Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
‹›
Konferencja miała wyjątkowy charakter - ze względu na walkę z koronawirusem odbyła się bez udziału mediów, za pośrednictwem Internetu. Dzień wcześniej dziennikarze zostali poproszeni przez rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku o przysyłanie pytań droga mailową. Jakie były to pytania i jak brzmiały odpowiedzi? 
17 marca 2020 (14 dni temu)
Odpowiedzi po naradzie miejskiego sztabu antykryzysowego udzielali we wtorek, 17 marca: prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i jej zastępcy - Piotr Borawski, z-ca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu oraz Piotr Kowalczuk - z-ca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych. O co pytali dziennikarze?

Konferencja miała wyjątkowy charakter - ze względu na walkę z koronawirusem odbyła się bez udziału mediów, za pośrednictwem Internetu. Dzień wcześniej dziennikarze zostali poproszeni przez rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku o przysyłanie pytań droga mailową. Jakie były to pytania i jak brzmiały odpowiedzi? (Na filmie - zapis od 16 min. 20 sek.):

Tomasz Strug z portalu staraoliwa.pl: Czy brane jest pod uwagę zamknięcie Parku Oliwskiego? W miniony weekend było tam sporo ludzi.
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz: - Dzisiaj sytuacja jest taka, że zachęcamy ludzi do korzystania ze spacerów. Z naszych obserwacji wynika, że już w niedzielę nie było tłumów w Parku Oliwskim. Dzisiaj nie ma żadnego odgórnego zalecenie dotyczącego zamykania parków. Wydaje mi się, że każdy powinien ze zdrowym rozsądkiem podchodzić do aktywności na świeżym powietrzu. Zachęcam, żeby jednak wybierać takie miejsca, w których nie ma zbyt wielu ludzi.

Tomasz Strug z portalu staraoliwa.pl: Czy rozpatrywana jest jakaś forma dystrybucji żywności dla osób starszych i samotnych? Takie działania podjął już mniejszy Sopot.
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz: - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie czeka na wszystkie zgłoszenia osób, do których moglibyśmy tę żywność dostarczać.

Tomasz Strug z portalu staraoliwa.pl: Czy będą żłobki, przedszkola dla dzieci pracowników służby zdrowia, bo jest ryzyko, że uciekną na “opiekę” nad nimi. We Francji tak zrobiono, by lekarze nie martwili się o dzieci.
Zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk: - Tutaj sytuacja jest jasna - jest zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia: nie możemy gromadzić osób. To byłoby z narażeniem ich życia i zdrowia. Nie możemy ich odizolować. Mam nadzieję, że będziemy wszyscy się do tego stosować i niestety - musimy tę opiekę podjąć. Dziękuję też bardzo rodzicom i opiekunom, jak bardzo zareagowaliście już w pierwszych dniach, kiedy nie było jeszcze takiej konieczności. Tak więc, nie będziemy w jakikolwiek sposób koszarować tych dzieci, umieszczać w innych miejscach. Dlatego nie możemy prowadzić żadnej zastępczej formy edukacyjnej czy wychowawczej.  

Rafał Mrowicki, Dziennik Bałtycki: - Co z biletem metropolitalnym? Dziś na sesji Rady Miasta wiceprezydent Borawski zapowiedział, że jego wprowadzenie 1 lipca będzie trudne do zrealizowania. Kiedy można się spodziewać działań i decyzji ze strony Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i jaki jeszcze okoliczności oprócz pandemii koronawirusa mogą utrudnić jego wprowadzenie w planowanym terminie?
Z-ca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski: - Jak już zapowiedziałem na sesji RM, jeśli chodzi o bilet tzw. miejski, który obowiązuje tylko na terenie miasta Gdańska, to dzisiaj decyzją Rady Miasta Gdańska jego wejście w życie 1 kwietnia nie jest zagrożone. Od 1 kwietnia, mając bilet miesięczny za 99 zł i Kartę Mieszkańca, możecie państwo w granicach administracyjnych naszego miasta korzystać także z przewozów kolejowych, SKM PKM czy kolejami regionalnymi Polregio.Jeśli chodzi o Bilet Metropolitalny, który chcieliśmy wprowadzić od 1 lipca, i który w cenie 150 zł pozwoli podróżować po całej Metropolii, to harmonogram wprowadzenia tego biletu jest bardzo napięty. My oczywiście będziemy bardzo się starali go dotrzymać, ale musimy zrozumieć, że jesteśmy teraz w szczególnej sytuacji i ciężko, żeby 14 samorządów, które są zrzeszone w MZKZG odbyły swoje posiedzenia rad po to, żeby przegłosować środki finansowe konieczne do uruchomienia takiego biletu. Będziemy poprzez organy MZKZG starać się ustalić, czy ten harmonogram może być zachowany, czy będzie w jakikolwiek sposób zmieniony. Jak wskazałem, nie ma, póki co, żadnej formalnej decyzji. Nie wiem kiedy będziemy się w stanie spotkać, czy na zarządzie, czy na zgromadzeniu MZKZG. To zależy od kilku czynników formalnych. Czy są jakieś inne przeszkody? My już w tej chwili o tym myślimy, ale uważam, że przed wszystkimi samorządami - nie tylko w Gdańsku i Metropolii, ale w całej Polsce - stanie wyzwanie: jak będzie wyglądała nasza sytuacja finansowa, kiedy ten kryzys się skończy. Już dzisiaj wiemy, że on na pewno na finansach zarządów się odbije. My deklarujemy, że chcemy wprowadzić ten bilet, ale poczekajmy na opinię innych 14 samorządów. Poczekajmy na rozstrzygnięcia, do 1 lipca jest jeszcze trochę czasu. Teraz zajmujemy się sprawami, które są bardzo pilne.

Rafał Mrowicki, Dziennik Bałtycki: Podczas sesji mówiła Pani o przygotowaniu miejsc na kwarantannę. Co to za miejsca, kto odpowiada za ich przygotowanie, ile osób oraz jakie osoby będą mogły tam trafić?
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz: - Dzisiaj nie mówimy, z oczywistych przyczyn, o miejscach które są przygotowane na kwarantannę, postępujemy zgodnie z poleceniami wydanymi przez Wojewodę Pomorskiego. Mogę jedynie powiedzieć, że to są trzy placówki, przygotowane na ponad 100, 150 osób, i staramy się je przygotować mimo braku szczegółowych wytycznych epidemiologiczno-sanitarnych. Staramy się je przygotować zgodnie z przepisami zarówno specustawy, jak i ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych.

Rafał Mrowicki, Dziennik Bałtycki: Czy szacują państwo, jakie straty może ponieść miasto z racji niższych przychodów z podatków, kiedy wiele firm nie działa lub ma mniejsze obroty. Czy w grę wchodzą kolejne zmiany w budżecie, oprócz tych wprowadzonych na dzisiejszej sesji?
