Msza św. w Bazylice Mariackiej na 229 rocznicę Konstytucji 3 Maja
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
‹›
Msza św. w Bazylice Mariackiej na 229 rocznicę Konstytucji 3 Maja
3 maja 2020 (2 lat i 17 dni temu)
- Historia narodów nieraz udowodniła, że niedopracowana konstytucja może być doskonała podczas rządów mądrych ludzi, a ta najbardziej wypracowana jurydycznie będzie okropna podczas rządów ludzi głupich - mówił w Bazylice Mariackiej ks. kanonik dr Tomasz Frymark na 229-lecie Konstytucji 3 Maja.

W ostatnich tygodniach portal Gdansk.pl transmitował msze św. z kościoła Św. Jana i Św. Mikołaja. Tym razem nasze kamery ustawiliśmy w największej gdańskiej świątyni, Bazylice Mariackiej. Mszy św. przewodniczył proboszcz Bazyliki, ks. prałat Ireneusz Bradtke.

Mszę odprawiono głównie w intencji Ojczyzny, by panowała wśród rodaków zgoda, wzajemne zrozumienie i szacunek.

Ks. Ireneusz Bradtke przypomniał, że 3 maja przypada także czwarta rocznica śmieci pierwszego metropolity gdańskiego, Tadeusza Gocłowskiego. Nawiązał on także do wydarzeń z przełomu lat 70. i 80., kiedy to coraz aktywniej działał w Gdańsku Ruch Młodej Polski.

Niedzielne kazanie, poświęcone głównie Konstytucji i sytuacji politycznej w kraju, wygłosił ks. kanonik dr Tomasz Frymark. Poniżej jego obszerne fragmenty:

- Trzeba nam dziś przyznać, że z działalności Sejmu Czteroletniego (to on uchwalił Konstytucję 3 maja 1791 r. - red.) nic nie przeszło do potomności. Armia, skarb, usamodzielnienie poszły w gruzy. Wszystko przepadło. Została tylko Konstytucja, na papierze. Ostatnia pamiątka stała się relikwią. Niech mi będzie wolno użyć takiego porównania: Konstytucja jest pasem. Człowiek, czy to gruby czy chudy, mogą się nim na zmianę posługiwać. Trzeba go zwężać lub rozluźniać, a nie zaraz wyrzucać, gdy źle przylega.

Zauważmy proszę - rekonstruowanie przeszłości w sposób selektywny jest jednym ze sposobów poszczególnych narodów na wynalezienie samych siebie. Promowanie historii narodu zawsze odgrywało ważną rolę we współczesnych systemach oświaty. Powszechnie uważa się, że historia narodowa, jak należy oczekiwać, dotycząca przeszłości ludzi, którzy się jej uczą i jej nauczają, buduje poczucie patriotyzmu, tożsamości i odpowiedzialności obywatelskiej. I z tego powodu cieszy się poparciem rządów, których celem jest zaszczepienie obywatelom poczucia narodowej spójności. Ją samą przeciwstawia się na ogół historii powszechnej, czyli przeszłości "tych innych". Stąd bardzo istotna jest równowaga proporcji między tym co narodowe, a tym co powszechne. Jeżeli stanie się inaczej to nigdy nie zrozumiemy własnej historii, a wnioski z niej wyciągane okażą się błędne. Wielu myślicielom i działaczom zdawało się, iż ich kraj może być szczęśliwym dopiero, gdy ma dobrą Konstytucję. Dyskutowali zażarcie o prawach i ustrojach, pomijając zupełnie kwestię ludzi. Oni sprawiali wrażenie, jakoby mieli jasny pogląd w sprawie, tyle że nie zmącony znajomością tematu. Oni nie rozumieli, że istotą rzeczy jest kto rządzi, a nie - jakie prawa obowiązują. Historia narodów nieraz już udowodniła, że niedopracowana Konstytucja może być doskonała podczas rządów mądrych ludzi, a ta najbardziej wypracowana jurydycznie - będzie okropna podczas rządów ludzi głupich - podkreślał ks. Tomasz Frymark.

