Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
‹›
Msza św. w Bazylice Mariackiej na 229 rocznicę Konstytucji 3 Maja
3 maja 2020 (350 dni temu)
- Historia narodów nieraz udowodniła, że niedopracowana konstytucja może być doskonała podczas rządów mądrych ludzi, a ta najbardziej wypracowana jurydycznie będzie okropna podczas rządów ludzi głupich - mówił w Bazylice Mariackiej ks. kanonik dr Tomasz Frymark na 229-lecie Konstytucji 3 Maja.

W ostatnich tygodniach portal Gdansk.pl transmitował msze św. z kościoła Św. Jana i Św. Mikołaja. Tym razem nasze kamery ustawiliśmy w największej gdańskiej świątyni, Bazylice Mariackiej. Mszy św. przewodniczył proboszcz Bazyliki, ks. prałat Ireneusz Bradtke.

Mszę odprawiono głównie w intencji Ojczyzny, by panowała wśród rodaków zgoda, wzajemne zrozumienie i szacunek.

Ks. Ireneusz Bradtke przypomniał, że 3 maja przypada także czwarta rocznica śmieci pierwszego metropolity gdańskiego, Tadeusza Gocłowskiego. Nawiązał on także do wydarzeń z przełomu lat 70. i 80., kiedy to coraz aktywniej działał w Gdańsku Ruch Młodej Polski.

Niedzielne kazanie, poświęcone głównie Konstytucji i sytuacji politycznej w kraju, wygłosił ks. kanonik dr Tomasz Frymark. Poniżej jego obszerne fragmenty:

- Trzeba nam dziś przyznać, że z działalności Sejmu Czteroletniego (to on uchwalił Konstytucję 3 maja 1791 r. - red.) nic nie przeszło do potomności. Armia, skarb, usamodzielnienie poszły w gruzy. Wszystko przepadło. Została tylko Konstytucja, na papierze. Ostatnia pamiątka stała się relikwią. Niech mi będzie wolno użyć takiego porównania: Konstytucja jest pasem. Człowiek, czy to gruby czy chudy, mogą się nim na zmianę posługiwać. Trzeba go zwężać lub rozluźniać, a nie zaraz wyrzucać, gdy źle przylega.

Zauważmy proszę - rekonstruowanie przeszłości w sposób selektywny jest jednym ze sposobów poszczególnych narodów na wynalezienie samych siebie. Promowanie historii narodu zawsze odgrywało ważną rolę we współczesnych systemach oświaty. Powszechnie uważa się, że historia narodowa, jak należy oczekiwać, dotycząca przeszłości ludzi, którzy się jej uczą i jej nauczają, buduje poczucie patriotyzmu, tożsamości i odpowiedzialności obywatelskiej. I z tego powodu cieszy się poparciem rządów, których celem jest zaszczepienie obywatelom poczucia narodowej spójności. Ją samą przeciwstawia się na ogół historii powszechnej, czyli przeszłości "tych innych". Stąd bardzo istotna jest równowaga proporcji między tym co narodowe, a tym co powszechne. Jeżeli stanie się inaczej to nigdy nie zrozumiemy własnej historii, a wnioski z niej wyciągane okażą się błędne. Wielu myślicielom i działaczom zdawało się, iż ich kraj może być szczęśliwym dopiero, gdy ma dobrą Konstytucję. Dyskutowali zażarcie o prawach i ustrojach, pomijając zupełnie kwestię ludzi. Oni sprawiali wrażenie, jakoby mieli jasny pogląd w sprawie, tyle że nie zmącony znajomością tematu. Oni nie rozumieli, że istotą rzeczy jest kto rządzi, a nie - jakie prawa obowiązują. Historia narodów nieraz już udowodniła, że niedopracowana Konstytucja może być doskonała podczas rządów mądrych ludzi, a ta najbardziej wypracowana jurydycznie - będzie okropna podczas rządów ludzi głupich - podkreślał ks. Tomasz Frymark.

Ks. Frymark nawiązywał m.in. do teorii teologa szwajcarskiego, Hansa Urs von Balthasara.

- Zapytajmy więc: czemuż tak się dzieje? Otóż nikt z nas nie jest w stanie ogarnąć prawdy w całej jej złożoności. Wybitny XX-wieczny teolog szwajcarski, Hans Urs von Balthasar, nazywał to symfonicznością prawdy. Zauważmy proszę, że symfoniczność muzyki polega na tym, że dopiero po umiejętnym połączeniu dźwięków granych przez różne instrumenty, usłyszymy prawdę utworu w całej jej złożoności, zaplanowanej przez kompozytora. Piękno muzyki nie odsłoni się, gdy wszyscy muzycy na różnych instrumentach zagrają tę samą melodię, lecz wtedy, gdy każdy zagra inaczej od drugiego to, co ma do zagrania. To piękne i bogate w treść porównanie umożliwia docenienie wielostronności spojrzenia na prawdę. Pozwala ono też na rozróżnianie między kakofonią a symfonią. Z kakofonią mamy do czynienia wtedy, gdy każdy gra sobie. Symfonią zaś - gdy wszyscy grają równocześnie, ale w jednej orkiestrze, pod jedną batutą, jedynie czasem występują solowo.

Uznanie symfoniczności prawdy wymaga zatem rozważania i uwzględniania spojrzeń na rzeczywistość odmiennych od mojego. Oto okazuje się, iż dopiero wtedy jestem w stanie zobaczyć złożoność otaczającego mnie świata zaplanowaną przez Stwórcę. Przy czym wcale nie oznacza to dążenia do ujednolicenia. Symfonia nie oznacza bynajmniej jakiejś ckliwej, pozbawionej napięć harmonii. Bo wielka muzyka jest zawsze dramatyczna. Nie chodzi zatem o to, aby sztucznie niwelować różnice, lecz by mieć świadomość zespołowego charakteru partytury, jaką mamy do odegrania. Przedstawianie swojego punktu widzenia jako jedynie słusznego dla Polaka, patrioty, może tu być porównane do zachowania muzyka, który pragnie, aby wszyscy w orkiestrze symfonicznej grali z tych samych nut, co on. No tak, ale wówczas nie byłoby orkiestry – podkreślał gdański duchowny.