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz: - Dzisiaj jest za wcześnie, by o tym głośno mówić. Rzeczywiście, dzisiaj wielu przedsiębiorców, chociażby prowadzących działalność w lokalach komunalnych, zwraca się do nas o odroczenie choćby opłat w czynszu. My dzisiaj nie możemy takiego ruchu wykonać, bo byłoby to złamanie zasady o finansach publicznych. Ze swej strony, podpisałam wczoraj pismo do dyrektorów wydziałów wszystkich jednostek,   zatrzymujące wydatki. Przechodzimy na ręczne sterowanie finansami gminy. Dzisiaj jest za wcześnie, żeby oszacować jakie skutki finansowe dla gmin mogą być.

Rafał Mrowicki, Dziennik Bałtycki: Jakie jeszcze działania w bieżącym tygodniu planuje wdrożyć Miejski Zespół Kryzysowy?
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz: - Jesteśmy na bieżąco w kontakcie. Przede wszystkim, te ostatnie dni, kiedy nie mamy jeszcze w Gdańsku, na Pomorzu, tak wielu przypadków jak w innych miejscach, ani nie mamy tak wielu osób w kwarantannie, ale rośnie to lawinowo, bo jak wiemy od niedzieli kwarantanna domowa dotyczy wszystkich przybywających z zagranicy. To są właśnie działania mające na celu zaopiekowanie się tymi ludźmi. Jak choćby właśnie kwestie dostarczania posiłków.

Łukasz Szpyrka z portalu interia.pl: Jak miasto pomaga ludziom w kwarantannie? I czy nas, samorząd, na to stać? Wszystko w kontekście kolejnych zadań, jakie otrzymują samorządy.
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz: - Zasady kwarantanny domowej są bardzo dobrze określone - na dzisiaj sytuacja jest taka, że bezpłatne posiłki mogą otrzymywać ci, którzy kwalifikują się na pomoc w ramach ustawy o pomocy społecznej. To są takie postulaty, które zgłaszamy, jeśli chodzi o zmianę specustawy dot. koronawirusa. Myślę, że przede wszystkich rzeczy związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym - specjalne odbierania odpadów, itd. Na dzisiaj wiemy, że w kwarantannie domowej w Gdańsku przebywa ok. 450 osób. Wczoraj to było 200 osób. Widzimy, że ona rośnie, ale spodziewaliśmy się tego, bo Polacy wracają z różnych miejsc. Dzisiaj na kwarantannie niedomowej nie ma jeszcze nikogo, ale jesteśmy przygotowani. Co do finansowania tych działań, z jednej strony mamy w budżecie miasta Gdańska rezerwę celową, właśnie na zarządzanie kryzysowe. Po dzisiejszej sesji Rady Miasta, zostało przegłosowane na to niemal 12 mln zł, dokładnie 11 mln 740 zł, ale też wiemy ze środkami na zarządzanie kryzysowe dysponuje też wojewoda. Jesteśmy już po rozmowach z regionalną Izbą Obrachunkową, tak żebyśmy wiedzieli, jak które wydatki zakwalifikować i oczywiście zgodnie z tym postępować.

Maciej Bąk, Radio Zet: - Jak Gdańsk przygotowuje się do przygotowania miejsca kwarantanny dla osób bezdomnych? Czy przyszły odgórne dyspozycje, jak to zrobić?
Zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk: - Nie ma takich dyspozycji odgórnych do tej pory, natomiast przygotowujemy się, aby osoby które jeszcze pozostają na ulicach mogły skorzystać z takiego miejsca. Natomiast zamknęliśmy schroniska dla osób bezdomnych. Chodzi o to, by nie wprowadzać tam nowych osób. I to co już zapowiedziałem - dostarczenie posiłków, żeby te osoby tam przebywały. Natomiast trzeba też pracować z nimi, tak jak to robimy na co dzień, ponieważ ich chęć pozostania w jednym miejscu, i to tak długi jak okres kwarantanny, jest trochę utrudniona. Pracujemy więc, by te osoby pozostały w miejscach, w których przebywają i za chwilę też będziemy gotowi z miejscem jeszcze przebywają w przestrzeni publicznej. a muszą być poddani kwarantannie.

Maciej Bąk, Radio Zet: Czy są osoby zatrudnione w ratuszu bądź w podległych mu  jednostkach, objęte obecnie kwarantanną?
Zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk: - Nie mamy takich informacji. Natomiast od początku pani prezydent zdecydowała, a jest to kilka tysięcy osób - wszelkie osoby powracające z zagranicy, które chciały się włączyć do pracy, od razy były odsyłane i tej pracy nie podejmowały. Zabezpieczaliśmy się od początku nie czekając na żadne wytyczne.

Maciej Bąk, Radio Zet: Czy Gdański Urząd Pracy ma już dużo zgłoszeń od osób, które na skutek ograniczeń w niektórych branżach potraciły pracę? Czy są oferty, które pozwolą im znaleźć nowe źródła utrzymania?
Z-ca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski: - Przed  godziną rozmawiałem z dyrektorem Budnikiem z GUP, takich zgłoszeń nie było. Co do instrumentów, które mogłyby wspomagać pracodawców i pracowników, jesteśmy już po pierwszych telekonferencjach ze szczeblem rządowym, ze szczeblem ministerialnym. Dzisiaj miał być zaprezentowany cały pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, dla firm. Czekamy na oznajmienie tego opinii publicznej, potem także przyjęcie przez rząd czy przez parlament, jeśli będzie wymagało to zmiany jakichś ustaw. I my jako samorząd jesteśmy gotowi, aby współuczestniczyć w tych rozwiązaniach, czy jako zadanie zlecone rządu - tak jak to ma miejsce w przypadku GUP - wiele zadań wykonujemy na zlecenie władzy centralnej. Tak więc, całe nasze zasoby Gdańskiego Urzędu Pracy można przekierować także na tego typu pomoc.

Michał Jelionek z portalu trojmiasto.pl: - Właśnie otrzymałem sygnał od naszego czytelnika, który prowadzi autohandel i jest zbulwersowany faktem, że rejestrowane są wyłącznie nowe samochody od dealerów. Jako właściciel komisu aut używanych czuje się pokrzywdzony. Czy rzeczywiście w Wydziałach Komunikacji rejestrowane są wyłącznie nowe auta? Czy w perspektywie dłuższej przerwy związanej z pandemią bierzecie pod uwagę rejestrację aut online?
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz: - Dzisiaj rzeczywiście podjęliśmy taką decyzję, aby rejestrować tylko auta nowo zakupione. Wiąże się to z tym, aby minimalizować jakiekolwiek ryzyko kontaktu i telefoniczne umawiani są tylko ci, którzy nabyli nowe auta od dilerów i nie mają żadnych tablic rejestracyjnych. Auta używane, z autohandlu są już zarejestrowane i mogą normalnie poruszać się po drogach, ale dzisiaj tego przerejestrowania nie będziemy wykonywać. To co jest wymagane, wg zmienionych przepisów od 1 stycznia br. - wymagane jest zgłoszenie zbycia auta. I takiego zgłoszenia nabywca i zbywca mogą dokonać drogą pocztową i drogą elektroniczną przez ePUAP. Zobaczmy jak długo ten czas potrwa. Istotne jest to, żeby zgłosić fakt zbycia auta, i nabycia go, bo tutaj nakładane są kary administracyjne, co się zmieniło od 1 stycznia tego roku.

