Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
‹›
Konferencja miała wyjątkowy charakter - ze względu na walkę z koronawirusem odbyła się bez udziału mediów, za pośrednictwem Internetu. Dzień wcześniej dziennikarze zostali poproszeni przez rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku o przysyłanie pytań droga mailową. Jakie były to pytania i jak brzmiały odpowiedzi? 
17 marca 2020 (1 rok i 57 dni temu)
Odpowiedzi po naradzie miejskiego sztabu antykryzysowego udzielali we wtorek, 17 marca: prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i jej zastępcy - Piotr Borawski, z-ca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu oraz Piotr Kowalczuk - z-ca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych. O co pytali dziennikarze?

Konferencja miała wyjątkowy charakter - ze względu na walkę z koronawirusem odbyła się bez udziału mediów, za pośrednictwem Internetu. Dzień wcześniej dziennikarze zostali poproszeni przez rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku o przysyłanie pytań droga mailową. Jakie były to pytania i jak brzmiały odpowiedzi? (Na filmie - zapis od 16 min. 20 sek.):

Tomasz Strug z portalu staraoliwa.pl: Czy brane jest pod uwagę zamknięcie Parku Oliwskiego? W miniony weekend było tam sporo ludzi.
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz: - Dzisiaj sytuacja jest taka, że zachęcamy ludzi do korzystania ze spacerów. Z naszych obserwacji wynika, że już w niedzielę nie było tłumów w Parku Oliwskim. Dzisiaj nie ma żadnego odgórnego zalecenie dotyczącego zamykania parków. Wydaje mi się, że każdy powinien ze zdrowym rozsądkiem podchodzić do aktywności na świeżym powietrzu. Zachęcam, żeby jednak wybierać takie miejsca, w których nie ma zbyt wielu ludzi.

Tomasz Strug z portalu staraoliwa.pl: Czy rozpatrywana jest jakaś forma dystrybucji żywności dla osób starszych i samotnych? Takie działania podjął już mniejszy Sopot.
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz: - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie czeka na wszystkie zgłoszenia osób, do których moglibyśmy tę żywność dostarczać.

Tomasz Strug z portalu staraoliwa.pl: Czy będą żłobki, przedszkola dla dzieci pracowników służby zdrowia, bo jest ryzyko, że uciekną na “opiekę” nad nimi. We Francji tak zrobiono, by lekarze nie martwili się o dzieci.
Zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk: - Tutaj sytuacja jest jasna - jest zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia: nie możemy gromadzić osób. To byłoby z narażeniem ich życia i zdrowia. Nie możemy ich odizolować. Mam nadzieję, że będziemy wszyscy się do tego stosować i niestety - musimy tę opiekę podjąć. Dziękuję też bardzo rodzicom i opiekunom, jak bardzo zareagowaliście już w pierwszych dniach, kiedy nie było jeszcze takiej konieczności. Tak więc, nie będziemy w jakikolwiek sposób koszarować tych dzieci, umieszczać w innych miejscach. Dlatego nie możemy prowadzić żadnej zastępczej formy edukacyjnej czy wychowawczej.  

Rafał Mrowicki, Dziennik Bałtycki: - Co z biletem metropolitalnym? Dziś na sesji Rady Miasta wiceprezydent Borawski zapowiedział, że jego wprowadzenie 1 lipca będzie trudne do zrealizowania. Kiedy można się spodziewać działań i decyzji ze strony Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i jaki jeszcze okoliczności oprócz pandemii koronawirusa mogą utrudnić jego wprowadzenie w planowanym terminie?