 

W opinii ks. Frymarka, wielu uczestników polskich sporów kieruje się zasadą: "Gdyby wszyscy myśleli tak jak ja, to nie byłoby problemów".

- I tak, zamiast praktycznej zgody na różnorodność w jedności, rodzi nam się absolutyzacja swojego rozumienia społeczno-politycznych kwestii. wiary, i prezentowanie ich jako jedynego uprawnionego polskiego sposobu myślenia i działania. Kochani, zbyt często atmosfera polskich sporów wywołuje wrażenie, że druga strona znajduje się na granicy apostazji. Język sporu bywa tak emocjonalny i pełen niechęci do oponenta, że wręcz przeradza się w retorykę nienawiści.

Skąd wśród nas tak mało zrozumienia dla różnorodności, skąd taka tęsknota za ujednoliceniem, a nie jednością w różnorodności, skąd zawężanie przestrzeni wolności? Wydaje się, że to polski sposób uprawiania polityki jest temu winien. Zauważmy, iż przenika ona w głąb Kościoła, stając się głównym kryterium opisu świata i wyznacznikiem postaw wobec innych. Oczywiście, od polityki nie uciekniemy i nie powinniśmy w naszym postrzeganiu rzeczywistości uciekać. Nie możemy jej jednak uważać za sprawę najważniejszą. Bo polityka nie zbawi świata. Owszem, przyszłość Polski w pewnej mierze, zależy od tego, kto rządzi, jakie działania są prowadzone, a jakie odrzucane, jakie ustawy są przyjmowane i jaki jest ich fundament aksjologiczny. Ale przyszłość naszej ojczyzny zależy jednak bardziej od atmosfery miłości panującej w naszych rodzinach, od tego jakie wartości są realnie cenione, a przez to przekazywane w domu, w szkole, od naszego zaangażowania w pracy i aktywność obywatelską, od tego czy Kościół potrafi być domem i szkołą wspólnoty. Żyjemy w czasach, w których pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od autentycznej miłości, wygląd jest ważniejszy od intelektu i transparentności poglądów i wyborów.

 

Ks. Frymark stwierdził, że żyjemy obecnie w kulturze opakowań, która gardzi zawartością, i sami pozwoliliśmy na taki stan rzeczy.

- Jeśli podziały polityczne rozbijają nasze relacje w rodzinie czy parafii, to znaczy, że pozwalamy polityce wchodzić tam, gdzie nie powinna mieć wstępu.

To nie politycy powinni swoimi decyzjami wpływać na to, czym powinien zajmować się Kościół. Raczej odwrotnie. To Kościół, rzecz jasna między innymi, a nie wyłącznie, ma wyznaczać standardy, do których politycy powinni się dostosowywać. Tymczasem u nas częściej polityka niż wiara opanowuje światopogląd człowieka. Politycy zabiegają o sztuczne stworzenie katolicyzmu toruńskiego, łagiewnickiego, mariackiego. Niektórzy wpadają w tę pułapkę i w konsekwencji to polityka staje się dla nich głównym kryterium porządkowania rzeczywistości. Ale nic bardziej błędnego. Wobec dramatycznie pogłębiających się podziałów politycznych, nie słyszymy nawet pytania: "Czy potrafię kochać bliźniego swego, w tym także mojego oponenta politycznego?". Czy jest zatem nadzieja, że nasza polska kakofonii przekształci się w piękną symfonię? Nie jest tutaj łatwo o nadzieję, zwłaszcza że, niestety, nie widać dyrygenta, który potrafiłby nadać orkiestrze ład i porządek, uporządkować jej pluralizm. Wydaje się, że łatwiej byłoby uzyskać pozytywny efekt, gdybyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę, że celem naszego wspólnego grania nie może być satysfakcja muzyków. Szanowni siostry i bracia, ta orkiestra nie gra dla siebie. Po to zostaliśmy zwołani przez Pasterza w jedną owczarnię, Kościół, tą wielogłosową orkiestrę, aby być wyrazistym znakiem Jego miłości do człowieka.

Gdybyśmy bardziej pamiętali o tych, do których chcemy dotrzeć, którzy nie spotkali jeszcze Boga żywego, Boga miłości, może mniej wtedy skupilibyśmy się na wypominaniu sobie nawzajem dysonansów i błędów, a bardziej - na wspólnym wykonywaniu dzieła. Słuchaczom łatwiej byłoby usłyszeć napisaną przez Stwórcę piękną melodię, którą od pokoleń, niestety nieudolnie, usiłujemy zagrać. Nam chrześcijanom wypada pamiętać, że nawet najlepsza, najbardziej uznana i szanowana ludzka Konstytucja, w przeciwieństwie do Dekalogu, nie jest wykuta w kamieniu, lecz napisana na papierze.

Nie do mnie należy jak przyjdzie mi umrzeć, ale do mnie należy, jak będę dla niej żył. Bowiem chrześcijanin ma jedną niereformowalną z upływem wieków i najważniejszą Konstytucję - jest nią Przykazanie Miłości do Boga i bliźniego. Uważam, że w nim mieści się też Ojczyzna.