0:41
Gdańskie choinki
8 grudnia 2019 (114 dni temu)
0:49
Tramwaje wracają na Stogi
7 grudnia 2019 (115 dni temu)
2;03
Hevelka 2019 - jesienna edycja
19 października 2019 (164 dni temu)
1:42
Wspólne ukwiecanie Gdańska
19 października 2019 (164 dni temu)
26:50
W ten weekend odwiedzamy ZOO - za darmo!
17 października 2019 (166 dni temu)
"Porozmawiajmy przy stole". 8 spotkań
15 października 2019 (168 dni temu)
17:40
Wszystko o pracy dla seniorów
10 października 2019 (173 dni temu)
1:51
Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów
8 października 2019 (175 dni temu)
1:46
Nowe oblicze Biskupiej 4
29 lipca 2019 (246 dni temu)
1:06
VIII Zjazd Letniczan
26 lipca 2019 (249 dni temu)
2:54
FETA 2019
15 lipca 2019 (260 dni temu)
1:44
Triathlon Gdańsk 2019
14 lipca 2019 (261 dni temu)
2:25
V Sesja Rady Seniorów
18 czerwca 2019 (287 dni temu)
15:20
Bajki ŚWINKA MALINKA I SŁOŃ LEON
18 czerwca 2019 (287 dni temu)
20:50
Bajki NAJLEPSZA ZUPA NA ŚWIECIE
18 czerwca 2019 (287 dni temu)
1:07
Festyn w Radzie Miasta
21 maja 2019 (315 dni temu)
2:19
Gotowanie w duchu "zerowaste"
21 maja 2019 (315 dni temu)
1:46
W NCK powstanie Pałac Ślubów
17 maja 2019 (319 dni temu)
1:27
Pszczoły w Hevelianum
16 maja 2019 (320 dni temu)
0:45
Uwaga kierowcy! Remont Traktu Konnego
23 kwietnia 2019 (343 dni temu)
0:21
Trakt Konny w Gdańsku
20 kwietnia 2019 (346 dni temu)
0:30
Free Time Festiwal 2019
6 kwietnia 2019 (360 dni temu)
1:26
"Szanuję - segreguję". Casting ZUT
6 kwietnia 2019 (360 dni temu)
19:05
Inwestycje drogowe i utrudnienia
5 kwietnia 2019 (361 dni temu)
0:31
Rower MEVO od 26 marca dla użytkowników
26 marca 2019 (1 rok i 6 dni temu)
1:58
MEVO – Rower Metropolitalny
26 marca 2019 (1 rok i 6 dni temu)
27:04
Radni przed VIII sesją Rady Miasta Gdańska
26 marca 2019 (1 rok i 6 dni temu)
1:43
MEVO wyjechało na ulice metropolii
26 marca 2019 (1 rok i 6 dni temu)
1:56
Narodziny bigbitu. Odsłona gdańska
24 marca 2019 (1 rok i 8 dni temu)
2:07
Pingwin - albinos urodził się w Gdańsku
22 marca 2019 (1 rok i 10 dni temu)
23:27
Ze sportem na TAK
21 marca 2019 (1 rok i 11 dni temu)
11:39
Gdańsk bez plastiku
28 lutego 2019 (1 rok i 32 dni temu)
1:40
Benefis Marka Branda – 35 lat na scenie
27 lutego 2019 (1 rok i 33 dni temu)
17:36
Konferencja w sprawie pomnika ks. Jankowskiego
21 lutego 2019 (1 rok i 39 dni temu)
24:54
E-dowody osobiste, nowa jakość w życiu.
21 lutego 2019 (1 rok i 39 dni temu)
0:50
Kolejny wypadek w tunelu
21 lutego 2019 (1 rok i 39 dni temu)
0:30
Wiadukt Biskupia Górka rośnie w oczach
20 lutego 2019 (1 rok i 40 dni temu)
37:55
Wszystko o Radach Dzielnic
19 lutego 2019 (1 rok i 41 dni temu)
1:25
Gdańskie mosty we mgle
18 lutego 2019 (1 rok i 42 dni temu)
3:00
Sonda z okazji Dnia Singla
15 lutego 2019 (1 rok i 45 dni temu)
0:53
Stogi. Remont linii tramwajowej
14 lutego 2019 (1 rok i 46 dni temu)
1:27
Polska-Czechy. Unihokej w Gdańsku
3 lutego 2019 (1 rok i 57 dni temu)
18:55
Konferencja prasowa Rady ECS
2 lutego 2019 (1 rok i 58 dni temu)
12:18
Konferencja w sprawie finansowania ECS
31 stycznia 2019 (1 rok i 60 dni temu)
2:26:35
5. Sesja Rady Miasta Gdańska kadencji 2018-2023
31 stycznia 2019 (1 rok i 60 dni temu)
0:40
Wiaduktu Biskupia Górka. Montaż estakady
30 stycznia 2019 (1 rok i 61 dni temu)
5:08
Paweł Adamowicz. Gdańsk jako wspólnota
30 stycznia 2019 (1 rok i 61 dni temu)
1:21
Heweliusze rozdane po raz 31
28 stycznia 2019 (1 rok i 63 dni temu)
Ostatnia puszka WOŚP prezydenta Adamowicza
23 stycznia 2019 (1 rok i 68 dni temu)
0:58
Znicze pod Urzędem Miejskim
15 stycznia 2019 (1 rok i 76 dni temu)
3:27
Msza w intencji Pawła Adamowicza
14 stycznia 2019 (1 rok i 77 dni temu)
11:09
Wspomnienie o Pawle Adamowiczu
14 stycznia 2019 (1 rok i 77 dni temu)
02:16
Przyrzeczenie Donalda Tuska
14 stycznia 2019 (1 rok i 77 dni temu)
1:15
27. Finał WOŚP w Gdańsku
13 stycznia 2019 (1 rok i 78 dni temu)
30:00
27. Finał w WOŚP w Gdańsku. Obejrzyj wideoczat
10 stycznia 2019 (1 rok i 81 dni temu)
1:42
Biblioteka Kolonia. Odkryj jej nowe oblicze
10 stycznia 2019 (1 rok i 81 dni temu)
25:23
27. Finału WOŚP w Gdańsku-konferencja
8 stycznia 2019 (1 rok i 83 dni temu)
0:51
Agnieszka Buczyńska o 27. Finale WOŚP
8 stycznia 2019 (1 rok i 83 dni temu)
0:30
Molo w Brzeźnie znowu jest otwarte
7 stycznia 2019 (1 rok i 84 dni temu)
43:30
Wykład Ojca Ludwika Wiśniewskiego
7 stycznia 2019 (1 rok i 84 dni temu)
0:42
Ul. Nowy Świat i zbiornik Osowa gotowe
6 stycznia 2019 (1 rok i 85 dni temu)
1:49
Orszak Trzech Króli 2019
6 stycznia 2019 (1 rok i 85 dni temu)
1:06
Sylwestrowy Konkurs Butelkowy 12 finał tuż tuż
4 stycznia 2019 (1 rok i 87 dni temu)
23:53
Gdańska Noc Sylwestrowa 2018
27 grudnia 2018 (1 rok i 95 dni temu)
0:11
W Gdańsku przed Wigilią spadł śnieg
23 grudnia 2018 (1 rok i 99 dni temu)
0:37
Korki na Trasie Sucharskiego
21 grudnia 2018 (1 rok i 101 dni temu)
2:10
Świąteczny tramwaj jeździ po Gdańsku
20 grudnia 2018 (1 rok i 102 dni temu)
0:30
Poznaj nowego zastępcę prezydenta Gdańska
18 grudnia 2018 (1 rok i 104 dni temu)
1:28
„Każdy może pomóc” i „Wigilijna paczka”
18 grudnia 2018 (1 rok i 104 dni temu)
0:36
Porozumienie koalicyjne w Radzie Miasta Gdańska
17 grudnia 2018 (1 rok i 105 dni temu)
2:00
Odpalamy Święta w Gdańsku
14 grudnia 2018 (1 rok i 108 dni temu)
35:31
13. Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan
12 grudnia 2018 (1 rok i 110 dni temu)
1:25
XXIII edycja konkursu szopek bożonarodzeniowych
7 grudnia 2018 (1 rok i 115 dni temu)
1:47
Mikołajki. Czy wkładasz prezent do buta?