Z-ca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski: - Jak już zapowiedziałem na sesji RM, jeśli chodzi o bilet tzw. miejski, który obowiązuje tylko na terenie miasta Gdańska, to dzisiaj decyzją Rady Miasta Gdańska jego wejście w życie 1 kwietnia nie jest zagrożone. Od 1 kwietnia, mając bilet miesięczny za 99 zł i Kartę Mieszkańca, możecie państwo w granicach administracyjnych naszego miasta korzystać także z przewozów kolejowych, SKM PKM czy kolejami regionalnymi Polregio.Jeśli chodzi o Bilet Metropolitalny, który chcieliśmy wprowadzić od 1 lipca, i który w cenie 150 zł pozwoli podróżować po całej Metropolii, to harmonogram wprowadzenia tego biletu jest bardzo napięty. My oczywiście będziemy bardzo się starali go dotrzymać, ale musimy zrozumieć, że jesteśmy teraz w szczególnej sytuacji i ciężko, żeby 14 samorządów, które są zrzeszone w MZKZG odbyły swoje posiedzenia rad po to, żeby przegłosować środki finansowe konieczne do uruchomienia takiego biletu. Będziemy poprzez organy MZKZG starać się ustalić, czy ten harmonogram może być zachowany, czy będzie w jakikolwiek sposób zmieniony. Jak wskazałem, nie ma, póki co, żadnej formalnej decyzji. Nie wiem kiedy będziemy się w stanie spotkać, czy na zarządzie, czy na zgromadzeniu MZKZG. To zależy od kilku czynników formalnych. Czy są jakieś inne przeszkody? My już w tej chwili o tym myślimy, ale uważam, że przed wszystkimi samorządami - nie tylko w Gdańsku i Metropolii, ale w całej Polsce - stanie wyzwanie: jak będzie wyglądała nasza sytuacja finansowa, kiedy ten kryzys się skończy. Już dzisiaj wiemy, że on na pewno na finansach zarządów się odbije. My deklarujemy, że chcemy wprowadzić ten bilet, ale poczekajmy na opinię innych 14 samorządów. Poczekajmy na rozstrzygnięcia, do 1 lipca jest jeszcze trochę czasu. Teraz zajmujemy się sprawami, które są bardzo pilne.

Rafał Mrowicki, Dziennik Bałtycki: Podczas sesji mówiła Pani o przygotowaniu miejsc na kwarantannę. Co to za miejsca, kto odpowiada za ich przygotowanie, ile osób oraz jakie osoby będą mogły tam trafić?
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz: - Dzisiaj nie mówimy, z oczywistych przyczyn, o miejscach które są przygotowane na kwarantannę, postępujemy zgodnie z poleceniami wydanymi przez Wojewodę Pomorskiego. Mogę jedynie powiedzieć, że to są trzy placówki, przygotowane na ponad 100, 150 osób, i staramy się je przygotować mimo braku szczegółowych wytycznych epidemiologiczno-sanitarnych. Staramy się je przygotować zgodnie z przepisami zarówno specustawy, jak i ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych.

Rafał Mrowicki, Dziennik Bałtycki: Czy szacują państwo, jakie straty może ponieść miasto z racji niższych przychodów z podatków, kiedy wiele firm nie działa lub ma mniejsze obroty. Czy w grę wchodzą kolejne zmiany w budżecie, oprócz tych wprowadzonych na dzisiejszej sesji?
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz: - Dzisiaj jest za wcześnie, by o tym głośno mówić. Rzeczywiście, dzisiaj wielu przedsiębiorców, chociażby prowadzących działalność w lokalach komunalnych, zwraca się do nas o odroczenie choćby opłat w czynszu. My dzisiaj nie możemy takiego ruchu wykonać, bo byłoby to złamanie zasady o finansach publicznych. Ze swej strony, podpisałam wczoraj pismo do dyrektorów wydziałów wszystkich jednostek,   zatrzymujące wydatki. Przechodzimy na ręczne sterowanie finansami gminy. Dzisiaj jest za wcześnie, żeby oszacować jakie skutki finansowe dla gmin mogą być.

Rafał Mrowicki, Dziennik Bałtycki: Jakie jeszcze działania w bieżącym tygodniu planuje wdrożyć Miejski Zespół Kryzysowy?
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz: - Jesteśmy na bieżąco w kontakcie. Przede wszystkim, te ostatnie dni, kiedy nie mamy jeszcze w Gdańsku, na Pomorzu, tak wielu przypadków jak w innych miejscach, ani nie mamy tak wielu osób w kwarantannie, ale rośnie to lawinowo, bo jak wiemy od niedzieli kwarantanna domowa dotyczy wszystkich przybywających z zagranicy. To są właśnie działania mające na celu zaopiekowanie się tymi ludźmi. Jak choćby właśnie kwestie dostarczania posiłków.