 

 

11:25
GDFF otwarcie
1 grudnia 2020 (138 dni temu)
2:13
Oda do radości
28 listopada 2020 (141 dni temu)
10:36
Konferencja prasowa 9.11.2020
10 listopada 2020 (159 dni temu)
19:53
Konferencja prasowa 10.11.2020
10 listopada 2020 (159 dni temu)
1:21
Akcja "Zajączek dla Sąsiada"
9 kwietnia 2020 (1 rok i 9 dni temu)
48:18
Msza św. w rocznicę tragedii smoleńskiej
8 kwietnia 2020 (1 rok i 10 dni temu)
0:37
Pieszy w tunelu pod Martwą Wisłą
18 lutego 2020 (1 rok i 60 dni temu)
33:30
Jak turyści wpływają na życie gdańszczan?
14 lutego 2020 (1 rok i 64 dni temu)
32:20
Milion wizyt w bibliotekach w Gdańsku
13 lutego 2020 (1 rok i 65 dni temu)
1:47
Mieczysław Struk o ustawie metropolitalnej
29 stycznia 2020 (1 rok i 80 dni temu)
3:57
Tomasz Grodzki o ustawie metropolitalnej
29 stycznia 2020 (1 rok i 80 dni temu)
1:44
409. urodziny Jana Heweliusza
28 stycznia 2020 (1 rok i 81 dni temu)
2:09
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
27 stycznia 2020 (1 rok i 82 dni temu)
0:30
Zabytkowy Wielki Młyn ma już nowy dach
21 stycznia 2020 (1 rok i 88 dni temu)
0:30
Port Lotniczy Gdańsk. Rekordowy 2019 r.
21 stycznia 2020 (1 rok i 88 dni temu)
3:10
28. Finał WOŚP w Gdańsku
17 stycznia 2020 (1 rok i 92 dni temu)
1:44
Orszak Trzech Króli po raz 10 w Gdańsku
6 stycznia 2020 (1 rok i 103 dni temu)
0:50
28. Finał WOŚP w Gdańsku
3 stycznia 2020 (1 rok i 106 dni temu)
30:55
Orszak Trzech Króli w Gdańsku po raz 10
2 stycznia 2020 (1 rok i 107 dni temu)
Al. Pawła Adamowicza. Niezwykły wiadukt
30 grudnia 2019 (1 rok i 110 dni temu)
1:30
I Zjazd Stypendystów Fahrenheita
28 grudnia 2019 (1 rok i 112 dni temu)
0:46
Sylwestrowy Konkurs Rady Miasta Gdańska.
13 grudnia 2019 (1 rok i 127 dni temu)
1:08
Rada Seniorów w Gdańsku na półmetku kadencji
11 grudnia 2019 (1 rok i 129 dni temu)
39:54
14. Doroczne Spotkanie Gdańszczan
10 grudnia 2019 (1 rok i 130 dni temu)
2:03:18
Koncert "Polskę Kocham. 30 lat wolności"
9 grudnia 2019 (1 rok i 131 dni temu)
01:41:40
65 Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego
9 grudnia 2019 (1 rok i 131 dni temu)
0:41
Gdańskie choinki
8 grudnia 2019 (1 rok i 132 dni temu)
0:49
Tramwaje wracają na Stogi
7 grudnia 2019 (1 rok i 133 dni temu)
1:36
Marina Gdańsk. Mistrzostwa Europy Morsów 2019
7 grudnia 2019 (1 rok i 133 dni temu)
1:18
Św. Mikołaj przybył do Gdańska
5 grudnia 2019 (1 rok i 135 dni temu)
0:30
Odkryto grób Nataniela Mateusza Wolfa
3 grudnia 2019 (1 rok i 137 dni temu)
1:37
Iluminacje świąteczne jeszcze tylko do 2 lutego
1 grudnia 2019 (1 rok i 139 dni temu)
0:35
Tramwaj na Stogi. Przejazd testowy zaliczony
30 listopada 2019 (1 rok i 140 dni temu)
20:08
Przed XVII Sesją Rady Miasta Gdańska
26 listopada 2019 (1 rok i 144 dni temu)
31:19
Jarmark Bożonarodzeniowy już od soboty!
19 listopada 2019 (1 rok i 151 dni temu)
1:00
Ekologiczna kąpiel gdańskich tramwajów
18 listopada 2019 (1 rok i 152 dni temu)
1:46
Narracje 2019. Artyści zagościli na Siedlcach
16 listopada 2019 (1 rok i 154 dni temu)
1:40
Złota Malwa 2019
13 listopada 2019 (1 rok i 157 dni temu)
1:57
11.11.2019 r. Gdańska Parada Niepodległości
11 listopada 2019 (1 rok i 159 dni temu)
0:40
101 drzew w 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości
11 listopada 2019 (1 rok i 159 dni temu)
1:25
Gigantyczna flaga Polski zawisła na Górze Gradowej
10 listopada 2019 (1 rok i 160 dni temu)
1:52
Polskie aparaty fotograficzne. Wystawa w Hevelianum
10 listopada 2019 (1 rok i 160 dni temu)
1:59
Dyniowe Love – czyli farma dyń pod Gdańskiem
25 października 2019 (1 rok i 176 dni temu)
24:05
Przed XV sesją Rady Miasta Gdańska
22 października 2019 (1 rok i 179 dni temu)
2;03
Hevelka 2019 - jesienna edycja
19 października 2019 (1 rok i 182 dni temu)
1:42
Wspólne ukwiecanie Gdańska
19 października 2019 (1 rok i 182 dni temu)
26:50
W ten weekend odwiedzamy ZOO - za darmo!
17 października 2019 (1 rok i 184 dni temu)