6 grudnia 2018 (1 rok i 116 dni temu)
0:47
Jarmark Bożonarodzeniowy z lotu ptaka
6 grudnia 2018 (1 rok i 116 dni temu)
0:38
Parada Elfów na Jarmarku Bożonarodzeniowym
5 grudnia 2018 (1 rok i 117 dni temu)
1:58
Gdańska Choinka 2018
5 grudnia 2018 (1 rok i 117 dni temu)
1:38
Jakie masz pomysły na prezenty świąteczne?
4 grudnia 2018 (1 rok i 118 dni temu)
1:28
Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku
1 grudnia 2018 (1 rok i 121 dni temu)
0:41
Zbiornik Wody Stary Sobieski. Otwarty od 3 grudnia
29 listopada 2018 (1 rok i 123 dni temu)
1:19
Palisz śmieciami? Poniesiesz tego konsekwencje!
29 listopada 2018 (1 rok i 123 dni temu)
2:03:21
Debata o Młodym Mieście
29 listopada 2018 (1 rok i 123 dni temu)
01:00
Poranna mgła i śnieg w Gdańsku
28 listopada 2018 (1 rok i 124 dni temu)
0:35
Gdańska Choinka już dojechała
28 listopada 2018 (1 rok i 124 dni temu)
01:00
Zaglądamy na plac budowy Nowej Bulońskiej
28 listopada 2018 (1 rok i 124 dni temu)
0:48
Montaż ochronnych płotów w pasie drogowym
28 listopada 2018 (1 rok i 124 dni temu)
1:42
Oceanarium Nautilus Gdańsk. Plac budowy
28 listopada 2018 (1 rok i 124 dni temu)
1:50
Planszówki atakują! Targi Gra i Zabawa 2018
25 listopada 2018 (1 rok i 127 dni temu)
1:29
Stogi. Wielki remont torów tramwajowych
25 listopada 2018 (1 rok i 127 dni temu)
1:20
391. rocznica bitwy pod Oliwą
24 listopada 2018 (1 rok i 128 dni temu)
0:31
Karol Rabenda - komentarz nowego radnego
19 listopada 2018 (1 rok i 133 dni temu)
0:45
Kacper Płażyński - komentarz nowego radnego
19 listopada 2018 (1 rok i 133 dni temu)
0:49
Jan Perucki - komentarz nowego radnego
19 listopada 2018 (1 rok i 133 dni temu)
1:14
Elżbieta Strzelczyk - komentarz nowej radnej
19 listopada 2018 (1 rok i 133 dni temu)
1:03
Anna Golędzinowska - komentarz nowej radnej
19 listopada 2018 (1 rok i 133 dni temu)
0:34
Zbiorniki retencyjne są... piękne
18 listopada 2018 (1 rok i 134 dni temu)
1:40:52
Co dalej z Kościołem w Polsce?
16 listopada 2018 (1 rok i 136 dni temu)
1:34
Pierwsza sesja Rady Seniorów w Gdańsku
7 listopada 2018 (1 rok i 145 dni temu)
0:2:45
Polonez dla Niepodległej na Żabiance
7 listopada 2018 (1 rok i 145 dni temu)
0:30:00
Rada Miasta Gdańska. Podsumowanie VII kadencji
6 listopada 2018 (1 rok i 146 dni temu)
0:39
W Gdańsku świętujemy wspólnie
6 listopada 2018 (1 rok i 146 dni temu)
1:36
Paweł Adamowicz dziękuje gdańszczanom
5 listopada 2018 (1 rok i 147 dni temu)
1:37
Remont meczetu w Gdańsku
5 listopada 2018 (1 rok i 147 dni temu)
0:31
Głosuje Kacper Płażyński
4 listopada 2018 (1 rok i 148 dni temu)
1:03
Głosuje Paweł Adamowicz
4 listopada 2018 (1 rok i 148 dni temu)
0:30
W Gdańsku powstają ogrody deszczowe
3 listopada 2018 (1 rok i 149 dni temu)
0:45
100 masztów na 100-lecie odzyskania niepodległości
3 listopada 2018 (1 rok i 149 dni temu)
1:06
ks. Krzysztof Niedałtowski o pomocy dominikanom
31 października 2018 (1 rok i 152 dni temu)
0:43
Remont Kuźni Wodnej w Oliwie
31 października 2018 (1 rok i 152 dni temu)
25:40
Budżet Obywatelski - podsumowania i plany
30 października 2018 (1 rok i 153 dni temu)
1:58
Kościołowi św. Mikołaja grozi zawalenie
30 października 2018 (1 rok i 153 dni temu)
2:32
Nie tylko dach. Remont kapitalny Bazyliki Mariackiej
26 października 2018 (1 rok i 157 dni temu)
1:03
W Gdańsku zamontowano 42-metrowy maszt
25 października 2018 (1 rok i 158 dni temu)
19:42
Rada Miasta Gdańska - między starym a nowym
23 października 2018 (1 rok i 160 dni temu)
1:40
V Ogólnopolski Konkurs Kulinarny Literacka Kuchnia
23 października 2018 (1 rok i 160 dni temu)
2:27
Sonda: Mamy wstępne wyniki wyborów. Co o nich myślisz?
22 października 2018 (1 rok i 161 dni temu)
1:15
Głosuje Jarosław Wałęsa
21 października 2018 (1 rok i 162 dni temu)
1:15
Głosuje Paweł Adamowicz
21 października 2018 (1 rok i 162 dni temu)
0:33
Głosuje Kacper Płażyński
21 października 2018 (1 rok i 162 dni temu)
0:42
10. Gdańsk Biega
20 października 2018 (1 rok i 163 dni temu)
3:46
Sołdek ma już 70 lat
18 października 2018 (1 rok i 165 dni temu)
1:21
Żuraw nowym punktem widokowym Gdańska?
