Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
‹›
Msza św. w Bazylice Mariackiej na 229 rocznicę Konstytucji 3 Maja
3 maja 2020 (1 rok i 138 dni temu)
- Historia narodów nieraz udowodniła, że niedopracowana konstytucja może być doskonała podczas rządów mądrych ludzi, a ta najbardziej wypracowana jurydycznie będzie okropna podczas rządów ludzi głupich - mówił w Bazylice Mariackiej ks. kanonik dr Tomasz Frymark na 229-lecie Konstytucji 3 Maja.

W ostatnich tygodniach portal Gdansk.pl transmitował msze św. z kościoła Św. Jana i Św. Mikołaja. Tym razem nasze kamery ustawiliśmy w największej gdańskiej świątyni, Bazylice Mariackiej. Mszy św. przewodniczył proboszcz Bazyliki, ks. prałat Ireneusz Bradtke.

Mszę odprawiono głównie w intencji Ojczyzny, by panowała wśród rodaków zgoda, wzajemne zrozumienie i szacunek.

Ks. Ireneusz Bradtke przypomniał, że 3 maja przypada także czwarta rocznica śmieci pierwszego metropolity gdańskiego, Tadeusza Gocłowskiego. Nawiązał on także do wydarzeń z przełomu lat 70. i 80., kiedy to coraz aktywniej działał w Gdańsku Ruch Młodej Polski.

Niedzielne kazanie, poświęcone głównie Konstytucji i sytuacji politycznej w kraju, wygłosił ks. kanonik dr Tomasz Frymark. Poniżej jego obszerne fragmenty:

- Trzeba nam dziś przyznać, że z działalności Sejmu Czteroletniego (to on uchwalił Konstytucję 3 maja 1791 r. - red.) nic nie przeszło do potomności. Armia, skarb, usamodzielnienie poszły w gruzy. Wszystko przepadło. Została tylko Konstytucja, na papierze. Ostatnia pamiątka stała się relikwią. Niech mi będzie wolno użyć takiego porównania: Konstytucja jest pasem. Człowiek, czy to gruby czy chudy, mogą się nim na zmianę posługiwać. Trzeba go zwężać lub rozluźniać, a nie zaraz wyrzucać, gdy źle przylega.

Zauważmy proszę - rekonstruowanie przeszłości w sposób selektywny jest jednym ze sposobów poszczególnych narodów na wynalezienie samych siebie. Promowanie historii narodu zawsze odgrywało ważną rolę we współczesnych systemach oświaty. Powszechnie uważa się, że historia narodowa, jak należy oczekiwać, dotycząca przeszłości ludzi, którzy się jej uczą i jej nauczają, buduje poczucie patriotyzmu, tożsamości i odpowiedzialności obywatelskiej. I z tego powodu cieszy się poparciem rządów, których celem jest zaszczepienie obywatelom poczucia narodowej spójności. Ją samą przeciwstawia się na ogół historii powszechnej, czyli przeszłości "tych innych". Stąd bardzo istotna jest równowaga proporcji między tym co narodowe, a tym co powszechne. Jeżeli stanie się inaczej to nigdy nie zrozumiemy własnej historii, a wnioski z niej wyciągane okażą się błędne. Wielu myślicielom i działaczom zdawało się, iż ich kraj może być szczęśliwym dopiero, gdy ma dobrą Konstytucję. Dyskutowali zażarcie o prawach i ustrojach, pomijając zupełnie kwestię ludzi. Oni sprawiali wrażenie, jakoby mieli jasny pogląd w sprawie, tyle że nie zmącony znajomością tematu. Oni nie rozumieli, że istotą rzeczy jest kto rządzi, a nie - jakie prawa obowiązują. Historia narodów nieraz już udowodniła, że niedopracowana Konstytucja może być doskonała podczas rządów mądrych ludzi, a ta najbardziej wypracowana jurydycznie - będzie okropna podczas rządów ludzi głupich - podkreślał ks. Tomasz Frymark.

Ks. Frymark nawiązywał m.in. do teorii teologa szwajcarskiego, Hansa Urs von Balthasara.