"Porozmawiajmy przy stole". 8 spotkań
15 października 2019 (1 rok i 186 dni temu)
17:40
Wszystko o pracy dla seniorów
10 października 2019 (1 rok i 191 dni temu)
1:51
Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów
8 października 2019 (1 rok i 193 dni temu)
30:00
Wybory 2019. Bądź świadomym obywatelem!
3 października 2019 (1 rok i 198 dni temu)
2:02
Stogi. Spotkanie przy Okrągły Stole
1 października 2019 (1 rok i 200 dni temu)
3:31
Historyczne tramwaje w Gdańsku. Poznaj je
22 sierpnia 2019 (1 rok i 240 dni temu)
1:14:03
Solidarity of Arts. Debata o odwadze i wolności
22 sierpnia 2019 (1 rok i 240 dni temu)
13:31
Podpisanie deklaracji obrony demokracji
16 sierpnia 2019 (1 rok i 246 dni temu)
1:19
Tradycja rybacka na Jarmarku Św. Dominika
15 sierpnia 2019 (1 rok i 247 dni temu)
1:59
Jerzy Borowczak wspomina Strajk Sierpniowy z 1980r.
14 sierpnia 2019 (1 rok i 248 dni temu)
1:46
Nowe oblicze Biskupiej 4
29 lipca 2019 (1 rok i 264 dni temu)
0:58
Ceremonia otwarcia 759. Jarmarku św. Dominika
27 lipca 2019 (1 rok i 266 dni temu)
1:06
VIII Zjazd Letniczan
26 lipca 2019 (1 rok i 267 dni temu)
Pomnik Jana III Sobieskiego jak nowy
24 lipca 2019 (1 rok i 269 dni temu)
0:55
Podopieczni Promyka - pilnie do adopcji
24 lipca 2019 (1 rok i 269 dni temu)
24:33
759. Jarmark św. Dominika. Jaki będzie?
23 lipca 2019 (1 rok i 270 dni temu)
2:54
FETA 2019
15 lipca 2019 (1 rok i 278 dni temu)
1:44
Triathlon Gdańsk 2019
14 lipca 2019 (1 rok i 279 dni temu)
1:11
30. lat Międzynarodowych Targów Gdańskich
13 lipca 2019 (1 rok i 280 dni temu)
0:30
Oficjalna inauguracja Baltic Sail 2019
6 lipca 2019 (1 rok i 287 dni temu)
Baltic Sail 2019 dzień 2 całość transmisji
6 lipca 2019 (1 rok i 287 dni temu)
DEMOKRACJA OBYWATELI – JAK O NIĄ DBAĆ?
4 lipca 2019 (1 rok i 289 dni temu)
1:00
Wyspa Sobieszewska. Zbiornik Wody Kazimierz
2 lipca 2019 (1 rok i 291 dni temu)
25:07
2019.07.02 Wiadomości z tłumaczeniem
2 lipca 2019 (1 rok i 291 dni temu)
0:30
FILM TEASER Wartownia nr 1 - ocalenie
25 czerwca 2019 (1 rok i 298 dni temu)
1:11
Nordic walking. Bezpłatnie w Gdańsku
25 czerwca 2019 (1 rok i 298 dni temu)
15:01
2019.06.25 Wiadomości z tłumaczeniem
25 czerwca 2019 (1 rok i 298 dni temu)
1:42:04
DWIE STRONY OKRĄGŁEGO STOŁU
24 czerwca 2019 (1 rok i 299 dni temu)
0:04:00
2019.06.24 Wiadomości z tłumaczeniem
24 czerwca 2019 (1 rok i 299 dni temu)
1:03:20
WYKLUCZENI, ZAPOMNIANI, NIEWIDZIALNI
24 czerwca 2019 (1 rok i 299 dni temu)
1:39:04
KULTURA – SIŁĄ DEMOKRACJI
24 czerwca 2019 (1 rok i 299 dni temu)
1:13:06
PIELGRZYMKI PAPIESKIE W CZASACH PRL
21 czerwca 2019 (1 rok i 302 dni temu)
1:20:57
ANDRZEJ BLIKLE - Czym jest dobro wspólne?
21 czerwca 2019 (1 rok i 302 dni temu)
2:25
V Sesja Rady Seniorów
18 czerwca 2019 (1 rok i 305 dni temu)
15:20
Bajki ŚWINKA MALINKA I SŁOŃ LEON
18 czerwca 2019 (1 rok i 305 dni temu)
20:50
Bajki NAJLEPSZA ZUPA NA ŚWIECIE
18 czerwca 2019 (1 rok i 305 dni temu)
1:00:07
Bajki HISTORIA RETORYKI PROFESORA O’RETY
18 czerwca 2019 (1 rok i 305 dni temu)
1:31
Jan III Sobieski prawie jak nowy
18 czerwca 2019 (1 rok i 305 dni temu)
36:10
Historia Gdańska - polska czy niemiecka?
11 czerwca 2019 (1 rok i 312 dni temu)
41:23
2019.06.10 Wiadomości z tłumaczeniem
11 czerwca 2019 (1 rok i 312 dni temu)
58:00
6. Forum Praktyków Partycypacji
10 czerwca 2019 (1 rok i 313 dni temu)
0:46
23. Pomorski Wielki Przejazd Rowerowy
9 czerwca 2019 (1 rok i 314 dni temu)
0:42
XIV Rodzinny Bieg Gdańszczan
8 czerwca 2019 (1 rok i 315 dni temu)
1:52:05
30 Lat Polskiej Demokracji. Forum Obywatelskie
6 czerwca 2019 (1 rok i 317 dni temu)
1:03
Wielka Aleja Lipowa w Gdańsku - rewaloryzacja
28 maja 2019 (1 rok i 326 dni temu)
8:00
2019.05.28 Wiadomości z tłumaczeniem
28 maja 2019 (1 rok i 326 dni temu)
1:42
XIV Święto Samorządowców
27 maja 2019 (1 rok i 327 dni temu)
2:19
Gotowanie w duchu "zerowaste"
21 maja 2019 (1 rok i 333 dni temu)
8:04
