia 2019 (2 lat i 234 dni temu)
1:31
„Kamizelka w aucie”. Prezenty dla kierowców
9 kwietnia 2019 (2 lat i 235 dni temu)
24:52
5. Gdańsk Maraton. Jaki będzie?
9 kwietnia 2019 (2 lat i 235 dni temu)
1:01
Remont Kuźni Wodnej. Kwiecień 2019
9 kwietnia 2019 (2 lat i 235 dni temu)
0:30
Free Time Festiwal 2019
6 kwietnia 2019 (2 lat i 238 dni temu)
1:26
"Szanuję - segreguję". Casting ZUT
6 kwietnia 2019 (2 lat i 238 dni temu)
1:58
Zawody fitness na Free Time Festiwal 2019
6 kwietnia 2019 (2 lat i 238 dni temu)
19:05
Inwestycje drogowe i utrudnienia
5 kwietnia 2019 (2 lat i 239 dni temu)
0:30
Port Gdańsk. Rozbudowa układu drogowo-kolejowego
5 kwietnia 2019 (2 lat i 239 dni temu)
23:15
Muzeum Gdańska – jubileusz i plany
2 kwietnia 2019 (2 lat i 242 dni temu)
1:44
Z Gdańska do Zurychu. Nowe połączenie lotnicze
1 kwietnia 2019 (2 lat i 243 dni temu)
0:40
Łączą nas drzewa. Gdańszczanie sadzili las
30 marca 2019 (2 lat i 245 dni temu)
29:49
Autyzm – świadomość i wyzwania
27 marca 2019 (2 lat i 248 dni temu)
2:34
74. rocznica „Powrotu Gdańska do Macierzy”
27 marca 2019 (2 lat i 248 dni temu)
0:31
Rower MEVO od 26 marca dla użytkowników
26 marca 2019 (2 lat i 249 dni temu)
1:58
MEVO – Rower Metropolitalny
26 marca 2019 (2 lat i 249 dni temu)
27:04
Radni przed VIII sesją Rady Miasta Gdańska
26 marca 2019 (2 lat i 249 dni temu)
1:43
MEVO wyjechało na ulice metropolii
26 marca 2019 (2 lat i 249 dni temu)
1:56
Narodziny bigbitu. Odsłona gdańska
24 marca 2019 (2 lat i 251 dni temu)
2:07
Pingwin - albinos urodził się w Gdańsku
22 marca 2019 (2 lat i 253 dni temu)
23:27
Ze sportem na TAK
21 marca 2019 (2 lat i 254 dni temu)
15:21
Budżet Obywatelski 2020 - konferencja
20 marca 2019 (2 lat i 255 dni temu)
0:35
Głosuje Aleksandra Dulkiewicz
3 marca 2019 (2 lat i 272 dni temu)
1:36
Rejs Roku i Srebrny Sekstant 2018
1 marca 2019 (2 lat i 274 dni temu)
0:44
Od 4 marca wprowadzone zostają e-dowody
1 marca 2019 (2 lat i 274 dni temu)
11:39
Gdańsk bez plastiku
28 lutego 2019 (2 lat i 275 dni temu)
1:40
Benefis Marka Branda – 35 lat na scenie
27 lutego 2019 (2 lat i 276 dni temu)
1:13
Mecz hokeja MH Automatyka Gdańsk - GKS Tychy
25 lutego 2019 (2 lat i 278 dni temu)
24:54
E-dowody osobiste, nowa jakość w życiu.
21 lutego 2019 (2 lat i 282 dni temu)
0:50
Kolejny wypadek w tunelu
21 lutego 2019 (2 lat i 282 dni temu)
0:30
Wiadukt Biskupia Górka rośnie w oczach
20 lutego 2019 (2 lat i 283 dni temu)
37:55
Wszystko o Radach Dzielnic
19 lutego 2019 (2 lat i 284 dni temu)
1:25
Gdańskie mosty we mgle
18 lutego 2019 (2 lat i 285 dni temu)
3:00
Sonda z okazji Dnia Singla
15 lutego 2019 (2 lat i 288 dni temu)
0:53
Stogi. Remont linii tramwajowej
14 lutego 2019 (2 lat i 289 dni temu)
0:35
Wielki Młyn. Rozbiórka starego dachu
14 lutego 2019 (2 lat i 289 dni temu)
2:10
Marsz Ponad Podziałami
6 lutego 2019 (2 lat i 297 dni temu)
1:27
Polska-Czechy. Unihokej w Gdańsku
3 lutego 2019 (2 lat i 300 dni temu)
18:55
Konferencja prasowa Rady ECS
2 lutego 2019 (2 lat i 301 dni temu)
12:18
Konferencja w sprawie finansowania ECS
31 stycznia 2019 (2 lat i 303 dni temu)
2:26:35
5. Sesja Rady Miasta Gdańska kadencji 2018-2023
31 stycznia 2019 (2 lat i 303 dni temu)
0:40
Wiaduktu Biskupia Górka. Montaż estakady
30 stycznia 2019 (2 lat i 304 dni temu)
5:08
Paweł Adamowicz. Gdańsk jako wspólnota
30 stycznia 2019 (2 lat i 304 dni temu)
1:55
Gdańszczanie oddają krew dla prezydenta Gdańska
14 stycznia 2019 (2 lat i 320 dni temu)
2:28
Atak na prezydenta Gdańska. R. Szumełda komentuje
14 stycznia 2019 (2 lat i 320 dni temu)
11:09
Wspomnienie o Pawle Adamowiczu
14 stycznia 2019 (2 lat i 320 dni temu)
02:16
Przyrzeczenie Donalda Tuska
14 stycznia 2019 (2 lat i 320 dni temu)
1:15
27. Finał WOŚP w Gdańsku
13 stycznia 2019 (2 lat i 321 dni temu)
1:37
WOŚP w gdańskich centrach handlowych
12 stycznia 2019 (2 lat i 322 dni temu)
30:00
27. Finał w WOŚP w Gdańsku. Obejrzyj wideoczat
10 stycznia 2019 (2 lat i 324 dni temu)
1:42
Biblioteka Kolonia. Odkryj jej nowe oblicze
10 stycznia 2019 (2 lat i 324 dni temu)
25:23
27. Finału WOŚP w Gdańsku-konferencja
8 stycznia 2019 (2 lat i 326 dni temu)
0:51
Agnieszka Buczyńska o 27. Finale WOŚP
8 stycznia 2019 (2 lat i 326 dni temu)
0:30
Molo w Brzeźnie znowu jest otwarte
7 stycznia 2019 (2 lat i 327 dni temu)