- Zapytajmy więc: czemuż tak się dzieje? Otóż nikt z nas nie jest w stanie ogarnąć prawdy w całej jej złożoności. Wybitny XX-wieczny teolog szwajcarski, Hans Urs von Balthasar, nazywał to symfonicznością prawdy. Zauważmy proszę, że symfoniczność muzyki polega na tym, że dopiero po umiejętnym połączeniu dźwięków granych przez różne instrumenty, usłyszymy prawdę utworu w całej jej złożoności, zaplanowanej przez kompozytora. Piękno muzyki nie odsłoni się, gdy wszyscy muzycy na różnych instrumentach zagrają tę samą melodię, lecz wtedy, gdy każdy zagra inaczej od drugiego to, co ma do zagrania. To piękne i bogate w treść porównanie umożliwia docenienie wielostronności spojrzenia na prawdę. Pozwala ono też na rozróżnianie między kakofonią a symfonią. Z kakofonią mamy do czynienia wtedy, gdy każdy gra sobie. Symfonią zaś - gdy wszyscy grają równocześnie, ale w jednej orkiestrze, pod jedną batutą, jedynie czasem występują solowo.

Uznanie symfoniczności prawdy wymaga zatem rozważania i uwzględniania spojrzeń na rzeczywistość odmiennych od mojego. Oto okazuje się, iż dopiero wtedy jestem w stanie zobaczyć złożoność otaczającego mnie świata zaplanowaną przez Stwórcę. Przy czym wcale nie oznacza to dążenia do ujednolicenia. Symfonia nie oznacza bynajmniej jakiejś ckliwej, pozbawionej napięć harmonii. Bo wielka muzyka jest zawsze dramatyczna. Nie chodzi zatem o to, aby sztucznie niwelować różnice, lecz by mieć świadomość zespołowego charakteru partytury, jaką mamy do odegrania. Przedstawianie swojego punktu widzenia jako jedynie słusznego dla Polaka, patrioty, może tu być porównane do zachowania muzyka, który pragnie, aby wszyscy w orkiestrze symfonicznej grali z tych samych nut, co on. No tak, ale wówczas nie byłoby orkiestry – podkreślał gdański duchowny.

 

W opinii ks. Frymarka, wielu uczestników polskich sporów kieruje się zasadą: "Gdyby wszyscy myśleli tak jak ja, to nie byłoby problemów".

- I tak, zamiast praktycznej zgody na różnorodność w jedności, rodzi nam się absolutyzacja swojego rozumienia społeczno-politycznych kwestii. wiary, i prezentowanie ich jako jedynego uprawnionego polskiego sposobu myślenia i działania. Kochani, zbyt często atmosfera polskich sporów wywołuje wrażenie, że druga strona znajduje się na granicy apostazji. Język sporu bywa tak emocjonalny i pełen niechęci do oponenta, że wręcz przeradza się w retorykę nienawiści.

Skąd wśród nas tak mało zrozumienia dla różnorodności, skąd taka tęsknota za ujednoliceniem, a nie jednością w różnorodności, skąd zawężanie przestrzeni wolności? Wydaje się, że to polski sposób uprawiania polityki jest temu winien. Zauważmy, iż przenika ona w głąb Kościoła, stając się głównym kryterium opisu świata i wyznacznikiem postaw wobec innych. Oczywiście, od polityki nie uciekniemy i nie powinniśmy w naszym postrzeganiu rzeczywistości uciekać. Nie możemy jej jednak uważać za sprawę najważniejszą. Bo polityka nie zbawi świata. Owszem, przyszłość Polski w pewnej mierze, zależy od tego, kto rządzi, jakie działania są prowadzone, a jakie odrzucane, jakie ustawy są przyjmowane i jaki jest ich fundament aksjologiczny. Ale przyszłość naszej ojczyzny zależy jednak bardziej od atmosfery miłości panującej w naszych rodzinach, od tego jakie wartości są realnie cenione, a przez to przekazywane w domu, w szkole, od naszego zaangażowania w pracy i aktywność obywatelską, od tego czy Kościół potrafi być domem i szkołą wspólnoty. Żyjemy w czasach, w których pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od autentycznej miłości, wygląd jest ważniejszy od intelektu i transparentności poglądów i wyborów.

 

Ks. Frymark stwierdził, że żyjemy obecnie w kulturze opakowań, która gardzi zawartością, i sami pozwoliliśmy na taki stan rzeczy.

- Jeśli podziały polityczne rozbijają nasze relacje w rodzinie czy parafii, to znaczy, że pozwalamy polityce wchodzić tam, gdzie nie powinna mieć wstępu.