Łukasz Szpyrka z portalu interia.pl: Jak miasto pomaga ludziom w kwarantannie? I czy nas, samorząd, na to stać? Wszystko w kontekście kolejnych zadań, jakie otrzymują samorządy.
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz: - Zasady kwarantanny domowej są bardzo dobrze określone - na dzisiaj sytuacja jest taka, że bezpłatne posiłki mogą otrzymywać ci, którzy kwalifikują się na pomoc w ramach ustawy o pomocy społecznej. To są takie postulaty, które zgłaszamy, jeśli chodzi o zmianę specustawy dot. koronawirusa. Myślę, że przede wszystkich rzeczy związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym - specjalne odbierania odpadów, itd. Na dzisiaj wiemy, że w kwarantannie domowej w Gdańsku przebywa ok. 450 osób. Wczoraj to było 200 osób. Widzimy, że ona rośnie, ale spodziewaliśmy się tego, bo Polacy wracają z różnych miejsc. Dzisiaj na kwarantannie niedomowej nie ma jeszcze nikogo, ale jesteśmy przygotowani. Co do finansowania tych działań, z jednej strony mamy w budżecie miasta Gdańska rezerwę celową, właśnie na zarządzanie kryzysowe. Po dzisiejszej sesji Rady Miasta, zostało przegłosowane na to niemal 12 mln zł, dokładnie 11 mln 740 zł, ale też wiemy ze środkami na zarządzanie kryzysowe dysponuje też wojewoda. Jesteśmy już po rozmowach z regionalną Izbą Obrachunkową, tak żebyśmy wiedzieli, jak które wydatki zakwalifikować i oczywiście zgodnie z tym postępować.

Maciej Bąk, Radio Zet: - Jak Gdańsk przygotowuje się do przygotowania miejsca kwarantanny dla osób bezdomnych? Czy przyszły odgórne dyspozycje, jak to zrobić?
Zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk: - Nie ma takich dyspozycji odgórnych do tej pory, natomiast przygotowujemy się, aby osoby które jeszcze pozostają na ulicach mogły skorzystać z takiego miejsca. Natomiast zamknęliśmy schroniska dla osób bezdomnych. Chodzi o to, by nie wprowadzać tam nowych osób. I to co już zapowiedziałem - dostarczenie posiłków, żeby te osoby tam przebywały. Natomiast trzeba też pracować z nimi, tak jak to robimy na co dzień, ponieważ ich chęć pozostania w jednym miejscu, i to tak długi jak okres kwarantanny, jest trochę utrudniona. Pracujemy więc, by te osoby pozostały w miejscach, w których przebywają i za chwilę też będziemy gotowi z miejscem jeszcze przebywają w przestrzeni publicznej. a muszą być poddani kwarantannie.

Maciej Bąk, Radio Zet: Czy są osoby zatrudnione w ratuszu bądź w podległych mu  jednostkach, objęte obecnie kwarantanną?
Zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk: - Nie mamy takich informacji. Natomiast od początku pani prezydent zdecydowała, a jest to kilka tysięcy osób - wszelkie osoby powracające z zagranicy, które chciały się włączyć do pracy, od razy były odsyłane i tej pracy nie podejmowały. Zabezpieczaliśmy się od początku nie czekając na żadne wytyczne.

Maciej Bąk, Radio Zet: Czy Gdański Urząd Pracy ma już dużo zgłoszeń od osób, które na skutek ograniczeń w niektórych branżach potraciły pracę? Czy są oferty, które pozwolą im znaleźć nowe źródła utrzymania?
Z-ca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski: - Przed  godziną rozmawiałem z dyrektorem Budnikiem z GUP, takich zgłoszeń nie było. Co do instrumentów, które mogłyby wspomagać pracodawców i pracowników, jesteśmy już po pierwszych telekonferencjach ze szczeblem rządowym, ze szczeblem ministerialnym. Dzisiaj miał być zaprezentowany cały pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, dla firm. Czekamy na oznajmienie tego opinii publicznej, potem także przyjęcie przez rząd czy przez parlament, jeśli będzie wymagało to zmiany jakichś ustaw. I my jako samorząd jesteśmy gotowi, aby współuczestniczyć w tych rozwiązaniach, czy jako zadanie zlecone rządu - tak jak to ma miejsce w przypadku GUP - wiele zadań wykonujemy na zlecenie władzy centralnej. Tak więc, całe nasze zasoby Gdańskiego Urzędu Pracy można przekierować także na tego typu pomoc.