18 października 2018 (1 rok i 165 dni temu)
1:43
Seniorzy w Gdańskiej Karcie Mieszkańca
17 października 2018 (1 rok i 166 dni temu)
1:48
W SP 61 otwarto Szkolną Akademię Gotowania
17 października 2018 (1 rok i 166 dni temu)
2:15
Nowy dach Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
15 października 2018 (1 rok i 168 dni temu)
1:15
Złota polska jesień w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
14 października 2018 (1 rok i 169 dni temu)
1:59
Punkt widokowy przy Zbiorniku Wody Stary Sobieski
13 października 2018 (1 rok i 170 dni temu)
1:05
Lato w październiku. Jak "znosisz" ciepłą jesień?
13 października 2018 (1 rok i 170 dni temu)
1:31
Prezentacja projektu “Letnica 3.0”
12 października 2018 (1 rok i 171 dni temu)
23:52
Elementarz wyborcy
11 października 2018 (1 rok i 172 dni temu)
0:55
Wielki finał turnieju piłkarskiego
11 października 2018 (1 rok i 172 dni temu)
1:26
Gala z okazji 12 lat programu pomocy bezdomnym kotom
11 października 2018 (1 rok i 172 dni temu)
1:41
Hala gimnastyczna im. Leszka Blanika
2 października 2018 (1 rok i 181 dni temu)
1:36
XIII Miejski Bal Seniora
2 października 2018 (1 rok i 181 dni temu)
2:22
Kierunki rozwoju Gdańska
1 października 2018 (1 rok i 182 dni temu)
0:34
Ul. Chłopska już po modernizacji
30 września 2018 (1 rok i 183 dni temu)
36:56
Otwarcie setnego boiska w Gdańsku
24 września 2018 (1 rok i 189 dni temu)
3:19
Solidarnie w obronie synagogi
21 września 2018 (1 rok i 192 dni temu)
0:32
Spacer łosia przy tunelu
21 września 2018 (1 rok i 192 dni temu)
01:03
Most na ul. Starogardzkiej przejezdny
21 września 2018 (1 rok i 192 dni temu)
01:16
Most w Sobieszewie tuż przed otwarciem
21 września 2018 (1 rok i 192 dni temu)
1:06
Ostatnie dni upalnego lata
20 września 2018 (1 rok i 193 dni temu)
5:40
Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot
20 września 2018 (1 rok i 193 dni temu)
29:07
Wideoczat z Krystyną Jandą
18 września 2018 (1 rok i 195 dni temu)
0:09
“Ten pan jest podobny do prezydenta Gdańska”
17 września 2018 (1 rok i 196 dni temu)
2:45
Amber Fest 2018
14 września 2018 (1 rok i 199 dni temu)
2:53
Mecz Lechia Gdańsk vs. Karpaty Lwów
14 września 2018 (1 rok i 199 dni temu)
1:30
Westerplatte. Światłocienie
14 września 2018 (1 rok i 199 dni temu)
2:12
Skwer w Oliwie im. Ireny Jarockiej
12 września 2018 (1 rok i 201 dni temu)
0:50
Przymorze Małe ma nowy park
12 września 2018 (1 rok i 201 dni temu)
02:07
Budżet Obywatelski 2018 - spot
12 września 2018 (1 rok i 201 dni temu)
2:08:50
Kościół czy kościoły? Barwna historia II RP
11 września 2018 (1 rok i 202 dni temu)
Debata kandydatów na prezydenta Gdańska
10 września 2018 (1 rok i 203 dni temu)
1:35
Wilno w Gdańsku 2018
7 września 2018 (1 rok i 206 dni temu)
24:16
Festiwal Wilno w Gdańsku 2018
6 września 2018 (1 rok i 207 dni temu)
1:52
Gdańsk Press Photo 2018
6 września 2018 (1 rok i 207 dni temu)
27:59
Czy na gdańskich ulicach jest bezpiecznie?
5 września 2018 (1 rok i 208 dni temu)
34:11
Ile Miasto powinno dokładać na edukację?
4 września 2018 (1 rok i 209 dni temu)
2:04
Gdańsk Business Run 2018
2 września 2018 (1 rok i 211 dni temu)
1:36
Dolne Miasto w stylu RETRO
2 września 2018 (1 rok i 211 dni temu)
1:11
Pokaz rekonstrukcyjny pod Wartownią nr 1
1 września 2018 (1 rok i 212 dni temu)
0:45
Pokaz pirotechniczno rekonstruktorski "bombardowanie"
1 września 2018 (1 rok i 212 dni temu)
2:22
Modernizacja schroniska Promyk
28 sierpnia 2018 (1 rok i 216 dni temu)
27:44
Konferencja prasowa „Lex Deweloper”
27 sierpnia 2018 (1 rok i 217 dni temu)
1:14
"Moda na moto przygodę" - pokaz driftu
26 sierpnia 2018 (1 rok i 218 dni temu)
4:50
Maja Ostaszewska
24 sierpnia 2018 (1 rok i 220 dni temu)
1:50
Neptuny 2018
23 sierpnia 2018 (1 rok i 221 dni temu)
1:04
Wideomapping na Ratuszu Staromiejskim
22 sierpnia 2018 (1 rok i 222 dni temu)
1:18
Muzyka Mozarta w Parku Oliwskim
22 sierpnia 2018 (1 rok i 222 dni temu)
1:21
758. Jarmark św. Dominika. Ceremonia zamknięcia
19 sierpnia 2018 (1 rok i 225 dni temu)
1:34
VI Maraton Zumby w Brzeźnie
18 sierpnia 2018 (1 rok i 226 dni temu)
1:30
Lysko i PsiRuch. Nowe miejsca w Nowym Porcie
17 sierpnia 2018 (1 rok i 227 dni temu)
2:00
Zlot ZHP Gdańsk 2018. Ceremonia zakończenia
15 sierpnia 2018 (1 rok i 229 dni temu)
7:30
Odczytanie Karty Powinności Człowieka
14 sierpnia 2018 (1 rok i 230 dni temu)
1:18
Puchar Polski Strong Man
13 sierpnia 2018 (1 rok i 231 dni temu)
1:29
Water Show Gdańsk 2018
12 sierpnia 2018 (1 rok i 232 dni temu)
2:10
Grand Prix Jarmarku św. Dominika 2018
10 sierpnia 2018 (1 rok i 234 dni temu)
1:22
Międzynarodowy Dzień Lwa w ZOO
10 sierpnia 2018 (1 rok i 234 dni temu)
2:52
Zlot ZHP Gdańsk 2018. Ceremonia otwarcia
7 sierpnia 2018 (1 rok i 237 dni temu)
1:32
Zbiornik Wody Stara Orunia. Otwarty od 11 sierpnia
3 sierpnia 2018 (1 rok i 241 dni temu)
0:15
Wodospad w Gdańskim ZOO
2 sierpnia 2018 (1 rok i 242 dni temu)
0:47
Oberwanie chmury w Gdańsku
1 sierpnia 2018 (1 rok i 243 dni temu)
2:17
SONDA: jak Ci mija urlop w Gdańsku?