To nie politycy powinni swoimi decyzjami wpływać na to, czym powinien zajmować się Kościół. Raczej odwrotnie. To Kościół, rzecz jasna między innymi, a nie wyłącznie, ma wyznaczać standardy, do których politycy powinni się dostosowywać. Tymczasem u nas częściej polityka niż wiara opanowuje światopogląd człowieka. Politycy zabiegają o sztuczne stworzenie katolicyzmu toruńskiego, łagiewnickiego, mariackiego. Niektórzy wpadają w tę pułapkę i w konsekwencji to polityka staje się dla nich głównym kryterium porządkowania rzeczywistości. Ale nic bardziej błędnego. Wobec dramatycznie pogłębiających się podziałów politycznych, nie słyszymy nawet pytania: "Czy potrafię kochać bliźniego swego, w tym także mojego oponenta politycznego?". Czy jest zatem nadzieja, że nasza polska kakofonii przekształci się w piękną symfonię? Nie jest tutaj łatwo o nadzieję, zwłaszcza że, niestety, nie widać dyrygenta, który potrafiłby nadać orkiestrze ład i porządek, uporządkować jej pluralizm. Wydaje się, że łatwiej byłoby uzyskać pozytywny efekt, gdybyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę, że celem naszego wspólnego grania nie może być satysfakcja muzyków. Szanowni siostry i bracia, ta orkiestra nie gra dla siebie. Po to zostaliśmy zwołani przez Pasterza w jedną owczarnię, Kościół, tą wielogłosową orkiestrę, aby być wyrazistym znakiem Jego miłości do człowieka.

Gdybyśmy bardziej pamiętali o tych, do których chcemy dotrzeć, którzy nie spotkali jeszcze Boga żywego, Boga miłości, może mniej wtedy skupilibyśmy się na wypominaniu sobie nawzajem dysonansów i błędów, a bardziej - na wspólnym wykonywaniu dzieła. Słuchaczom łatwiej byłoby usłyszeć napisaną przez Stwórcę piękną melodię, którą od pokoleń, niestety nieudolnie, usiłujemy zagrać. Nam chrześcijanom wypada pamiętać, że nawet najlepsza, najbardziej uznana i szanowana ludzka Konstytucja, w przeciwieństwie do Dekalogu, nie jest wykuta w kamieniu, lecz napisana na papierze.

Nie do mnie należy jak przyjdzie mi umrzeć, ale do mnie należy, jak będę dla niej żył. Bowiem chrześcijanin ma jedną niereformowalną z upływem wieków i najważniejszą Konstytucję - jest nią Przykazanie Miłości do Boga i bliźniego. Uważam, że w nim mieści się też Ojczyzna.

 

 