Michał Jelionek z portalu trojmiasto.pl: - Właśnie otrzymałem sygnał od naszego czytelnika, który prowadzi autohandel i jest zbulwersowany faktem, że rejestrowane są wyłącznie nowe samochody od dealerów. Jako właściciel komisu aut używanych czuje się pokrzywdzony. Czy rzeczywiście w Wydziałach Komunikacji rejestrowane są wyłącznie nowe auta? Czy w perspektywie dłuższej przerwy związanej z pandemią bierzecie pod uwagę rejestrację aut online?
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz: - Dzisiaj rzeczywiście podjęliśmy taką decyzję, aby rejestrować tylko auta nowo zakupione. Wiąże się to z tym, aby minimalizować jakiekolwiek ryzyko kontaktu i telefoniczne umawiani są tylko ci, którzy nabyli nowe auta od dilerów i nie mają żadnych tablic rejestracyjnych. Auta używane, z autohandlu są już zarejestrowane i mogą normalnie poruszać się po drogach, ale dzisiaj tego przerejestrowania nie będziemy wykonywać. To co jest wymagane, wg zmienionych przepisów od 1 stycznia br. - wymagane jest zgłoszenie zbycia auta. I takiego zgłoszenia nabywca i zbywca mogą dokonać drogą pocztową i drogą elektroniczną przez ePUAP. Zobaczmy jak długo ten czas potrwa. Istotne jest to, żeby zgłosić fakt zbycia auta, i nabycia go, bo tutaj nakładane są kary administracyjne, co się zmieniło od 1 stycznia tego roku.

11:25
GDFF otwarcie
1 grudnia 2020 (163 dni temu)
2:13
Oda do radości
28 listopada 2020 (166 dni temu)
10:36
Konferencja prasowa 9.11.2020
10 listopada 2020 (184 dni temu)
19:53
Konferencja prasowa 10.11.2020
10 listopada 2020 (184 dni temu)
1:04:14
Msza św. w kościele św. Jana
26 kwietnia 2020 (1 rok i 17 dni temu)
09:42
Uczniowie Heweliusza - „Dźwięk okiem fizyka”
24 kwietnia 2020 (1 rok i 19 dni temu)
1:32
Gdańskie zoo w czasie pandemii - film z drona
24 kwietnia 2020 (1 rok i 19 dni temu)
1:21
Akcja "Zajączek dla Sąsiada"
9 kwietnia 2020 (1 rok i 34 dni temu)
48:18
Msza św. w rocznicę tragedii smoleńskiej
8 kwietnia 2020 (1 rok i 35 dni temu)
0:37
Pieszy w tunelu pod Martwą Wisłą
18 lutego 2020 (1 rok i 85 dni temu)
33:30
Jak turyści wpływają na życie gdańszczan?
14 lutego 2020 (1 rok i 89 dni temu)
32:20
Milion wizyt w bibliotekach w Gdańsku
13 lutego 2020 (1 rok i 90 dni temu)
1:46
Biblioteka Lawendowa czeka na czytelników
31 stycznia 2020 (1 rok i 103 dni temu)
1:30:01
Inauguracja obchodów Roku Lecha Bądkowskiego
31 stycznia 2020 (1 rok i 103 dni temu)
1:47
Mieczysław Struk o ustawie metropolitalnej
29 stycznia 2020 (1 rok i 105 dni temu)
3:57
Tomasz Grodzki o ustawie metropolitalnej
29 stycznia 2020 (1 rok i 105 dni temu)
1:44
409. urodziny Jana Heweliusza
28 stycznia 2020 (1 rok i 106 dni temu)
2:09
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
27 stycznia 2020 (1 rok i 107 dni temu)
0:30
Zabytkowy Wielki Młyn ma już nowy dach
21 stycznia 2020 (1 rok i 113 dni temu)
0:30
Port Lotniczy Gdańsk. Rekordowy 2019 r.