31 lipca 2018 (1 rok i 244 dni temu)
2:05
Kowale z Ukrainy odwiedzili Kuźnię Wodną
30 lipca 2018 (1 rok i 245 dni temu)
1:47
Ceremonia otwarcia Jarmark św. Dominika 2018
28 lipca 2018 (1 rok i 247 dni temu)
0:35
Hejnał Jarmarku św. Dominika
28 lipca 2018 (1 rok i 247 dni temu)
2:13
Video mapping w Centrum Hewelianum
26 lipca 2018 (1 rok i 249 dni temu)
27:05
Wszystko o Jarmarku Św. Dominika
26 lipca 2018 (1 rok i 249 dni temu)
3:30
Co robią kierowcy w Tunelu pod Martwą Wisłą?
25 lipca 2018 (1 rok i 250 dni temu)
0:30
Uwaga! Remont Al. Grunwaldzkiej
24 lipca 2018 (1 rok i 251 dni temu)
0:30
10. Festiwal Gdańsk Dźwiga Muzę
23 lipca 2018 (1 rok i 252 dni temu)
2:19
Most w Sobieszewie. Montaż przęseł rozpoczęty
16 lipca 2018 (1 rok i 259 dni temu)
1:30
Triathlon Gdańsk 2018
15 lipca 2018 (1 rok i 260 dni temu)
1:14
Festyn w Świbnie już po raz 27
14 lipca 2018 (1 rok i 261 dni temu)
0:41
Nowa droga rowerowa do Sobieszewa
13 lipca 2018 (1 rok i 262 dni temu)
1:05
Most w Sobieszewie. Transport przęseł
12 lipca 2018 (1 rok i 263 dni temu)
0:50
Remont Podwala Przedmiejskiego i ul. Chmielnej
11 lipca 2018 (1 rok i 264 dni temu)
FETA - naprawdę warto
10 lipca 2018 (1 rok i 265 dni temu)
3:17
44-lecie Wartowni nr 1 na Westerplatte
29 czerwca 2018 (1 rok i 276 dni temu)
6:24:00
55. Sesja Rady Miasta Gdańska
28 czerwca 2018 (1 rok i 277 dni temu)
1:34
Mecz Polska - Japonia. Honor obroniony?
28 czerwca 2018 (1 rok i 277 dni temu)
0:40
44-lecie Wartowni nr 1 na Westerplatte
27 czerwca 2018 (1 rok i 278 dni temu)
24:16
Przed V Światowym Zjazdem Gdańszczan
26 czerwca 2018 (1 rok i 279 dni temu)
25:03
Radni przed 55. Sesją Rady Miasta
26 czerwca 2018 (1 rok i 279 dni temu)
2:07
Festiwal Kolorów 2018
24 czerwca 2018 (1 rok i 281 dni temu)
1:43
W gdańskim ZOO urodziły się dwa osiołki
23 czerwca 2018 (1 rok i 282 dni temu)
2:10
Hercerski piknik na Wyspie Sobieszewskiej
23 czerwca 2018 (1 rok i 282 dni temu)
2:26
SONDA: Co odziedziczyłeś po tacie?
22 czerwca 2018 (1 rok i 283 dni temu)
0:41
Mleczny Piotr - nowa siedziba artystów WL4
22 czerwca 2018 (1 rok i 283 dni temu)
1:48
Wakacyjny Staż 2018. Gala wręczenia nominacji
21 czerwca 2018 (1 rok i 284 dni temu)
0:35
Gdańska Parada i Piknik Seniora
16 czerwca 2018 (1 rok i 289 dni temu)
1:31
Regaty o Puchar Mariny Gdańsk
16 czerwca 2018 (1 rok i 289 dni temu)
2:29
Nowa iluminacja Centrum Hewelianum
16 czerwca 2018 (1 rok i 289 dni temu)
1:40
Okręty Dworu Artusa na wyciągnięcie ręki
15 czerwca 2018 (1 rok i 290 dni temu)
2:24
Hevelka 2018
15 czerwca 2018 (1 rok i 290 dni temu)
0:36
Gratka dla piwoszy. Zbliża się Hevelka
14 czerwca 2018 (1 rok i 291 dni temu)
0:57
Zabytki na placu budowy wiaduktu Biskupia Górka
13 czerwca 2018 (1 rok i 292 dni temu)
0:55
Wizyta w Kunszcie Wodnym
12 czerwca 2018 (1 rok i 293 dni temu)
0:45
Autobus Google dotarł do Gdańska
11 czerwca 2018 (1 rok i 294 dni temu)
1:48:00
Skywayrun Gdańsk
10 czerwca 2018 (1 rok i 295 dni temu)
0:48
XXII Wielki Przejazd Rowerowy Metropolii Gdańskiej
10 czerwca 2018 (1 rok i 295 dni temu)
2:05
V Bieg do Źródeł 2018
9 czerwca 2018 (1 rok i 296 dni temu)
1:56
Podpisano umowę na remont torowiska na Stogach
8 czerwca 2018 (1 rok i 297 dni temu)
1:46
Luksus i przepych, czyli jacht Viatoris
8 czerwca 2018 (1 rok i 297 dni temu)
0:45
Forum Gdańsk. Koncert i widowisko świetlne
7 czerwca 2018 (1 rok i 298 dni temu)
0:53
Budowa kładki na Wyspę Spichrzów
7 czerwca 2018 (1 rok i 298 dni temu)
2:06
Premiera w Teatrze Wybrzeże
6 czerwca 2018 (1 rok i 299 dni temu)
2:10
Święto Parku Oruńskiego i Oruni
3 czerwca 2018 (1 rok i 302 dni temu)
0:57
Nowe wspaniałe organy w kościele św. Trójcy
3 czerwca 2018 (1 rok i 302 dni temu)
0:44
Nowoczesne Centrum Laserowe dla dzieci w Gdańsku
2 czerwca 2018 (1 rok i 303 dni temu)
0:59
Nowe Podwale Grodzkie otwarte
2 czerwca 2018 (1 rok i 303 dni temu)
2:10
Dream night at the ZOO
1 czerwca 2018 (1 rok i 304 dni temu)
1:05
Przyjdź na 680. urodziny Oruni
31 maja 2018 (1 rok i 305 dni temu)
1:10
Budowa ul. Nowej Bulońskiej
30 maja 2018 (1 rok i 306 dni temu)
0:55
Pożar na złomowisku
29 maja 2018 (1 rok i 307 dni temu)
1:30
"Wiwat Gdańsk! Wiwat Rzeczpospolita!"