Ks. Frymark nawiązywał m.in. do teorii teologa szwajcarskiego, Hansa Urs von Balthasara.

- Zapytajmy więc: czemuż tak się dzieje? Otóż nikt z nas nie jest w stanie ogarnąć prawdy w całej jej złożoności. Wybitny XX-wieczny teolog szwajcarski, Hans Urs von Balthasar, nazywał to symfonicznością prawdy. Zauważmy proszę, że symfoniczność muzyki polega na tym, że dopiero po umiejętnym połączeniu dźwięków granych przez różne instrumenty, usłyszymy prawdę utworu w całej jej złożoności, zaplanowanej przez kompozytora. Piękno muzyki nie odsłoni się, gdy wszyscy muzycy na różnych instrumentach zagrają tę samą melodię, lecz wtedy, gdy każdy zagra inaczej od drugiego to, co ma do zagrania. To piękne i bogate w treść porównanie umożliwia docenienie wielostronności spojrzenia na prawdę. Pozwala ono też na rozróżnianie między kakofonią a symfonią. Z kakofonią mamy do czynienia wtedy, gdy każdy gra sobie. Symfonią zaś - gdy wszyscy grają równocześnie, ale w jednej orkiestrze, pod jedną batutą, jedynie czasem występują solowo.

Uznanie symfoniczności prawdy wymaga zatem rozważania i uwzględniania spojrzeń na rzeczywistość odmiennych od mojego. Oto okazuje się, iż dopiero wtedy jestem w stanie zobaczyć złożoność otaczającego mnie świata zaplanowaną przez Stwórcę. Przy czym wcale nie oznacza to dążenia do ujednolicenia. Symfonia nie oznacza bynajmniej jakiejś ckliwej, pozbawionej napięć harmonii. Bo wielka muzyka jest zawsze dramatyczna. Nie chodzi zatem o to, aby sztucznie niwelować różnice, lecz by mieć świadomość zespołowego charakteru partytury, jaką mamy do odegrania. Przedstawianie swojego punktu widzenia jako jedynie słusznego dla Polaka, patrioty, może tu być porównane do zachowania muzyka, który pragnie, aby wszyscy w orkiestrze symfonicznej grali z tych samych nut, co on. No tak, ale wówczas nie byłoby orkiestry – podkreślał gdański duchowny.

 

W opinii ks. Frymarka, wielu uczestników polskich sporów kieruje się zasadą: "Gdyby wszyscy myśleli tak jak ja, to nie byłoby problemów".

- I tak, zamiast praktycznej zgody na różnorodność w jedności, rodzi nam się absolutyzacja swojego rozumienia społeczno-politycznych kwestii. wiary, i prezentowanie ich jako jedynego uprawnionego polskiego sposobu myślenia i działania. Kochani, zbyt często atmosfera polskich sporów wywołuje wrażenie, że druga strona znajduje się na granicy apostazji. Język sporu bywa tak emocjonalny i pełen niechęci do oponenta, że wręcz przeradza się w retorykę nienawiści.