2019.05.21 Wiadomości z tłumaczeniem
21 maja 2019 (1 rok i 333 dni temu)
1:30
Pingwiny przyjęły albinosa do stada
20 maja 2019 (1 rok i 334 dni temu)
1:41
Noc Muzeów (i nie tylko muzeów) za nami
19 maja 2019 (1 rok i 335 dni temu)
1:46
W NCK powstanie Pałac Ślubów
17 maja 2019 (1 rok i 337 dni temu)
1:27
Pszczoły w Hevelianum
16 maja 2019 (1 rok i 338 dni temu)
0:32
Ul. Andruszkiewicza jest już prawie gotowa
16 maja 2019 (1 rok i 338 dni temu)
Czy Westerplatte będzie dzielić Polaków?
15 maja 2019 (1 rok i 339 dni temu)
2:10
Przejazd rowerowy w Tunelu pod Martwą Wisłą
28 kwietnia 2019 (1 rok i 356 dni temu)
0:40
Gdańszczanie posadzili 4 tys. choinek
27 kwietnia 2019 (1 rok i 357 dni temu)
2:25
Marsz “Gdańsk solidarnie dla autyzmu”
27 kwietnia 2019 (1 rok i 357 dni temu)
2:27:00
Stefanowi Chwinowi na 70. urodziny
26 kwietnia 2019 (1 rok i 358 dni temu)
17:57
Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2019
24 kwietnia 2019 (1 rok i 360 dni temu)
0:45
Uwaga kierowcy! Remont Traktu Konnego
23 kwietnia 2019 (1 rok i 361 dni temu)
0:21
Trakt Konny w Gdańsku
20 kwietnia 2019 (1 rok i 364 dni temu)
1:41
Wiadukt Biskupia Górka. Spacer po budowie
19 kwietnia 2019 (2 lat i dziś)
25:45
Sąd nad Jezusem w Wielki Piątek
18 kwietnia 2019 (2 lat i 1 dzień temu)
1:08
Nowe autobusy wyjadą na gdańskie ulice
17 kwietnia 2019 (2 lat i 2 dni temu)
16:05
Loteria PIT w Gdańsku. Się opłaca! 2019 - czat
16 kwietnia 2019 (2 lat i 3 dni temu)
1:10
5. Gdańsk Maraton. Biegi dla dzieci
13 kwietnia 2019 (2 lat i 6 dni temu)
0:30
Wyspa Sobieszewska. Budowa drogi rowerowej
12 kwietnia 2019 (2 lat i 7 dni temu)
22:52
Wszystko o Budżecie Obywatelskim 2020
10 kwietnia 2019 (2 lat i 9 dni temu)
1:31
„Kamizelka w aucie”. Prezenty dla kierowców
9 kwietnia 2019 (2 lat i 10 dni temu)
24:52
5. Gdańsk Maraton. Jaki będzie?
9 kwietnia 2019 (2 lat i 10 dni temu)
1:01
Remont Kuźni Wodnej. Kwiecień 2019
9 kwietnia 2019 (2 lat i 10 dni temu)
0:30
Free Time Festiwal 2019
6 kwietnia 2019 (2 lat i 13 dni temu)
1:26
"Szanuję - segreguję". Casting ZUT
6 kwietnia 2019 (2 lat i 13 dni temu)
1:58
Zawody fitness na Free Time Festiwal 2019
6 kwietnia 2019 (2 lat i 13 dni temu)
19:05
Inwestycje drogowe i utrudnienia
5 kwietnia 2019 (2 lat i 14 dni temu)
0:30
Port Gdańsk. Rozbudowa układu drogowo-kolejowego
5 kwietnia 2019 (2 lat i 14 dni temu)
23:15
Muzeum Gdańska – jubileusz i plany
2 kwietnia 2019 (2 lat i 17 dni temu)
1:44
Z Gdańska do Zurychu. Nowe połączenie lotnicze
1 kwietnia 2019 (2 lat i 18 dni temu)
0:40
Łączą nas drzewa. Gdańszczanie sadzili las
30 marca 2019 (2 lat i 20 dni temu)
29:49
Autyzm – świadomość i wyzwania
27 marca 2019 (2 lat i 23 dni temu)
0:31
Rower MEVO od 26 marca dla użytkowników
26 marca 2019 (2 lat i 24 dni temu)
1:58
MEVO – Rower Metropolitalny
26 marca 2019 (2 lat i 24 dni temu)
27:04
Radni przed VIII sesją Rady Miasta Gdańska
26 marca 2019 (2 lat i 24 dni temu)
1:43
MEVO wyjechało na ulice metropolii
26 marca 2019 (2 lat i 24 dni temu)
1:56
Narodziny bigbitu. Odsłona gdańska
24 marca 2019 (2 lat i 26 dni temu)
2:07
Pingwin - albinos urodził się w Gdańsku
22 marca 2019 (2 lat i 28 dni temu)
23:27
Ze sportem na TAK
21 marca 2019 (2 lat i 29 dni temu)
15:21
Budżet Obywatelski 2020 - konferencja
20 marca 2019 (2 lat i 30 dni temu)
24:54
E-dowody osobiste, nowa jakość w życiu.
21 lutego 2019 (2 lat i 57 dni temu)
0:50
Kolejny wypadek w tunelu
21 lutego 2019 (2 lat i 57 dni temu)
0:30
Wiadukt Biskupia Górka rośnie w oczach
20 lutego 2019 (2 lat i 58 dni temu)
37:55
Wszystko o Radach Dzielnic
19 lutego 2019 (2 lat i 59 dni temu)
1:25
Gdańskie mosty we mgle
18 lutego 2019 (2 lat i 60 dni temu)
3:00
Sonda z okazji Dnia Singla
15 lutego 2019 (2 lat i 63 dni temu)
0:53
Stogi. Remont linii tramwajowej
14 lutego 2019 (2 lat i 64 dni temu)
0:35
Wielki Młyn. Rozbiórka starego dachu
14 lutego 2019 (2 lat i 64 dni temu)
1:27
Polska-Czechy. Unihokej w Gdańsku