11:25
GDFF otwarcie
1 grudnia 2020 (291 dni temu)
2:13
Oda do radości
28 listopada 2020 (294 dni temu)
10:36
Konferencja prasowa 9.11.2020
10 listopada 2020 (312 dni temu)
19:53
Konferencja prasowa 10.11.2020
10 listopada 2020 (312 dni temu)
22:26
Nowy rok szkolny 2020/2021
28 sierpnia 2020 (1 rok i 21 dni temu)
1:04:14
Msza św. w kościele św. Jana
26 kwietnia 2020 (1 rok i 145 dni temu)
09:42
Uczniowie Heweliusza - „Dźwięk okiem fizyka”
24 kwietnia 2020 (1 rok i 147 dni temu)
1:32
Gdańskie zoo w czasie pandemii - film z drona
24 kwietnia 2020 (1 rok i 147 dni temu)
30:43
Dulkiewicz, Borawski, wirtualna konferencja prasowa
9 kwietnia 2020 (1 rok i 162 dni temu)
1:21
Akcja "Zajączek dla Sąsiada"
9 kwietnia 2020 (1 rok i 162 dni temu)
48:18
Msza św. w rocznicę tragedii smoleńskiej
8 kwietnia 2020 (1 rok i 163 dni temu)
0:37
Pieszy w tunelu pod Martwą Wisłą
18 lutego 2020 (1 rok i 213 dni temu)
33:30
Jak turyści wpływają na życie gdańszczan?
14 lutego 2020 (1 rok i 217 dni temu)
32:20
Milion wizyt w bibliotekach w Gdańsku
13 lutego 2020 (1 rok i 218 dni temu)
1:46
Biblioteka Lawendowa czeka na czytelników
31 stycznia 2020 (1 rok i 231 dni temu)
1:30:01
Inauguracja obchodów Roku Lecha Bądkowskiego
31 stycznia 2020 (1 rok i 231 dni temu)
1:47
Mieczysław Struk o ustawie metropolitalnej
29 stycznia 2020 (1 rok i 233 dni temu)
3:57
Tomasz Grodzki o ustawie metropolitalnej
29 stycznia 2020 (1 rok i 233 dni temu)
1:44
409. urodziny Jana Heweliusza
28 stycznia 2020 (1 rok i 234 dni temu)
2:09
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
27 stycznia 2020 (1 rok i 235 dni temu)
0:30
Zabytkowy Wielki Młyn ma już nowy dach
21 stycznia 2020 (1 rok i 241 dni temu)
0:30
Port Lotniczy Gdańsk. Rekordowy 2019 r.
21 stycznia 2020 (1 rok i 241 dni temu)
3:10
28. Finał WOŚP w Gdańsku
17 stycznia 2020 (1 rok i 245 dni temu)
1:44
Orszak Trzech Króli po raz 10 w Gdańsku
6 stycznia 2020 (1 rok i 256 dni temu)
0:50
28. Finał WOŚP w Gdańsku
3 stycznia 2020 (1 rok i 259 dni temu)
30:55
Orszak Trzech Króli w Gdańsku po raz 10
2 stycznia 2020 (1 rok i 260 dni temu)
Al. Pawła Adamowicza. Niezwykły wiadukt
30 grudnia 2019 (1 rok i 263 dni temu)
1:30
I Zjazd Stypendystów Fahrenheita
28 grudnia 2019 (1 rok i 265 dni temu)
0:46
Sylwestrowy Konkurs Rady Miasta Gdańska.
13 grudnia 2019 (1 rok i 280 dni temu)
1:08
Rada Seniorów w Gdańsku na półmetku kadencji
11 grudnia 2019 (1 rok i 282 dni temu)
39:54
14. Doroczne Spotkanie Gdańszczan
10 grudnia 2019 (1 rok i 283 dni temu)
2:03:18
Koncert "Polskę Kocham. 30 lat wolności"
9 grudnia 2019 (1 rok i 284 dni temu)
01:41:40
65 Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego
9 grudnia 2019 (1 rok i 284 dni temu)
0:41
Gdańskie choinki
8 grudnia 2019 (1 rok i 285 dni temu)
0:49
Tramwaje wracają na Stogi
7 grudnia 2019 (1 rok i 286 dni temu)
1:36
Marina Gdańsk. Mistrzostwa Europy Morsów 2019
7 grudnia 2019 (1 rok i 286 dni temu)
1:18
Św. Mikołaj przybył do Gdańska
5 grudnia 2019 (1 rok i 288 dni temu)
0:30
Odkryto grób Nataniela Mateusza Wolfa
3 grudnia 2019 (1 rok i 290 dni temu)
1:37
Iluminacje świąteczne jeszcze tylko do 2 lutego
1 grudnia 2019 (1 rok i 292 dni temu)
0:35
Tramwaj na Stogi. Przejazd testowy zaliczony
30 listopada 2019 (1 rok i 293 dni temu)
20:08
Przed XVII Sesją Rady Miasta Gdańska
26 listopada 2019 (1 rok i 297 dni temu)
31:19