21 stycznia 2020 (1 rok i 113 dni temu)
3:10
28. Finał WOŚP w Gdańsku
17 stycznia 2020 (1 rok i 117 dni temu)
1:44
Orszak Trzech Króli po raz 10 w Gdańsku
6 stycznia 2020 (1 rok i 128 dni temu)
0:50
28. Finał WOŚP w Gdańsku
3 stycznia 2020 (1 rok i 131 dni temu)
30:55
Orszak Trzech Króli w Gdańsku po raz 10
2 stycznia 2020 (1 rok i 132 dni temu)
Al. Pawła Adamowicza. Niezwykły wiadukt
30 grudnia 2019 (1 rok i 135 dni temu)
1:30
I Zjazd Stypendystów Fahrenheita
28 grudnia 2019 (1 rok i 137 dni temu)
0:46
Sylwestrowy Konkurs Rady Miasta Gdańska.
13 grudnia 2019 (1 rok i 152 dni temu)
1:08
Rada Seniorów w Gdańsku na półmetku kadencji
11 grudnia 2019 (1 rok i 154 dni temu)
39:54
14. Doroczne Spotkanie Gdańszczan
10 grudnia 2019 (1 rok i 155 dni temu)
2:03:18
Koncert "Polskę Kocham. 30 lat wolności"
9 grudnia 2019 (1 rok i 156 dni temu)
01:41:40
65 Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego
9 grudnia 2019 (1 rok i 156 dni temu)
0:41
Gdańskie choinki
8 grudnia 2019 (1 rok i 157 dni temu)
0:49
Tramwaje wracają na Stogi
7 grudnia 2019 (1 rok i 158 dni temu)
1:36
Marina Gdańsk. Mistrzostwa Europy Morsów 2019
7 grudnia 2019 (1 rok i 158 dni temu)
1:18
Św. Mikołaj przybył do Gdańska
5 grudnia 2019 (1 rok i 160 dni temu)
0:30
Odkryto grób Nataniela Mateusza Wolfa
3 grudnia 2019 (1 rok i 162 dni temu)
1:37
Iluminacje świąteczne jeszcze tylko do 2 lutego
1 grudnia 2019 (1 rok i 164 dni temu)
0:35
Tramwaj na Stogi. Przejazd testowy zaliczony
30 listopada 2019 (1 rok i 165 dni temu)
20:08
Przed XVII Sesją Rady Miasta Gdańska
26 listopada 2019 (1 rok i 169 dni temu)
31:19
Jarmark Bożonarodzeniowy już od soboty!
19 listopada 2019 (1 rok i 176 dni temu)
1:00
Ekologiczna kąpiel gdańskich tramwajów
18 listopada 2019 (1 rok i 177 dni temu)
1:46
Narracje 2019. Artyści zagościli na Siedlcach
16 listopada 2019 (1 rok i 179 dni temu)
1:40
Złota Malwa 2019
13 listopada 2019 (1 rok i 182 dni temu)
1:57
11.11.2019 r. Gdańska Parada Niepodległości
11 listopada 2019 (1 rok i 184 dni temu)
0:40
101 drzew w 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości
11 listopada 2019 (1 rok i 184 dni temu)
1:25
Gigantyczna flaga Polski zawisła na Górze Gradowej
10 listopada 2019 (1 rok i 185 dni temu)
1:52
Polskie aparaty fotograficzne. Wystawa w Hevelianum
10 listopada 2019 (1 rok i 185 dni temu)
1:59
Dyniowe Love – czyli farma dyń pod Gdańskiem
25 października 2019 (1 rok i 201 dni temu)
24:05
Przed XV sesją Rady Miasta Gdańska
22 października 2019 (1 rok i 204 dni temu)
2;03
Hevelka 2019 - jesienna edycja
19 października 2019 (1 rok i 207 dni temu)
1:42
Wspólne ukwiecanie Gdańska
19 października 2019 (1 rok i 207 dni temu)
26:50
W ten weekend odwiedzamy ZOO - za darmo!
17 października 2019 (1 rok i 209 dni temu)
"Porozmawiajmy przy stole". 8 spotkań
15 października 2019 (1 rok i 211 dni temu)
17:40
Wszystko o pracy dla seniorów
10 października 2019 (1 rok i 216 dni temu)
1:51
Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów
8 października 2019 (1 rok i 218 dni temu)
30:00
Wybory 2019. Bądź świadomym obywatelem!