3 lutego 2019 (2 lat i 75 dni temu)
18:55
Konferencja prasowa Rady ECS
2 lutego 2019 (2 lat i 76 dni temu)
12:18
Konferencja w sprawie finansowania ECS
31 stycznia 2019 (2 lat i 78 dni temu)
2:26:35
5. Sesja Rady Miasta Gdańska kadencji 2018-2023
31 stycznia 2019 (2 lat i 78 dni temu)
0:40
Wiaduktu Biskupia Górka. Montaż estakady
30 stycznia 2019 (2 lat i 79 dni temu)
5:08
Paweł Adamowicz. Gdańsk jako wspólnota
30 stycznia 2019 (2 lat i 79 dni temu)
1:55
Gdańszczanie oddają krew dla prezydenta Gdańska
14 stycznia 2019 (2 lat i 95 dni temu)
2:28
Atak na prezydenta Gdańska. R. Szumełda komentuje
14 stycznia 2019 (2 lat i 95 dni temu)
11:09
Wspomnienie o Pawle Adamowiczu
14 stycznia 2019 (2 lat i 95 dni temu)
02:16
Przyrzeczenie Donalda Tuska
14 stycznia 2019 (2 lat i 95 dni temu)
1:15
27. Finał WOŚP w Gdańsku
13 stycznia 2019 (2 lat i 96 dni temu)
1:37
WOŚP w gdańskich centrach handlowych
12 stycznia 2019 (2 lat i 97 dni temu)
30:00
27. Finał w WOŚP w Gdańsku. Obejrzyj wideoczat
10 stycznia 2019 (2 lat i 99 dni temu)
0:51
Agnieszka Buczyńska o 27. Finale WOŚP
8 stycznia 2019 (2 lat i 101 dni temu)
0:30
Molo w Brzeźnie znowu jest otwarte
7 stycznia 2019 (2 lat i 102 dni temu)
43:30
Wykład Ojca Ludwika Wiśniewskiego
7 stycznia 2019 (2 lat i 102 dni temu)
0:42
Ul. Nowy Świat i zbiornik Osowa gotowe
6 stycznia 2019 (2 lat i 103 dni temu)
1:49
Orszak Trzech Króli 2019
6 stycznia 2019 (2 lat i 103 dni temu)
1:06
Sylwestrowy Konkurs Butelkowy 12 finał tuż tuż
4 stycznia 2019 (2 lat i 105 dni temu)
23:53
Gdańska Noc Sylwestrowa 2018
27 grudnia 2018 (2 lat i 113 dni temu)
0:11
W Gdańsku przed Wigilią spadł śnieg
23 grudnia 2018 (2 lat i 117 dni temu)
0:37
Korki na Trasie Sucharskiego
21 grudnia 2018 (2 lat i 119 dni temu)
2:10
Świąteczny tramwaj jeździ po Gdańsku
20 grudnia 2018 (2 lat i 120 dni temu)
0:30
Poznaj nowego zastępcę prezydenta Gdańska
18 grudnia 2018 (2 lat i 122 dni temu)
2:00
Odpalamy Święta w Gdańsku
14 grudnia 2018 (2 lat i 126 dni temu)
35:31
13. Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan
12 grudnia 2018 (2 lat i 128 dni temu)
1:39
"Do Przerwy 0:1". Zimowa edycja turnieju
8 grudnia 2018 (2 lat i 132 dni temu)
1:25
XXIII edycja konkursu szopek bożonarodzeniowych
7 grudnia 2018 (2 lat i 133 dni temu)
1:47
Mikołajki. Czy wkładasz prezent do buta?
6 grudnia 2018 (2 lat i 134 dni temu)
0:47
Jarmark Bożonarodzeniowy z lotu ptaka
6 grudnia 2018 (2 lat i 134 dni temu)
0:38
Parada Elfów na Jarmarku Bożonarodzeniowym
5 grudnia 2018 (2 lat i 135 dni temu)
1:58
Gdańska Choinka 2018
5 grudnia 2018 (2 lat i 135 dni temu)
1:38
Jakie masz pomysły na prezenty świąteczne?
4 grudnia 2018 (2 lat i 136 dni temu)
1:28
Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku
1 grudnia 2018 (2 lat i 139 dni temu)
0:41
Zbiornik Wody Stary Sobieski. Otwarty od 3 grudnia
29 listopada 2018 (2 lat i 141 dni temu)
1:19
Palisz śmieciami? Poniesiesz tego konsekwencje!
29 listopada 2018 (2 lat i 141 dni temu)
2:03:21
Debata o Młodym Mieście
29 listopada 2018 (2 lat i 141 dni temu)
01:00
Poranna mgła i śnieg w Gdańsku
28 listopada 2018 (2 lat i 142 dni temu)
0:35
Gdańska Choinka już dojechała
28 listopada 2018 (2 lat i 142 dni temu)
01:00
Zaglądamy na plac budowy Nowej Bulońskiej
28 listopada 2018 (2 lat i 142 dni temu)
0:48
Montaż ochronnych płotów w pasie drogowym
28 listopada 2018 (2 lat i 142 dni temu)
1:42
Oceanarium Nautilus Gdańsk. Plac budowy
28 listopada 2018 (2 lat i 142 dni temu)
1:50
Planszówki atakują! Targi Gra i Zabawa 2018
25 listopada 2018 (2 lat i 145 dni temu)
1:29
Stogi. Wielki remont torów tramwajowych
25 listopada 2018 (2 lat i 145 dni temu)
1:20
391. rocznica bitwy pod Oliwą
24 listopada 2018 (2 lat i 146 dni temu)
1:07
Najpiękniejszy gdański balkon i przedogródek 2018
22 listopada 2018 (2 lat i 148 dni temu)
0:25:00
Przed czwartkową sesją RMG nowej kadencji.