Skąd wśród nas tak mało zrozumienia dla różnorodności, skąd taka tęsknota za ujednoliceniem, a nie jednością w różnorodności, skąd zawężanie przestrzeni wolności? Wydaje się, że to polski sposób uprawiania polityki jest temu winien. Zauważmy, iż przenika ona w głąb Kościoła, stając się głównym kryterium opisu świata i wyznacznikiem postaw wobec innych. Oczywiście, od polityki nie uciekniemy i nie powinniśmy w naszym postrzeganiu rzeczywistości uciekać. Nie możemy jej jednak uważać za sprawę najważniejszą. Bo polityka nie zbawi świata. Owszem, przyszłość Polski w pewnej mierze, zależy od tego, kto rządzi, jakie działania są prowadzone, a jakie odrzucane, jakie ustawy są przyjmowane i jaki jest ich fundament aksjologiczny. Ale przyszłość naszej ojczyzny zależy jednak bardziej od atmosfery miłości panującej w naszych rodzinach, od tego jakie wartości są realnie cenione, a przez to przekazywane w domu, w szkole, od naszego zaangażowania w pracy i aktywność obywatelską, od tego czy Kościół potrafi być domem i szkołą wspólnoty. Żyjemy w czasach, w których pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od autentycznej miłości, wygląd jest ważniejszy od intelektu i transparentności poglądów i wyborów.

 

Ks. Frymark stwierdził, że żyjemy obecnie w kulturze opakowań, która gardzi zawartością, i sami pozwoliliśmy na taki stan rzeczy.

- Jeśli podziały polityczne rozbijają nasze relacje w rodzinie czy parafii, to znaczy, że pozwalamy polityce wchodzić tam, gdzie nie powinna mieć wstępu.

To nie politycy powinni swoimi decyzjami wpływać na to, czym powinien zajmować się Kościół. Raczej odwrotnie. To Kościół, rzecz jasna między innymi, a nie wyłącznie, ma wyznaczać standardy, do których politycy powinni się dostosowywać. Tymczasem u nas częściej polityka niż wiara opanowuje światopogląd człowieka. Politycy zabiegają o sztuczne stworzenie katolicyzmu toruńskiego, łagiewnickiego, mariackiego. Niektórzy wpadają w tę pułapkę i w konsekwencji to polityka staje się dla nich głównym kryterium porządkowania rzeczywistości. Ale nic bardziej błędnego. Wobec dramatycznie pogłębiających się podziałów politycznych, nie słyszymy nawet pytania: "Czy potrafię kochać bliźniego swego, w tym także mojego oponenta politycznego?". Czy jest zatem nadzieja, że nasza polska kakofonii przekształci się w piękną symfonię? Nie jest tutaj łatwo o nadzieję, zwłaszcza że, niestety, nie widać dyrygenta, który potrafiłby nadać orkiestrze ład i porządek, uporządkować jej pluralizm. Wydaje się, że łatwiej byłoby uzyskać pozytywny efekt, gdybyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę, że celem naszego wspólnego grania nie może być satysfakcja muzyków. Szanowni siostry i bracia, ta orkiestra nie gra dla siebie. Po to zostaliśmy zwołani przez Pasterza w jedną owczarnię, Kościół, tą wielogłosową orkiestrę, aby być wyrazistym znakiem Jego miłości do człowieka.

Gdybyśmy bardziej pamiętali o tych, do których chcemy dotrzeć, którzy nie spotkali jeszcze Boga żywego, Boga miłości, może mniej wtedy skupilibyśmy się na wypominaniu sobie nawzajem dysonansów i błędów, a bardziej - na wspólnym wykonywaniu dzieła. Słuchaczom łatwiej byłoby usłyszeć napisaną przez Stwórcę piękną melodię, którą od pokoleń, niestety nieudolnie, usiłujemy zagrać. Nam chrześcijanom wypada pamiętać, że nawet najlepsza, najbardziej uznana i szanowana ludzka Konstytucja, w przeciwieństwie do Dekalogu, nie jest wykuta w kamieniu, lecz napisana na papierze.

Nie do mnie należy jak przyjdzie mi umrzeć, ale do mnie należy, jak będę dla niej żył. Bowiem chrześcijanin ma jedną niereformowalną z upływem wieków i najważniejszą Konstytucję - jest nią Przykazanie Miłości do Boga i bliźniego. Uważam, że w nim mieści się też Ojczyzna.