3 października 2019 (1 rok i 223 dni temu)
2:02
Stogi. Spotkanie przy Okrągły Stole
1 października 2019 (1 rok i 225 dni temu)
3:31
Historyczne tramwaje w Gdańsku. Poznaj je
22 sierpnia 2019 (1 rok i 265 dni temu)
1:14:03
Solidarity of Arts. Debata o odwadze i wolności
22 sierpnia 2019 (1 rok i 265 dni temu)
13:31
Podpisanie deklaracji obrony demokracji
16 sierpnia 2019 (1 rok i 271 dni temu)
1:19
Tradycja rybacka na Jarmarku Św. Dominika
15 sierpnia 2019 (1 rok i 272 dni temu)
1:59
Jerzy Borowczak wspomina Strajk Sierpniowy z 1980r.
14 sierpnia 2019 (1 rok i 273 dni temu)
1:46
Nowe oblicze Biskupiej 4
29 lipca 2019 (1 rok i 289 dni temu)
0:58
Ceremonia otwarcia 759. Jarmarku św. Dominika
27 lipca 2019 (1 rok i 291 dni temu)
1:06
VIII Zjazd Letniczan
26 lipca 2019 (1 rok i 292 dni temu)
Pomnik Jana III Sobieskiego jak nowy
24 lipca 2019 (1 rok i 294 dni temu)
0:55
Podopieczni Promyka - pilnie do adopcji
24 lipca 2019 (1 rok i 294 dni temu)
24:33
759. Jarmark św. Dominika. Jaki będzie?
23 lipca 2019 (1 rok i 295 dni temu)
2:54
FETA 2019
15 lipca 2019 (1 rok i 303 dni temu)
1:44
Triathlon Gdańsk 2019
14 lipca 2019 (1 rok i 304 dni temu)
1:11
30. lat Międzynarodowych Targów Gdańskich
13 lipca 2019 (1 rok i 305 dni temu)
0:30
Oficjalna inauguracja Baltic Sail 2019
6 lipca 2019 (1 rok i 312 dni temu)
Baltic Sail 2019 dzień 2 całość transmisji
6 lipca 2019 (1 rok i 312 dni temu)
DEMOKRACJA OBYWATELI – JAK O NIĄ DBAĆ?
4 lipca 2019 (1 rok i 314 dni temu)
1:00
Wyspa Sobieszewska. Zbiornik Wody Kazimierz
2 lipca 2019 (1 rok i 316 dni temu)
25:07
2019.07.02 Wiadomości z tłumaczeniem
2 lipca 2019 (1 rok i 316 dni temu)
0:30
FILM TEASER Wartownia nr 1 - ocalenie
25 czerwca 2019 (1 rok i 323 dni temu)
1:11
Nordic walking. Bezpłatnie w Gdańsku
25 czerwca 2019 (1 rok i 323 dni temu)
15:01
2019.06.25 Wiadomości z tłumaczeniem
25 czerwca 2019 (1 rok i 323 dni temu)
1:42:04
DWIE STRONY OKRĄGŁEGO STOŁU
24 czerwca 2019 (1 rok i 324 dni temu)
0:04:00
2019.06.24 Wiadomości z tłumaczeniem
24 czerwca 2019 (1 rok i 324 dni temu)
1:03:20
WYKLUCZENI, ZAPOMNIANI, NIEWIDZIALNI
24 czerwca 2019 (1 rok i 324 dni temu)
1:39:04
KULTURA – SIŁĄ DEMOKRACJI
24 czerwca 2019 (1 rok i 324 dni temu)
1:13:06
PIELGRZYMKI PAPIESKIE W CZASACH PRL
21 czerwca 2019 (1 rok i 327 dni temu)
1:20:57
ANDRZEJ BLIKLE - Czym jest dobro wspólne?