Jarmark Bożonarodzeniowy już od soboty!
19 listopada 2019 (1 rok i 304 dni temu)
1:00
Ekologiczna kąpiel gdańskich tramwajów
18 listopada 2019 (1 rok i 305 dni temu)
1:46
Narracje 2019. Artyści zagościli na Siedlcach
16 listopada 2019 (1 rok i 307 dni temu)
1:40
Złota Malwa 2019
13 listopada 2019 (1 rok i 310 dni temu)
1:57
11.11.2019 r. Gdańska Parada Niepodległości
11 listopada 2019 (1 rok i 312 dni temu)
0:40
101 drzew w 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości
11 listopada 2019 (1 rok i 312 dni temu)
1:25
Gigantyczna flaga Polski zawisła na Górze Gradowej
10 listopada 2019 (1 rok i 313 dni temu)
1:52
Polskie aparaty fotograficzne. Wystawa w Hevelianum
10 listopada 2019 (1 rok i 313 dni temu)
1:59
Dyniowe Love – czyli farma dyń pod Gdańskiem
25 października 2019 (1 rok i 329 dni temu)
24:05
Przed XV sesją Rady Miasta Gdańska
22 października 2019 (1 rok i 332 dni temu)
2;03
Hevelka 2019 - jesienna edycja
19 października 2019 (1 rok i 335 dni temu)
1:42
Wspólne ukwiecanie Gdańska
19 października 2019 (1 rok i 335 dni temu)
26:50
W ten weekend odwiedzamy ZOO - za darmo!
17 października 2019 (1 rok i 337 dni temu)
"Porozmawiajmy przy stole". 8 spotkań
15 października 2019 (1 rok i 339 dni temu)
17:40
Wszystko o pracy dla seniorów
10 października 2019 (1 rok i 344 dni temu)
1:51
Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów
8 października 2019 (1 rok i 346 dni temu)
30:00
Wybory 2019. Bądź świadomym obywatelem!
3 października 2019 (1 rok i 351 dni temu)
2:02
Stogi. Spotkanie przy Okrągły Stole
1 października 2019 (1 rok i 353 dni temu)
13:31
Podpisanie deklaracji obrony demokracji
16 sierpnia 2019 (2 lat i 34 dni temu)
1:19
Tradycja rybacka na Jarmarku Św. Dominika
15 sierpnia 2019 (2 lat i 35 dni temu)
1:59
Jerzy Borowczak wspomina Strajk Sierpniowy z 1980r.
14 sierpnia 2019 (2 lat i 36 dni temu)
1:46
Nowe oblicze Biskupiej 4
29 lipca 2019 (2 lat i 52 dni temu)
0:58
Ceremonia otwarcia 759. Jarmarku św. Dominika
27 lipca 2019 (2 lat i 54 dni temu)
1:06
VIII Zjazd Letniczan
26 lipca 2019 (2 lat i 55 dni temu)
Pomnik Jana III Sobieskiego jak nowy
24 lipca 2019 (2 lat i 57 dni temu)
0:55
Podopieczni Promyka - pilnie do adopcji
24 lipca 2019 (2 lat i 57 dni temu)
24:33
759. Jarmark św. Dominika. Jaki będzie?
23 lipca 2019 (2 lat i 58 dni temu)
2:54
FETA 2019
15 lipca 2019 (2 lat i 66 dni temu)
1:44
Triathlon Gdańsk 2019
14 lipca 2019 (2 lat i 67 dni temu)
1:11
30. lat Międzynarodowych Targów Gdańskich
13 lipca 2019 (2 lat i 68 dni temu)
0:30
Oficjalna inauguracja Baltic Sail 2019
6 lipca 2019 (2 lat i 75 dni temu)
Baltic Sail 2019 dzień 2 całość transmisji
6 lipca 2019 (2 lat i 75 dni temu)
0:30
FILM TEASER Wartownia nr 1 - ocalenie
25 czerwca 2019 (2 lat i 86 dni temu)
1:11
Nordic walking. Bezpłatnie w Gdańsku
25 czerwca 2019 (2 lat i 86 dni temu)
15:01
2019.06.25 Wiadomości z tłumaczeniem
25 czerwca 2019 (2 lat i 86 dni temu)
1:42:04
DWIE STRONY OKRĄGŁEGO STOŁU
24 czerwca 2019 (2 lat i 87 dni temu)
0:04:00
2019.06.24 Wiadomości z tłumaczeniem
24 czerwca 2019 (2 lat i 87 dni temu)
1:13:06
PIELGRZYMKI PAPIESKIE W CZASACH PRL
21 czerwca 2019 (2 lat i 90 dni temu)
1:20:57
ANDRZEJ BLIKLE - Czym jest dobro wspólne?
21 czerwca 2019 (2 lat i 90 dni temu)
2:25
V Sesja Rady Seniorów
18 czerwca 2019 (2 lat i 93 dni temu)
15:20
Bajki ŚWINKA MALINKA I SŁOŃ LEON
18 czerwca 2019 (2 lat i 93 dni temu)