 

 

0:32
Obchody Dnia Europy w Gdańsku
9 maja 2022 (11 dni temu)
24:08
Pomorze śpiewa dla Europy
8 maja 2022 (12 dni temu)
18:13
Marsz Pokoju dla Ukrainy
8 maja 2022 (12 dni temu)
10:53
Dzielnica Suchanino
8 grudnia 2021 (163 dni temu)
10:25
Dzielnica Aniołki
8 grudnia 2021 (163 dni temu)
40:44
XIX Gdańska Gala Sportu.
8 grudnia 2021 (163 dni temu)
7:36
Dzielnica Wzgórze Mickiewicza
3 grudnia 2021 (168 dni temu)
6:38
Dzielnica Siedlce
3 grudnia 2021 (168 dni temu)
10:05
Dzielnica Chełm
24 listopada 2021 (177 dni temu)
9:16
Dzielnica Rudniki
23 listopada 2021 (178 dni temu)
9:50
Dzielnica Nowy Port
18 listopada 2021 (183 dni temu)
9:41
Dzielnica Przeróbka
18 listopada 2021 (183 dni temu)
9:45
Dzielnica Młyniska
15 listopada 2021 (186 dni temu)
8:36
Dzielnica Letnica
15 listopada 2021 (186 dni temu)
10:49
Dzielnica Wrzeszcz Dolny
12 listopada 2021 (189 dni temu)
8:18
Dzielnica Brzeźno
5 listopada 2021 (196 dni temu)
8:13
Dzielnica Wrzeszcz Górny
5 listopada 2021 (196 dni temu)
8:05
Dzielnica VII Dwór
4 listopada 2021 (197 dni temu)
8:22
Dzielnica Śródmieście
4 listopada 2021 (197 dni temu)
11:28
Dzielnica Ujeścisko Łostowice
4 listopada 2021 (197 dni temu)
11:17
Dzielnica Strzyża
4 listopada 2021 (197 dni temu)
11:45
Dzielnica Stogi
4 listopada 2021 (197 dni temu)
9:51
Dzielnica Sobieszewo
4 listopada 2021 (197 dni temu)
10:00
Dzielnica Przymorze Wielkie
4 listopada 2021 (197 dni temu)
11:18
Dzielnica Przymorze Małe
4 listopada 2021 (197 dni temu)
10:34
Dzielnica Piecki Migowo
4 listopada 2021 (197 dni temu)
10:16
Dzielnica Osowa
4 listopada 2021 (197 dni temu)
9:36
Dzielnica Oliwa
4 listopada 2021 (197 dni temu)
8:28
Dzielnica Matarnia
4 listopada 2021 (197 dni temu)
10:34
Dzielnica Krakowiec Górki Zachodnie
4 listopada 2021 (197 dni temu)
9:24
Dzielnica Jasień
4 listopada 2021 (197 dni temu)
6:53
Dzielnica Brętowo
4 listopada 2021 (197 dni temu)
2:08
Nowa droga rowerowa - nad Wisłą
23 października 2021 (209 dni temu)
8:44
Nomus Nowe Muzeum Sztuki w Gdańsku
21 października 2021 (211 dni temu)
1:08
Bez plastiku na Matarni
20 października 2021 (212 dni temu)
0:51
Inwestycja drogowo-kolejowa w Porcie Gdańsk
18 marca 2021 (1 rok i 63 dni temu)
1:00
PIT w Gdańsku - zapowiedź
17 marca 2021 (1 rok i 64 dni temu)
0:55
Mapping 3D w sylwestra i Nowy Rok
31 grudnia 2020 (1 rok i 140 dni temu)
20:05
Darczyńca Muzeum Gdańska: konferencja prasowa
29 grudnia 2020 (1 rok i 142 dni temu)
0:59
Wiecha na oranżerii w Parku Oliwskim
14 grudnia 2020 (1 rok i 157 dni temu)
4:47
„Oda do radości” na gdańskim carillonie
10 grudnia 2020 (1 rok i 161 dni temu)
1:43:27
72. Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego
10 grudnia 2020 (1 rok i 161 dni temu)
11:25
GDFF otwarcie
1 grudnia 2020 (1 rok i 170 dni temu)
2:13
Oda do radości
28 listopada 2020 (1 rok i 173 dni temu)
39:51
Konferencja prasowa Gdańsk patrzy na morze
19 listopada 2020 (1 rok i 182 dni temu)
15:28
Gdańsk pomaga: konferencja prasowa
16 listopada 2020 (1 rok i 185 dni temu)
10:36
Konferencja prasowa 9.11.2020
10 listopada 2020 (1 rok i 191 dni temu)
19:53
Konferencja prasowa 10.11.2020
10 listopada 2020 (1 rok i 191 dni temu)
2:18
Swięto Niepodległości - Aleksandra Dulkiewicz
10 listopada 2020 (1 rok i 191 dni temu)
2:18
Swięto Niepodległości - Aleksandra Dulkiewicz
10 listopada 2020 (1 rok i 191 dni temu)
Raport 2020: Inwestycje miejskie - konferencja prasowa
5 listopada 2020 (1 rok i 196 dni temu)
35:54
Konferencja Unii Metropolii Polskich
3 listopada 2020 (1 rok i 198 dni temu)
0:43
Mural Looney'a ozdobił SP nr 19
2 listopada 2020 (1 rok i 199 dni temu)
18:33
Dzień Wszystkich Świętych - konferencja prasowa
23 października 2020 (1 rok i 209 dni temu)
1:06:58
250-lecie Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku, odcinek 3
23 października 2020 (1 rok i 209 dni temu)
39:55
250-lecie Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku, odcinek 2
21 października 2020 (1 rok i 211 dni temu)
36:10
250-lecie Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku, odcinek 1
20 października 2020 (1 rok i 212 dni temu)
1:04
Stogi. Zobacz z lotu ptaka dzielnicę po dużym remoncie
19 października 2020 (1 rok i 213 dni temu)
0:52
Brunon Zwarra patronem gdańskiego tramwaju
16 października 2020 (1 rok i 216 dni temu)
35:30
Konferencja. Czerwona strefa w Gdańsku. Jak z tym żyć?
16 października 2020 (1 rok i 216 dni temu)
0:58
Roślinność w palmiarni ma się dobrze
15 października 2020 (1 rok i 217 dni temu)
44:03
Konferencja raport 2 lata od wyborów samorządowych
15 października 2020 (1 rok i 217 dni temu)
22:26
Nowy rok szkolny 2020/2021
28 sierpnia 2020 (1 rok i 265 dni temu)
1:04:14
Msza św. w kościele św. Jana
26 kwietnia 2020 (2 lat i 24 dni temu)
09:42
Uczniowie Heweliusza - „Dźwięk okiem fizyka”
24 kwietnia 2020 (2 lat i 26 dni temu)
1:32
Gdańskie zoo w czasie pandemii - film z drona
24 kwietnia 2020 (2 lat i 26 dni temu)
1:21
Akcja "Zajączek dla Sąsiada"
9 kwietnia 2020 (2 lat i 41 dni temu)
48:18
Msza św. w rocznicę tragedii smoleńskiej
8 kwietnia 2020 (2 lat i 42 dni temu)
0:37
Pieszy w tunelu pod Martwą Wisłą
18 lutego 2020 (2 lat i 92 dni temu)
33:30
Jak turyści wpływają na życie gdańszczan?
14 lutego 2020 (2 lat i 96 dni temu)