21 czerwca 2019 (1 rok i 327 dni temu)
2:25
V Sesja Rady Seniorów
18 czerwca 2019 (1 rok i 330 dni temu)
15:20
Bajki ŚWINKA MALINKA I SŁOŃ LEON
18 czerwca 2019 (1 rok i 330 dni temu)
20:50
Bajki NAJLEPSZA ZUPA NA ŚWIECIE
18 czerwca 2019 (1 rok i 330 dni temu)
1:00:07
Bajki HISTORIA RETORYKI PROFESORA O’RETY
18 czerwca 2019 (1 rok i 330 dni temu)
1:31
Jan III Sobieski prawie jak nowy
18 czerwca 2019 (1 rok i 330 dni temu)
36:10
Historia Gdańska - polska czy niemiecka?
11 czerwca 2019 (1 rok i 337 dni temu)
41:23
2019.06.10 Wiadomości z tłumaczeniem
11 czerwca 2019 (1 rok i 337 dni temu)
58:00
6. Forum Praktyków Partycypacji
10 czerwca 2019 (1 rok i 338 dni temu)
0:46
23. Pomorski Wielki Przejazd Rowerowy
9 czerwca 2019 (1 rok i 339 dni temu)
0:42
XIV Rodzinny Bieg Gdańszczan
8 czerwca 2019 (1 rok i 340 dni temu)
1:52:05
30 Lat Polskiej Demokracji. Forum Obywatelskie
6 czerwca 2019 (1 rok i 342 dni temu)
1:03
Wielka Aleja Lipowa w Gdańsku - rewaloryzacja
28 maja 2019 (1 rok i 351 dni temu)
8:00
2019.05.28 Wiadomości z tłumaczeniem
28 maja 2019 (1 rok i 351 dni temu)
1:42
XIV Święto Samorządowców
27 maja 2019 (1 rok i 352 dni temu)
2:19
Gotowanie w duchu "zerowaste"
21 maja 2019 (1 rok i 358 dni temu)
8:04
2019.05.21 Wiadomości z tłumaczeniem
21 maja 2019 (1 rok i 358 dni temu)
1:30
Pingwiny przyjęły albinosa do stada
20 maja 2019 (1 rok i 359 dni temu)
1:41
Noc Muzeów (i nie tylko muzeów) za nami
19 maja 2019 (1 rok i 360 dni temu)
1:46
W NCK powstanie Pałac Ślubów
17 maja 2019 (1 rok i 362 dni temu)
1:27
Pszczoły w Hevelianum
16 maja 2019 (1 rok i 363 dni temu)
0:32
Ul. Andruszkiewicza jest już prawie gotowa
16 maja 2019 (1 rok i 363 dni temu)
Czy Westerplatte będzie dzielić Polaków?
15 maja 2019 (1 rok i 364 dni temu)
2:10
Przejazd rowerowy w Tunelu pod Martwą Wisłą
28 kwietnia 2019 (2 lat i 16 dni temu)
0:40
Gdańszczanie posadzili 4 tys. choinek
27 kwietnia 2019 (2 lat i 17 dni temu)
2:25
Marsz “Gdańsk solidarnie dla autyzmu”
27 kwietnia 2019 (2 lat i 17 dni temu)
2:27:00
Stefanowi Chwinowi na 70. urodziny
26 kwietnia 2019 (2 lat i 18 dni temu)
17:57
Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2019
24 kwietnia 2019 (2 lat i 20 dni temu)
0:45
Uwaga kierowcy! Remont Traktu Konnego
23 kwietnia 2019 (2 lat i 21 dni temu)
0:21
Trakt Konny w Gdańsku
20 kwietnia 2019 (2 lat i 24 dni temu)
1:41
Wiadukt Biskupia Górka. Spacer po budowie
19 kwietnia 2019 (2 lat i 25 dni temu)
25:45
Sąd nad Jezusem w Wielki Piątek
18 kwietnia 2019 (2 lat i 26 dni temu)
1:08
Nowe autobusy wyjadą na gdańskie ulice
17 kwietnia 2019 (2 lat i 27 dni temu)
16:05
Loteria PIT w Gdańsku. Się opłaca! 2019 - czat
16 kwietnia 2019 (2 lat i 28 dni temu)
1:10
5. Gdańsk Maraton. Biegi dla dzieci
13 kwietnia 2019 (2 lat i 31 dni temu)
0:30
Wyspa Sobieszewska. Budowa drogi rowerowej
12 kwietnia 2019 (2 lat i 32 dni temu)
7:03
Sytuacja w gdańskich szkołach Konferencja prasowa
10 kwietnia 2019 (2 lat i 34 dni temu)
22:52
Wszystko o Budżecie Obywatelskim 2020
10 kwietnia 2019 (2 lat i 34 dni temu)
1:31
„Kamizelka w aucie”. Prezenty dla kierowców
9 kwietnia 2019 (2 lat i 35 dni temu)