20:50
Bajki NAJLEPSZA ZUPA NA ŚWIECIE
18 czerwca 2019 (2 lat i 93 dni temu)
1:00:07
Bajki HISTORIA RETORYKI PROFESORA O’RETY
18 czerwca 2019 (2 lat i 93 dni temu)
1:31
Jan III Sobieski prawie jak nowy
18 czerwca 2019 (2 lat i 93 dni temu)
36:10
Historia Gdańska - polska czy niemiecka?
11 czerwca 2019 (2 lat i 100 dni temu)
41:23
2019.06.10 Wiadomości z tłumaczeniem
11 czerwca 2019 (2 lat i 100 dni temu)
58:00
6. Forum Praktyków Partycypacji
10 czerwca 2019 (2 lat i 101 dni temu)
0:46
23. Pomorski Wielki Przejazd Rowerowy
9 czerwca 2019 (2 lat i 102 dni temu)
0:42
XIV Rodzinny Bieg Gdańszczan
8 czerwca 2019 (2 lat i 103 dni temu)
1:52:05
30 Lat Polskiej Demokracji. Forum Obywatelskie
6 czerwca 2019 (2 lat i 105 dni temu)
1:03
Wielka Aleja Lipowa w Gdańsku - rewaloryzacja
28 maja 2019 (2 lat i 114 dni temu)
8:00
2019.05.28 Wiadomości z tłumaczeniem
28 maja 2019 (2 lat i 114 dni temu)
1:42
XIV Święto Samorządowców
27 maja 2019 (2 lat i 115 dni temu)
2:19
Gotowanie w duchu "zerowaste"
21 maja 2019 (2 lat i 121 dni temu)
8:04
2019.05.21 Wiadomości z tłumaczeniem
21 maja 2019 (2 lat i 121 dni temu)
1:30
Pingwiny przyjęły albinosa do stada
20 maja 2019 (2 lat i 122 dni temu)
1:41
Noc Muzeów (i nie tylko muzeów) za nami
19 maja 2019 (2 lat i 123 dni temu)
1:46
W NCK powstanie Pałac Ślubów
17 maja 2019 (2 lat i 125 dni temu)
1:27
Pszczoły w Hevelianum
16 maja 2019 (2 lat i 126 dni temu)
0:32
Ul. Andruszkiewicza jest już prawie gotowa
16 maja 2019 (2 lat i 126 dni temu)
Czy Westerplatte będzie dzielić Polaków?
15 maja 2019 (2 lat i 127 dni temu)
2:10
Przejazd rowerowy w Tunelu pod Martwą Wisłą
28 kwietnia 2019 (2 lat i 144 dni temu)
0:40
Gdańszczanie posadzili 4 tys. choinek
27 kwietnia 2019 (2 lat i 145 dni temu)
2:25
Marsz “Gdańsk solidarnie dla autyzmu”
27 kwietnia 2019 (2 lat i 145 dni temu)
2:27:00
Stefanowi Chwinowi na 70. urodziny
26 kwietnia 2019 (2 lat i 146 dni temu)
17:57
Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2019
24 kwietnia 2019 (2 lat i 148 dni temu)
0:45
Uwaga kierowcy! Remont Traktu Konnego
23 kwietnia 2019 (2 lat i 149 dni temu)
0:21
Trakt Konny w Gdańsku
20 kwietnia 2019 (2 lat i 152 dni temu)
1:41
Wiadukt Biskupia Górka. Spacer po budowie
19 kwietnia 2019 (2 lat i 153 dni temu)
25:45
Sąd nad Jezusem w Wielki Piątek
18 kwietnia 2019 (2 lat i 154 dni temu)
1:08
Nowe autobusy wyjadą na gdańskie ulice
17 kwietnia 2019 (2 lat i 155 dni temu)
16:05
Loteria PIT w Gdańsku. Się opłaca! 2019 - czat
16 kwietnia 2019 (2 lat i 156 dni temu)
1:10
5. Gdańsk Maraton. Biegi dla dzieci
13 kwietnia 2019 (2 lat i 159 dni temu)
0:30
Wyspa Sobieszewska. Budowa drogi rowerowej
12 kwietnia 2019 (2 lat i 160 dni temu)
7:03
Sytuacja w gdańskich szkołach Konferencja prasowa
10 kwietnia 2019 (2 lat i 162 dni temu)
22:52
Wszystko o Budżecie Obywatelskim 2020
10 kwietnia 2019 (2 lat i 162 dni temu)
1:31
„Kamizelka w aucie”. Prezenty dla kierowców
9 kwietnia 2019 (2 lat i 163 dni temu)
24:52
5. Gdańsk Maraton. Jaki będzie?
9 kwietnia 2019 (2 lat i 163 dni temu)
1:01
Remont Kuźni Wodnej. Kwiecień 2019
9 kwietnia 2019 (2 lat i 163 dni temu)
0:30
Free Time Festiwal 2019
6 kwietnia 2019 (2 lat i 166 dni temu)
1:26
"Szanuję - segreguję". Casting ZUT
6 kwietnia 2019 (2 lat i 166 dni temu)
1:58
Zawody fitness na Free Time Festiwal 2019
6 kwietnia 2019 (2 lat i 166 dni temu)
19:05