32:20
Milion wizyt w bibliotekach w Gdańsku
13 lutego 2020 (2 lat i 97 dni temu)
1:46
Biblioteka Lawendowa czeka na czytelników
31 stycznia 2020 (2 lat i 110 dni temu)
1:30:01
Inauguracja obchodów Roku Lecha Bądkowskiego
31 stycznia 2020 (2 lat i 110 dni temu)
1:47
Mieczysław Struk o ustawie metropolitalnej
29 stycznia 2020 (2 lat i 112 dni temu)
3:57
Tomasz Grodzki o ustawie metropolitalnej
29 stycznia 2020 (2 lat i 112 dni temu)
1:44
409. urodziny Jana Heweliusza
28 stycznia 2020 (2 lat i 113 dni temu)
2:09
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
27 stycznia 2020 (2 lat i 114 dni temu)
0:30
Zabytkowy Wielki Młyn ma już nowy dach
21 stycznia 2020 (2 lat i 120 dni temu)
0:30
Port Lotniczy Gdańsk. Rekordowy 2019 r.
21 stycznia 2020 (2 lat i 120 dni temu)
3:10
28. Finał WOŚP w Gdańsku
17 stycznia 2020 (2 lat i 124 dni temu)
1:44
Orszak Trzech Króli po raz 10 w Gdańsku
6 stycznia 2020 (2 lat i 135 dni temu)
0:50
28. Finał WOŚP w Gdańsku
3 stycznia 2020 (2 lat i 138 dni temu)
30:55
Orszak Trzech Króli w Gdańsku po raz 10
2 stycznia 2020 (2 lat i 139 dni temu)
Al. Pawła Adamowicza. Niezwykły wiadukt
30 grudnia 2019 (2 lat i 142 dni temu)
1:30
I Zjazd Stypendystów Fahrenheita
28 grudnia 2019 (2 lat i 144 dni temu)
0:46
Sylwestrowy Konkurs Rady Miasta Gdańska.
13 grudnia 2019 (2 lat i 159 dni temu)
1:08
Rada Seniorów w Gdańsku na półmetku kadencji
11 grudnia 2019 (2 lat i 161 dni temu)
39:54
14. Doroczne Spotkanie Gdańszczan
10 grudnia 2019 (2 lat i 162 dni temu)
2:03:18
Koncert "Polskę Kocham. 30 lat wolności"
9 grudnia 2019 (2 lat i 163 dni temu)
01:41:40
65 Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego
9 grudnia 2019 (2 lat i 163 dni temu)
0:41
Gdańskie choinki
8 grudnia 2019 (2 lat i 164 dni temu)
0:49
Tramwaje wracają na Stogi
7 grudnia 2019 (2 lat i 165 dni temu)
1:36
Marina Gdańsk. Mistrzostwa Europy Morsów 2019
7 grudnia 2019 (2 lat i 165 dni temu)
1:18
Św. Mikołaj przybył do Gdańska
5 grudnia 2019 (2 lat i 167 dni temu)
0:30
Odkryto grób Nataniela Mateusza Wolfa
3 grudnia 2019 (2 lat i 169 dni temu)
1:37
Iluminacje świąteczne jeszcze tylko do 2 lutego
1 grudnia 2019 (2 lat i 171 dni temu)
0:35
Tramwaj na Stogi. Przejazd testowy zaliczony
30 listopada 2019 (2 lat i 172 dni temu)
20:08
Przed XVII Sesją Rady Miasta Gdańska
26 listopada 2019 (2 lat i 176 dni temu)
31:19
Jarmark Bożonarodzeniowy już od soboty!
19 listopada 2019 (2 lat i 183 dni temu)
1:00
Ekologiczna kąpiel gdańskich tramwajów
18 listopada 2019 (2 lat i 184 dni temu)
1:46
Narracje 2019. Artyści zagościli na Siedlcach
16 listopada 2019 (2 lat i 186 dni temu)