27 maja 2018 (1 rok i 309 dni temu)
2:23
4. Karnawał Latawców 2018
27 maja 2018 (1 rok i 309 dni temu)
1:01
Forum Gdańsk otwarte
26 maja 2018 (1 rok i 310 dni temu)
1:05:00
54. uroczysta Sesja Rady Miasta
26 maja 2018 (1 rok i 310 dni temu)
1:00
IV Trójmiejski Marsz Równości
26 maja 2018 (1 rok i 310 dni temu)
6:41
Wspomnienia prof. Joanny Muszyńskiej - Penson
25 maja 2018 (1 rok i 311 dni temu)
1:52
Gdański Test Coopera 2018
25 maja 2018 (1 rok i 311 dni temu)
1:56
Święto Miasta 2018 - Dzień Kaszubski
25 maja 2018 (1 rok i 311 dni temu)
0:30
Finał Ligi Europy w Gdańsku
24 maja 2018 (1 rok i 312 dni temu)
2:59:58
53 Sesja Rady Miasta Gdańska
24 maja 2018 (1 rok i 312 dni temu)
0:30
4. Karnawał Latawców tuż tuż
22 maja 2018 (1 rok i 314 dni temu)
23:34
Radni przed 53 Sesją Rady Miasta
22 maja 2018 (1 rok i 314 dni temu)
2:23
55. Międzynarodowy Kongres Podwodniaków
21 maja 2018 (1 rok i 315 dni temu)
1:59
Centrum Hewelianum. Wozownia wyremontowana
19 maja 2018 (1 rok i 317 dni temu)
1:44
Znowu słychać w Oliwie kowalskie młoty
19 maja 2018 (1 rok i 317 dni temu)
1:33
GZDiZ rozdał gdańszczanom 10 tys. kwiatów
18 maja 2018 (1 rok i 318 dni temu)
1:26
Przedszkole nr 71 ma już 40 lat
17 maja 2018 (1 rok i 319 dni temu)
0:50
AWARIA W PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OŁOWIANCE
15 maja 2018 (1 rok i 321 dni temu)
1:14
Sprzątanie miasta po burzy
14 maja 2018 (1 rok i 322 dni temu)
1:12
Gwałtowna burza w Gdańsku
11 maja 2018 (1 rok i 325 dni temu)
1:07
Oberwanie chmury nad Gdańskiem
11 maja 2018 (1 rok i 325 dni temu)
2:20
Nowoczesne nauczanie w SP nr 24
10 maja 2018 (1 rok i 326 dni temu)
1:49
Wodowanie jachtu Viatoris
10 maja 2018 (1 rok i 326 dni temu)
2:15
227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja 2018 (1 rok i 333 dni temu)
2:19
Gdańsk w barwach biało - czerwonych
2 maja 2018 (1 rok i 334 dni temu)
2:45
SONDA: Z czym kojarzy Ci się 1 maja?
30 kwietnia 2018 (1 rok i 336 dni temu)
2:31
Wyprzedaż chodnikowa we Wrzeszczu Górnym
29 kwietnia 2018 (1 rok i 337 dni temu)
2:01
2. urodziny tunelu. Przejazd rowerowy
28 kwietnia 2018 (1 rok i 338 dni temu)
0:48
Fontanna Neptuna trysnęła wodą
27 kwietnia 2018 (1 rok i 339 dni temu)
0:31
2. Urodziny Tunelu pod Martwą Wisłą
26 kwietnia 2018 (1 rok i 340 dni temu)
3:27
Dyskusja radnych na temat Studium
24 kwietnia 2018 (1 rok i 342 dni temu)
1:51
Konkurs na najlepsze włoskie spaghetti
24 kwietnia 2018 (1 rok i 342 dni temu)
0:43
"Wielkie sprzątanie" południowych dzielnic Gdańska
24 kwietnia 2018 (1 rok i 342 dni temu)
2:29
Wspólne sadzenie drzew
22 kwietnia 2018 (1 rok i 344 dni temu)
1:00
Pola Nadziei na Pomorzu
22 kwietnia 2018 (1 rok i 344 dni temu)
0:30
Twierdza Wisłoujście Pomnikiem Historii
20 kwietnia 2018 (1 rok i 346 dni temu)
1:30
Urzędnicy z Rumi z wizytą w Parku Reagana
19 kwietnia 2018 (1 rok i 347 dni temu)
2:20
7. Metropolitalne Targi Pracy
18 kwietnia 2018 (1 rok i 348 dni temu)
0:30:00
Masz długi? Ratuj się, żeby nie utonąć.
17 kwietnia 2018 (1 rok i 349 dni temu)
1:11
Rusza budowa ul. Nowej Bulońskiej
17 kwietnia 2018 (1 rok i 349 dni temu)
1:02
Jubileusz Klubu Seniora "Ostoja"
17 kwietnia 2018 (1 rok i 349 dni temu)
1:00
Wspólne zakupy samorządów w 2018 r.
16 kwietnia 2018 (1 rok i 350 dni temu)
0:39
Remont na początku "długiego weekendu"
16 kwietnia 2018 (1 rok i 350 dni temu)
1:23
4. Gdańsk Maraton
15 kwietnia 2018 (1 rok i 351 dni temu)
2:00
Gdańszczanie ratują żaby
14 kwietnia 2018 (1 rok i 352 dni temu)
1:44
Lwie dzieci po raz pierwszy na wybiegu
13 kwietnia 2018 (1 rok i 353 dni temu)
0:40
Lew Aion szczęśliwie dojechał do zoo we Francji
13 kwietnia 2018 (1 rok i 353 dni temu)
2:28
Sprawa muru oporowego przy ul. Biskupiej
12 kwietnia 2018 (1 rok i 354 dni temu)
39:30
Odpady i segregacyjne dylematy - zobacz wideoczat
12 kwietnia 2018 (1 rok i 354 dni temu)
39:15
Jak Gdańsk wspiera seniorów? Zobacz wideoczat.
10 kwietnia 2018 (1 rok i 356 dni temu)
2:10
Niepokoje o przyszłość plaży na Stogach
9 kwietnia 2018 (1 rok i 357 dni temu)
1:19
„Przyjaciel Osób z Autyzmem”
8 kwietnia 2018 (1 rok i 358 dni temu)
1:27
Free Time Festiwal 2018
7 kwietnia 2018 (1 rok i 359 dni temu)
0:40
Nowe Trendy w Turystyce 2018
6 kwietnia 2018 (1 rok i 360 dni temu)
31:00
Jak pomagać osobom z autyzmem?