21 listopada 2018 (2 lat i 149 dni temu)
0:59
Andrzej Stelmasiewicz - komentarz nowego radnego
20 listopada 2018 (2 lat i 150 dni temu)
0:40
Paweł Adamowicz - komentarz prezydenta Gdańska
19 listopada 2018 (2 lat i 151 dni temu)
0:31
Karol Rabenda - komentarz nowego radnego
19 listopada 2018 (2 lat i 151 dni temu)
0:45
Kacper Płażyński - komentarz nowego radnego
19 listopada 2018 (2 lat i 151 dni temu)
0:49
Jan Perucki - komentarz nowego radnego
19 listopada 2018 (2 lat i 151 dni temu)
1:14
Elżbieta Strzelczyk - komentarz nowej radnej
19 listopada 2018 (2 lat i 151 dni temu)
1:03
Anna Golędzinowska - komentarz nowej radnej
19 listopada 2018 (2 lat i 151 dni temu)
0:34
Zbiorniki retencyjne są... piękne
18 listopada 2018 (2 lat i 152 dni temu)
1:40:52
Co dalej z Kościołem w Polsce?
16 listopada 2018 (2 lat i 154 dni temu)
0:41
Dawna kotłownia zamieni się w salę multimedialną
15 listopada 2018 (2 lat i 155 dni temu)
0:2:45
Polonez dla Niepodległej na Żabiance
7 listopada 2018 (2 lat i 163 dni temu)
0:30:00
Rada Miasta Gdańska. Podsumowanie VII kadencji
6 listopada 2018 (2 lat i 164 dni temu)
0:39
W Gdańsku świętujemy wspólnie
6 listopada 2018 (2 lat i 164 dni temu)
1:36
Paweł Adamowicz dziękuje gdańszczanom
5 listopada 2018 (2 lat i 165 dni temu)
1:37
Remont meczetu w Gdańsku
5 listopada 2018 (2 lat i 165 dni temu)
0:31
Głosuje Kacper Płażyński
4 listopada 2018 (2 lat i 166 dni temu)
1:03
Głosuje Paweł Adamowicz
4 listopada 2018 (2 lat i 166 dni temu)
1:06
ks. Krzysztof Niedałtowski o pomocy dominikanom
31 października 2018 (2 lat i 170 dni temu)
0:43
Remont Kuźni Wodnej w Oliwie
31 października 2018 (2 lat i 170 dni temu)
25:40
Budżet Obywatelski - podsumowania i plany
30 października 2018 (2 lat i 171 dni temu)
1:58
Kościołowi św. Mikołaja grozi zawalenie
30 października 2018 (2 lat i 171 dni temu)
2:32
Nie tylko dach. Remont kapitalny Bazyliki Mariackiej
26 października 2018 (2 lat i 175 dni temu)
1:03
W Gdańsku zamontowano 42-metrowy maszt
25 października 2018 (2 lat i 176 dni temu)
19:42
Rada Miasta Gdańska - między starym a nowym
23 października 2018 (2 lat i 178 dni temu)
1:40
V Ogólnopolski Konkurs Kulinarny Literacka Kuchnia
23 października 2018 (2 lat i 178 dni temu)
2:27
Sonda: Mamy wstępne wyniki wyborów. Co o nich myślisz?
22 października 2018 (2 lat i 179 dni temu)
1:15
Głosuje Jarosław Wałęsa
21 października 2018 (2 lat i 180 dni temu)
1:15
Głosuje Paweł Adamowicz
21 października 2018 (2 lat i 180 dni temu)
0:33
Głosuje Kacper Płażyński
21 października 2018 (2 lat i 180 dni temu)
0:42
10. Gdańsk Biega
20 października 2018 (2 lat i 181 dni temu)
3:46
Sołdek ma już 70 lat
18 października 2018 (2 lat i 183 dni temu)
1:21
Żuraw nowym punktem widokowym Gdańska?
18 października 2018 (2 lat i 183 dni temu)
1:43
Seniorzy w Gdańskiej Karcie Mieszkańca
17 października 2018 (2 lat i 184 dni temu)
1:48
W SP 61 otwarto Szkolną Akademię Gotowania
17 października 2018 (2 lat i 184 dni temu)
2:15
Nowy dach Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
15 października 2018 (2 lat i 186 dni temu)
1:15
Złota polska jesień w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
14 października 2018 (2 lat i 187 dni temu)
1:59
Punkt widokowy przy Zbiorniku Wody Stary Sobieski
13 października 2018 (2 lat i 188 dni temu)
1:05
Lato w październiku. Jak "znosisz" ciepłą jesień?
13 października 2018 (2 lat i 188 dni temu)
1:31
Prezentacja projektu “Letnica 3.0”
12 października 2018 (2 lat i 189 dni temu)
23:52
Elementarz wyborcy
11 października 2018 (2 lat i 190 dni temu)
0:55
Wielki finał turnieju piłkarskiego
11 października 2018 (2 lat i 190 dni temu)
1:26
Gala z okazji 12 lat programu pomocy bezdomnym kotom
11 października 2018 (2 lat i 190 dni temu)
1:40:20
POMORSKIE EKO FORUM 2018 – POROZMAWIAJMY O ŚRODOWISKU
10 października 2018 (2 lat i 191 dni temu)
1:36
XIII Miejski Bal Seniora
2 października 2018 (2 lat i 199 dni temu)