1:40
Złota Malwa 2019
13 listopada 2019 (2 lat i 189 dni temu)
1:57
11.11.2019 r. Gdańska Parada Niepodległości
11 listopada 2019 (2 lat i 191 dni temu)
0:40
101 drzew w 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości
11 listopada 2019 (2 lat i 191 dni temu)
1:25
Gigantyczna flaga Polski zawisła na Górze Gradowej
10 listopada 2019 (2 lat i 192 dni temu)
1:52
Polskie aparaty fotograficzne. Wystawa w Hevelianum
10 listopada 2019 (2 lat i 192 dni temu)
1:59
Dyniowe Love – czyli farma dyń pod Gdańskiem
25 października 2019 (2 lat i 208 dni temu)
24:05
Przed XV sesją Rady Miasta Gdańska
22 października 2019 (2 lat i 211 dni temu)
2;03
Hevelka 2019 - jesienna edycja
19 października 2019 (2 lat i 214 dni temu)
1:42
Wspólne ukwiecanie Gdańska
19 października 2019 (2 lat i 214 dni temu)
26:50
W ten weekend odwiedzamy ZOO - za darmo!
17 października 2019 (2 lat i 216 dni temu)
"Porozmawiajmy przy stole". 8 spotkań
15 października 2019 (2 lat i 218 dni temu)
17:40
Wszystko o pracy dla seniorów
10 października 2019 (2 lat i 223 dni temu)
1:51
Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów
8 października 2019 (2 lat i 225 dni temu)
30:00
Wybory 2019. Bądź świadomym obywatelem!
3 października 2019 (2 lat i 230 dni temu)
2:02
Stogi. Spotkanie przy Okrągły Stole
1 października 2019 (2 lat i 232 dni temu)
3:31
Historyczne tramwaje w Gdańsku. Poznaj je
22 sierpnia 2019 (2 lat i 272 dni temu)
1:14:03
Solidarity of Arts. Debata o odwadze i wolności
22 sierpnia 2019 (2 lat i 272 dni temu)
13:31
Podpisanie deklaracji obrony demokracji
16 sierpnia 2019 (2 lat i 278 dni temu)
1:19
Tradycja rybacka na Jarmarku Św. Dominika
15 sierpnia 2019 (2 lat i 279 dni temu)
1:59
Jerzy Borowczak wspomina Strajk Sierpniowy z 1980r.
14 sierpnia 2019 (2 lat i 280 dni temu)
1:46
Nowe oblicze Biskupiej 4
29 lipca 2019 (2 lat i 296 dni temu)
0:58
Ceremonia otwarcia 759. Jarmarku św. Dominika
27 lipca 2019 (2 lat i 298 dni temu)
1:06
VIII Zjazd Letniczan
26 lipca 2019 (2 lat i 299 dni temu)
Pomnik Jana III Sobieskiego jak nowy
24 lipca 2019 (2 lat i 301 dni temu)
0:55
Podopieczni Promyka - pilnie do adopcji
24 lipca 2019 (2 lat i 301 dni temu)
24:33
759. Jarmark św. Dominika. Jaki będzie?
23 lipca 2019 (2 lat i 302 dni temu)
2:54
FETA 2019
15 lipca 2019 (2 lat i 310 dni temu)
1:44
Triathlon Gdańsk 2019
14 lipca 2019 (2 lat i 311 dni temu)
1:11
30. lat Międzynarodowych Targów Gdańskich
13 lipca 2019 (2 lat i 312 dni temu)
0:30
Oficjalna inauguracja Baltic Sail 2019
6 lipca 2019 (2 lat i 319 dni temu)
Baltic Sail 2019 dzień 2 całość transmisji
6 lipca 2019 (2 lat i 319 dni temu)