Inwestycje drogowe i utrudnienia
5 kwietnia 2019 (2 lat i 167 dni temu)
0:30
Port Gdańsk. Rozbudowa układu drogowo-kolejowego
5 kwietnia 2019 (2 lat i 167 dni temu)
23:15
Muzeum Gdańska – jubileusz i plany
2 kwietnia 2019 (2 lat i 170 dni temu)
1:44
Z Gdańska do Zurychu. Nowe połączenie lotnicze
1 kwietnia 2019 (2 lat i 171 dni temu)
0:40
Łączą nas drzewa. Gdańszczanie sadzili las
30 marca 2019 (2 lat i 173 dni temu)
29:49
Autyzm – świadomość i wyzwania
27 marca 2019 (2 lat i 176 dni temu)
2:34
74. rocznica „Powrotu Gdańska do Macierzy”
27 marca 2019 (2 lat i 176 dni temu)
0:31
Rower MEVO od 26 marca dla użytkowników
26 marca 2019 (2 lat i 177 dni temu)
1:58
MEVO – Rower Metropolitalny
26 marca 2019 (2 lat i 177 dni temu)
27:04
Radni przed VIII sesją Rady Miasta Gdańska
26 marca 2019 (2 lat i 177 dni temu)
1:43
MEVO wyjechało na ulice metropolii
26 marca 2019 (2 lat i 177 dni temu)
1:56
Narodziny bigbitu. Odsłona gdańska
24 marca 2019 (2 lat i 179 dni temu)
2:07
Pingwin - albinos urodził się w Gdańsku
22 marca 2019 (2 lat i 181 dni temu)
23:27
Ze sportem na TAK
21 marca 2019 (2 lat i 182 dni temu)
15:21
Budżet Obywatelski 2020 - konferencja
20 marca 2019 (2 lat i 183 dni temu)
0:35
Głosuje Aleksandra Dulkiewicz
3 marca 2019 (2 lat i 200 dni temu)
1:36
Rejs Roku i Srebrny Sekstant 2018
1 marca 2019 (2 lat i 202 dni temu)
0:44
Od 4 marca wprowadzone zostają e-dowody
1 marca 2019 (2 lat i 202 dni temu)
11:39
Gdańsk bez plastiku
28 lutego 2019 (2 lat i 203 dni temu)
1:40
Benefis Marka Branda – 35 lat na scenie
27 lutego 2019 (2 lat i 204 dni temu)
1:13
Mecz hokeja MH Automatyka Gdańsk - GKS Tychy
25 lutego 2019 (2 lat i 206 dni temu)
24:54
E-dowody osobiste, nowa jakość w życiu.
21 lutego 2019 (2 lat i 210 dni temu)
0:50
Kolejny wypadek w tunelu
21 lutego 2019 (2 lat i 210 dni temu)
0:30
Wiadukt Biskupia Górka rośnie w oczach
20 lutego 2019 (2 lat i 211 dni temu)
37:55
Wszystko o Radach Dzielnic
19 lutego 2019 (2 lat i 212 dni temu)
1:25
Gdańskie mosty we mgle
18 lutego 2019 (2 lat i 213 dni temu)
3:00
Sonda z okazji Dnia Singla
15 lutego 2019 (2 lat i 216 dni temu)
0:53
Stogi. Remont linii tramwajowej
14 lutego 2019 (2 lat i 217 dni temu)
0:35
Wielki Młyn. Rozbiórka starego dachu
14 lutego 2019 (2 lat i 217 dni temu)
2:10
Marsz Ponad Podziałami
6 lutego 2019 (2 lat i 225 dni temu)
1:27
Polska-Czechy. Unihokej w Gdańsku
3 lutego 2019 (2 lat i 228 dni temu)
18:55
Konferencja prasowa Rady ECS
2 lutego 2019 (2 lat i 229 dni temu)
12:18
Konferencja w sprawie finansowania ECS
31 stycznia 2019 (2 lat i 231 dni temu)
2:26:35
5. Sesja Rady Miasta Gdańska kadencji 2018-2023
31 stycznia 2019 (2 lat i 231 dni temu)
0:40
Wiaduktu Biskupia Górka. Montaż estakady
30 stycznia 2019 (2 lat i 232 dni temu)
5:08
Paweł Adamowicz. Gdańsk jako wspólnota
30 stycznia 2019 (2 lat i 232 dni temu)
1:55
Gdańszczanie oddają krew dla prezydenta Gdańska
14 stycznia 2019 (2 lat i 248 dni temu)
2:28
Atak na prezydenta Gdańska. R. Szumełda komentuje
14 stycznia 2019 (2 lat i 248 dni temu)
11:09
Wspomnienie o Pawle Adamowiczu
14 stycznia 2019 (2 lat i 248 dni temu)
02:16
Przyrzeczenie Donalda Tuska
14 stycznia 2019 (2 lat i 248 dni temu)
1:15
27. Finał WOŚP w Gdańsku
13 stycznia 2019 (2 lat i 249 dni temu)
1:37
WOŚP w gdańskich centrach handlowych
12 stycznia 2019 (2 lat i 250 dni temu)
30:00
27. Finał w WOŚP w Gdańsku. Obejrzyj wideoczat