5 kwietnia 2018 (1 rok i 361 dni temu)
0:58
Zawodowcy na czasie
4 kwietnia 2018 (1 rok i 362 dni temu)
1:04
Wiosna w Parku Oruńskim
4 kwietnia 2018 (1 rok i 362 dni temu)
0:58
Budowa mostu nad Kanałem Raduni
3 kwietnia 2018 (1 rok i 363 dni temu)
28:05
Rozmowa o miejskich inwestycjach w 2018 roku
3 kwietnia 2018 (1 rok i 363 dni temu)
1:40
Wkręty na Prima Aprilis
31 marca 2018 (2 lat i 1 dzień temu)
0:40
Życzenia wielkanocne Pawła Adamowicza
30 marca 2018 (2 lat i 2 dni temu)
0:40
Życzenia Wielkanocne Bogdana Oleszka
30 marca 2018 (2 lat i 2 dni temu)
1:51
Sąd nad Jezusem w Gdańsku
30 marca 2018 (2 lat i 2 dni temu)
0:40
Piotr Borawski o decyzji sądu ws. nazw ulic
29 marca 2018 (2 lat i 3 dni temu)
5:08
Prezydent Gdańska o wydarzeniach Marca '68
29 marca 2018 (2 lat i 3 dni temu)
0:32
Opowieść o gdańskich słodyczach
22 marca 2018 (2 lat i 10 dni temu)
2:43
Prezentacja nowoczesnych śmieciarek
22 marca 2018 (2 lat i 10 dni temu)
0:48
Gdańskie Targi Książki
16 marca 2018 (2 lat i 16 dni temu)
0:50
Minirondo zamiast skrzyżowania
15 marca 2018 (2 lat i 17 dni temu)
3:03
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej ma 10 lat
27 lutego 2018 (2 lat i 33 dni temu)
1:12
Aktywna Niedziela w Ergo Arenie
25 lutego 2018 (2 lat i 35 dni temu)
3:50:56
XLVIII Sesja Rady Miasta - część druga
22 lutego 2018 (2 lat i 38 dni temu)
7:17:50
XLVIII Sesja Rady Miasta Gdańska - całość
22 lutego 2018 (2 lat i 38 dni temu)
27:02
Przed XLVIII Sesją Rady Miasta
21 lutego 2018 (2 lat i 39 dni temu)
1:57
Kierowcy pługów śnieżnych na start
21 lutego 2018 (2 lat i 39 dni temu)
2:01
Gdańskie Otwarte Pracownie. Wynajęto 5 lokali
20 lutego 2018 (2 lat i 40 dni temu)
0:07:34
Paweł Adamowicz - oświadczenie
19 lutego 2018 (2 lat i 41 dni temu)
0:01:14
Paweł Adamowicz apel do PiS
19 lutego 2018 (2 lat i 41 dni temu)
0:01:17
Paweł Adamowicz o kolejnej kadencji
19 lutego 2018 (2 lat i 41 dni temu)
1:58
„Piękno Gdańska w obiektywie seniorów”
19 lutego 2018 (2 lat i 41 dni temu)
1:14
Kocie walentynki w zoo
18 lutego 2018 (2 lat i 42 dni temu)
0:58
Muzeum II Wojny Światowej nocą
16 lutego 2018 (2 lat i 44 dni temu)
2:52
Free European Media. Część pierwsza.
15 lutego 2018 (2 lat i 45 dni temu)
01:18
Free European Media. Część druga.
15 lutego 2018 (2 lat i 45 dni temu)
01:02
Free European Media. Część trzecia.
15 lutego 2018 (2 lat i 45 dni temu)
2:08
Historyczna N-ka w roli walentynkowego tramwaju
14 lutego 2018 (2 lat i 46 dni temu)
2:05
SONDA walentynkowa: miłość okiem gdańszczan
13 lutego 2018 (2 lat i 47 dni temu)
1:09
ECS i tereny stoczniowe z lotu ptaka
4 lutego 2018 (2 lat i 56 dni temu)
1:50
Prywatny tramwaj
3 lutego 2018 (2 lat i 57 dni temu)
1:24
Forum Gdańsk zostało sponsorem lwiej rodziny
2 lutego 2018 (2 lat i 58 dni temu)
1:50
Deo Plaza - wizyta na budowie
1 lutego 2018 (2 lat i 59 dni temu)
1:21
Biblioteka Oliwska po remoncie
30 stycznia 2018 (2 lat i 61 dni temu)
1:07
Gdańscy seniorzy - spotkanie liderów
23 stycznia 2018 (2 lat i 68 dni temu)
1:33
Lekcja samorządności
23 stycznia 2018 (2 lat i 68 dni temu)
2:37
Koncert dla babć i dziadków
21 stycznia 2018 (2 lat i 70 dni temu)
1:06
Poranny spacer nad morzem
20 stycznia 2018 (2 lat i 71 dni temu)
0:50
Budowa Forum Gdańsk
19 stycznia 2018 (2 lat i 72 dni temu)
2:00
Dzień Babci i Dziadka. Czego im życzyć?
19 stycznia 2018 (2 lat i 72 dni temu)
1:36
Galeria Palowa
18 stycznia 2018 (2 lat i 73 dni temu)
1:40
Najlepsi sportowcy 2017 roku
17 stycznia 2018 (2 lat i 74 dni temu)
1:50
Sprzęty do odśnieżania miasta. Jak działają?
17 stycznia 2018 (2 lat i 74 dni temu)
1:19
26. Finał WOŚP - podsumowanie
15 stycznia 2018 (2 lat i 76 dni temu)
3:33
26. Finał WOŚP. Białe Lwy
14 stycznia 2018 (2 lat i 77 dni temu)
1:00
4 kolędowanie w ECS
13 stycznia 2018 (2 lat i 78 dni temu)
1:53
Trwa karnawał jak spędzasz ten czas?
12 stycznia 2018 (2 lat i 79 dni temu)
1:26
Pływalnia Stogi
8 stycznia 2018 (2 lat i 83 dni temu)
1:44
Komora Palowa. Serce dzedziectwa Gdańska
7 stycznia 2018 (2 lat i 84 dni temu)
50:00
Premiera książki "Kto się boi Doroty K.?"
6 stycznia 2018 (2 lat i 85 dni temu)
2:23
Orszak Trzech Króli w Gdańsku AD 2018
6 stycznia 2018 (2 lat i 85 dni temu)
1:14
W gdańskim zoo urodziły się cztery lwiątka
4 stycznia 2018 (2 lat i 87 dni temu)
1:35
Spotkanie w domu przy Dolnych Młynach
3 stycznia 2018 (2 lat i 88 dni temu)
1:07
26. Finał WOŚP tuż, tuż...
2 stycznia 2018 (2 lat i 89 dni temu)
0:50
Sylwester 2017
1 stycznia 2018 (2 lat i 90 dni temu)
0:51
Budowa mostu w Sobieszewie
23 grudnia 2017 (2 lat i 99 dni temu)
12:03
Budownictwo Ekologiczne
21 grudnia 2017 (2 lat i 101 dni temu)
1:55
Świąteczna pomoc ofiarom kataklizmu
21 grudnia 2017 (2 lat i 101 dni temu)
2:25
Nietrafiony prezent... jak zareagować?
20 grudnia 2017 (2 lat i 102 dni temu)
2:32
Każdy może pomóc 2017
20 grudnia 2017 (2 lat i 102 dni temu)
4:38
Pogrzeb Yacha Paszkiewicza
19 grudnia 2017 (2 lat i 103 dni temu)
2:32
Życzenia Rada Miasta 2017
18 grudnia 2017 (2 lat i 104 dni temu)
2:02
Odpalenie choinek w Świbnie i Sobieszewie
17 grudnia 2017 (2 lat i 105 dni temu)