2:22
Kierunki rozwoju Gdańska
1 października 2018 (2 lat i 200 dni temu)
0:34
Ul. Chłopska już po modernizacji
30 września 2018 (2 lat i 201 dni temu)
36:56
Otwarcie setnego boiska w Gdańsku
24 września 2018 (2 lat i 207 dni temu)
3:19
Solidarnie w obronie synagogi
21 września 2018 (2 lat i 210 dni temu)
0:32
Spacer łosia przy tunelu
21 września 2018 (2 lat i 210 dni temu)
01:03
Most na ul. Starogardzkiej przejezdny
21 września 2018 (2 lat i 210 dni temu)
01:16
Most w Sobieszewie tuż przed otwarciem
21 września 2018 (2 lat i 210 dni temu)
1:06
Ostatnie dni upalnego lata
20 września 2018 (2 lat i 211 dni temu)
5:40
Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot
20 września 2018 (2 lat i 211 dni temu)
29:07
Wideoczat z Krystyną Jandą
18 września 2018 (2 lat i 213 dni temu)
0:09
“Ten pan jest podobny do prezydenta Gdańska”
17 września 2018 (2 lat i 214 dni temu)
1:37:58
Norman Davies "Europa na zakręcie"
16 września 2018 (2 lat i 215 dni temu)
0:48
Budowa Mostu w Sobieszewie na finiszu
15 września 2018 (2 lat i 216 dni temu)
2:45
Amber Fest 2018
14 września 2018 (2 lat i 217 dni temu)
2:53
Mecz Lechia Gdańsk vs. Karpaty Lwów
14 września 2018 (2 lat i 217 dni temu)
1:30
Westerplatte. Światłocienie
14 września 2018 (2 lat i 217 dni temu)
2:12
Skwer w Oliwie im. Ireny Jarockiej
12 września 2018 (2 lat i 219 dni temu)
0:50
Przymorze Małe ma nowy park
12 września 2018 (2 lat i 219 dni temu)
02:07
Budżet Obywatelski 2018 - spot
12 września 2018 (2 lat i 219 dni temu)
2:08:50
Kościół czy kościoły? Barwna historia II RP
11 września 2018 (2 lat i 220 dni temu)
Debata kandydatów na prezydenta Gdańska
10 września 2018 (2 lat i 221 dni temu)
1:35
Wilno w Gdańsku 2018
7 września 2018 (2 lat i 224 dni temu)
24:16
Festiwal Wilno w Gdańsku 2018
6 września 2018 (2 lat i 225 dni temu)
1:52
Gdańsk Press Photo 2018
6 września 2018 (2 lat i 225 dni temu)
27:59
Czy na gdańskich ulicach jest bezpiecznie?
5 września 2018 (2 lat i 226 dni temu)
34:11
Ile Miasto powinno dokładać na edukację?
4 września 2018 (2 lat i 227 dni temu)
2:04
Gdańsk Business Run 2018
2 września 2018 (2 lat i 229 dni temu)
1:11
Pokaz rekonstrukcyjny pod Wartownią nr 1
1 września 2018 (2 lat i 230 dni temu)
0:45
Pokaz pirotechniczno rekonstruktorski "bombardowanie"
1 września 2018 (2 lat i 230 dni temu)
27:44
Konferencja prasowa „Lex Deweloper”
27 sierpnia 2018 (2 lat i 235 dni temu)
1:14
"Moda na moto przygodę" - pokaz driftu
26 sierpnia 2018 (2 lat i 236 dni temu)
4:50
Maja Ostaszewska
24 sierpnia 2018 (2 lat i 238 dni temu)
1:50
Neptuny 2018
23 sierpnia 2018 (2 lat i 239 dni temu)
1:04
Wideomapping na Ratuszu Staromiejskim
22 sierpnia 2018 (2 lat i 240 dni temu)
1:18
Muzyka Mozarta w Parku Oliwskim
22 sierpnia 2018 (2 lat i 240 dni temu)
1:21
758. Jarmark św. Dominika. Ceremonia zamknięcia
19 sierpnia 2018 (2 lat i 243 dni temu)
1:34
VI Maraton Zumby w Brzeźnie
18 sierpnia 2018 (2 lat i 244 dni temu)
1:30
Lysko i PsiRuch. Nowe miejsca w Nowym Porcie
17 sierpnia 2018 (2 lat i 245 dni temu)
2:00
Zlot ZHP Gdańsk 2018. Ceremonia zakończenia
15 sierpnia 2018 (2 lat i 247 dni temu)
7:30
Odczytanie Karty Powinności Człowieka
14 sierpnia 2018 (2 lat i 248 dni temu)
1:18
Puchar Polski Strong Man
13 sierpnia 2018 (2 lat i 249 dni temu)
1:29
Water Show Gdańsk 2018
12 sierpnia 2018 (2 lat i 250 dni temu)
2:10
Grand Prix Jarmarku św. Dominika 2018
10 sierpnia 2018 (2 lat i 252 dni temu)
1:22
Międzynarodowy Dzień Lwa w ZOO
10 sierpnia 2018 (2 lat i 252 dni temu)
0:15
Wodospad w Gdańskim ZOO
2 sierpnia 2018 (2 lat i 260 dni temu)
0:47
Oberwanie chmury w Gdańsku
1 sierpnia 2018 (2 lat i 261 dni temu)
2:17
SONDA: jak Ci mija urlop w Gdańsku?
31 lipca 2018 (2 lat i 262 dni temu)
2:05
Kowale z Ukrainy odwiedzili Kuźnię Wodną
30 lipca 2018 (2 lat i 263 dni temu)
1:47
Ceremonia otwarcia Jarmark św. Dominika 2018
28 lipca 2018 (2 lat i 265 dni temu)