10 stycznia 2019 (2 lat i 252 dni temu)
1:42
Biblioteka Kolonia. Odkryj jej nowe oblicze
10 stycznia 2019 (2 lat i 252 dni temu)
25:23
27. Finału WOŚP w Gdańsku-konferencja
8 stycznia 2019 (2 lat i 254 dni temu)
0:51
Agnieszka Buczyńska o 27. Finale WOŚP
8 stycznia 2019 (2 lat i 254 dni temu)
0:30
Molo w Brzeźnie znowu jest otwarte
7 stycznia 2019 (2 lat i 255 dni temu)
43:30
Wykład Ojca Ludwika Wiśniewskiego
7 stycznia 2019 (2 lat i 255 dni temu)
0:42
Ul. Nowy Świat i zbiornik Osowa gotowe
6 stycznia 2019 (2 lat i 256 dni temu)
1:49
Orszak Trzech Króli 2019
6 stycznia 2019 (2 lat i 256 dni temu)
1:06
Sylwestrowy Konkurs Butelkowy 12 finał tuż tuż
4 stycznia 2019 (2 lat i 258 dni temu)
23:53
Gdańska Noc Sylwestrowa 2018
27 grudnia 2018 (2 lat i 266 dni temu)
0:11
W Gdańsku przed Wigilią spadł śnieg
23 grudnia 2018 (2 lat i 270 dni temu)
0:37
Korki na Trasie Sucharskiego
21 grudnia 2018 (2 lat i 272 dni temu)
2:10
Świąteczny tramwaj jeździ po Gdańsku
20 grudnia 2018 (2 lat i 273 dni temu)
0:30
Poznaj nowego zastępcę prezydenta Gdańska
18 grudnia 2018 (2 lat i 275 dni temu)
2:00
Odpalamy Święta w Gdańsku
14 grudnia 2018 (2 lat i 279 dni temu)
35:31
13. Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan
12 grudnia 2018 (2 lat i 281 dni temu)
1:39
"Do Przerwy 0:1". Zimowa edycja turnieju
8 grudnia 2018 (2 lat i 285 dni temu)
1:25
XXIII edycja konkursu szopek bożonarodzeniowych
7 grudnia 2018 (2 lat i 286 dni temu)
1:47
Mikołajki. Czy wkładasz prezent do buta?
6 grudnia 2018 (2 lat i 287 dni temu)
0:47
Jarmark Bożonarodzeniowy z lotu ptaka
6 grudnia 2018 (2 lat i 287 dni temu)
0:38
Parada Elfów na Jarmarku Bożonarodzeniowym
5 grudnia 2018 (2 lat i 288 dni temu)
1:58
Gdańska Choinka 2018
5 grudnia 2018 (2 lat i 288 dni temu)
1:38
Jakie masz pomysły na prezenty świąteczne?
4 grudnia 2018 (2 lat i 289 dni temu)
1:28
Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku
1 grudnia 2018 (2 lat i 292 dni temu)
0:41
Zbiornik Wody Stary Sobieski. Otwarty od 3 grudnia
29 listopada 2018 (2 lat i 294 dni temu)
1:19
Palisz śmieciami? Poniesiesz tego konsekwencje!
29 listopada 2018 (2 lat i 294 dni temu)
2:03:21
Debata o Młodym Mieście
29 listopada 2018 (2 lat i 294 dni temu)
01:00
Poranna mgła i śnieg w Gdańsku
28 listopada 2018 (2 lat i 295 dni temu)
0:35
Gdańska Choinka już dojechała
28 listopada 2018 (2 lat i 295 dni temu)
01:00
Zaglądamy na plac budowy Nowej Bulońskiej
28 listopada 2018 (2 lat i 295 dni temu)
0:48
Montaż ochronnych płotów w pasie drogowym
28 listopada 2018 (2 lat i 295 dni temu)
1:42
Oceanarium Nautilus Gdańsk. Plac budowy
28 listopada 2018 (2 lat i 295 dni temu)
1:50
Planszówki atakują! Targi Gra i Zabawa 2018
25 listopada 2018 (2 lat i 298 dni temu)
1:29
Stogi. Wielki remont torów tramwajowych
25 listopada 2018 (2 lat i 298 dni temu)
1:20
391. rocznica bitwy pod Oliwą
24 listopada 2018 (2 lat i 299 dni temu)
1:07
Najpiękniejszy gdański balkon i przedogródek 2018
22 listopada 2018 (2 lat i 301 dni temu)
0:25:00
Przed czwartkową sesją RMG nowej kadencji.
21 listopada 2018 (2 lat i 302 dni temu)
0:59
Andrzej Stelmasiewicz - komentarz nowego radnego
20 listopada 2018 (2 lat i 303 dni temu)
0:40
Paweł Adamowicz - komentarz prezydenta Gdańska
19 listopada 2018 (2 lat i 304 dni temu)
0:31
Karol Rabenda - komentarz nowego radnego
19 listopada 2018 (2 lat i 304 dni temu)