DEMOKRACJA OBYWATELI – JAK O NIĄ DBAĆ?
4 lipca 2019 (2 lat i 321 dni temu)
1:00
Wyspa Sobieszewska. Zbiornik Wody Kazimierz
2 lipca 2019 (2 lat i 323 dni temu)
25:07
2019.07.02 Wiadomości z tłumaczeniem
2 lipca 2019 (2 lat i 323 dni temu)
0:30
FILM TEASER Wartownia nr 1 - ocalenie
25 czerwca 2019 (2 lat i 330 dni temu)
1:11
Nordic walking. Bezpłatnie w Gdańsku
25 czerwca 2019 (2 lat i 330 dni temu)
15:01
2019.06.25 Wiadomości z tłumaczeniem
25 czerwca 2019 (2 lat i 330 dni temu)
1:42:04
DWIE STRONY OKRĄGŁEGO STOŁU
24 czerwca 2019 (2 lat i 331 dni temu)
0:04:00
2019.06.24 Wiadomości z tłumaczeniem
24 czerwca 2019 (2 lat i 331 dni temu)
1:03:20
WYKLUCZENI, ZAPOMNIANI, NIEWIDZIALNI
24 czerwca 2019 (2 lat i 331 dni temu)
1:39:04
KULTURA – SIŁĄ DEMOKRACJI
24 czerwca 2019 (2 lat i 331 dni temu)
1:13:06
PIELGRZYMKI PAPIESKIE W CZASACH PRL
21 czerwca 2019 (2 lat i 334 dni temu)
1:20:57
ANDRZEJ BLIKLE - Czym jest dobro wspólne?
21 czerwca 2019 (2 lat i 334 dni temu)
2:25
V Sesja Rady Seniorów
18 czerwca 2019 (2 lat i 337 dni temu)
15:20
Bajki ŚWINKA MALINKA I SŁOŃ LEON
18 czerwca 2019 (2 lat i 337 dni temu)
20:50
Bajki NAJLEPSZA ZUPA NA ŚWIECIE
18 czerwca 2019 (2 lat i 337 dni temu)
1:00:07
Bajki HISTORIA RETORYKI PROFESORA O’RETY
18 czerwca 2019 (2 lat i 337 dni temu)
1:31
Jan III Sobieski prawie jak nowy
18 czerwca 2019 (2 lat i 337 dni temu)
36:10
Historia Gdańska - polska czy niemiecka?
11 czerwca 2019 (2 lat i 344 dni temu)
41:23
2019.06.10 Wiadomości z tłumaczeniem
11 czerwca 2019 (2 lat i 344 dni temu)
58:00
6. Forum Praktyków Partycypacji
10 czerwca 2019 (2 lat i 345 dni temu)
0:46
23. Pomorski Wielki Przejazd Rowerowy
9 czerwca 2019 (2 lat i 346 dni temu)
0:42
XIV Rodzinny Bieg Gdańszczan
8 czerwca 2019 (2 lat i 347 dni temu)
1:52:05
30 Lat Polskiej Demokracji. Forum Obywatelskie
6 czerwca 2019 (2 lat i 349 dni temu)
1:03
Wielka Aleja Lipowa w Gdańsku - rewaloryzacja
28 maja 2019 (2 lat i 358 dni temu)
8:00
2019.05.28 Wiadomości z tłumaczeniem
28 maja 2019 (2 lat i 358 dni temu)
1:42
XIV Święto Samorządowców
27 maja 2019 (2 lat i 359 dni temu)
2:19
Gotowanie w duchu "zerowaste"
21 maja 2019 (3 lat i dziś)
1:30
Pingwiny przyjęły albinosa do stada
20 maja 2019 (3 lat i 1 dzień temu)
1:41
Noc Muzeów (i nie tylko muzeów) za nami
19 maja 2019 (3 lat i 2 dni temu)
1:46
W NCK powstanie Pałac Ślubów
17 maja 2019 (3 lat i 4 dni temu)
1:27
Pszczoły w Hevelianum
16 maja 2019 (3 lat i 5 dni temu)
0:32
Ul. Andruszkiewicza jest już prawie gotowa
16 maja 2019 (3 lat i 5 dni temu)
Czy Westerplatte będzie dzielić Polaków?
15 maja 2019 (3 lat i 6 dni temu)