24:52
5. Gdańsk Maraton. Jaki będzie?
9 kwietnia 2019 (2 lat i 35 dni temu)
1:01
Remont Kuźni Wodnej. Kwiecień 2019
9 kwietnia 2019 (2 lat i 35 dni temu)
0:30
Free Time Festiwal 2019
6 kwietnia 2019 (2 lat i 38 dni temu)
1:26
"Szanuję - segreguję". Casting ZUT
6 kwietnia 2019 (2 lat i 38 dni temu)
1:58
Zawody fitness na Free Time Festiwal 2019
6 kwietnia 2019 (2 lat i 38 dni temu)
19:05
Inwestycje drogowe i utrudnienia
5 kwietnia 2019 (2 lat i 39 dni temu)
0:30
Port Gdańsk. Rozbudowa układu drogowo-kolejowego
5 kwietnia 2019 (2 lat i 39 dni temu)
23:15
Muzeum Gdańska – jubileusz i plany
2 kwietnia 2019 (2 lat i 42 dni temu)
1:44
Z Gdańska do Zurychu. Nowe połączenie lotnicze
1 kwietnia 2019 (2 lat i 43 dni temu)
0:40
Łączą nas drzewa. Gdańszczanie sadzili las
30 marca 2019 (2 lat i 45 dni temu)
29:49
Autyzm – świadomość i wyzwania
27 marca 2019 (2 lat i 48 dni temu)
0:31
Rower MEVO od 26 marca dla użytkowników
26 marca 2019 (2 lat i 49 dni temu)
1:58
MEVO – Rower Metropolitalny
26 marca 2019 (2 lat i 49 dni temu)
27:04
Radni przed VIII sesją Rady Miasta Gdańska
26 marca 2019 (2 lat i 49 dni temu)
1:43
MEVO wyjechało na ulice metropolii
26 marca 2019 (2 lat i 49 dni temu)
1:56
Narodziny bigbitu. Odsłona gdańska
24 marca 2019 (2 lat i 51 dni temu)
2:07
Pingwin - albinos urodził się w Gdańsku
22 marca 2019 (2 lat i 53 dni temu)
23:27
Ze sportem na TAK
21 marca 2019 (2 lat i 54 dni temu)
15:21
Budżet Obywatelski 2020 - konferencja
20 marca 2019 (2 lat i 55 dni temu)
24:54
E-dowody osobiste, nowa jakość w życiu.
21 lutego 2019 (2 lat i 82 dni temu)
0:50
Kolejny wypadek w tunelu
21 lutego 2019 (2 lat i 82 dni temu)
0:30
Wiadukt Biskupia Górka rośnie w oczach
20 lutego 2019 (2 lat i 83 dni temu)
37:55
Wszystko o Radach Dzielnic
19 lutego 2019 (2 lat i 84 dni temu)
1:25
Gdańskie mosty we mgle
18 lutego 2019 (2 lat i 85 dni temu)
3:00
Sonda z okazji Dnia Singla
15 lutego 2019 (2 lat i 88 dni temu)
0:53
Stogi. Remont linii tramwajowej
14 lutego 2019 (2 lat i 89 dni temu)
0:35
Wielki Młyn. Rozbiórka starego dachu
14 lutego 2019 (2 lat i 89 dni temu)
1:27
Polska-Czechy. Unihokej w Gdańsku
3 lutego 2019 (2 lat i 100 dni temu)
18:55
Konferencja prasowa Rady ECS
2 lutego 2019 (2 lat i 101 dni temu)
12:18
Konferencja w sprawie finansowania ECS
31 stycznia 2019 (2 lat i 103 dni temu)
2:26:35
5. Sesja Rady Miasta Gdańska kadencji 2018-2023
31 stycznia 2019 (2 lat i 103 dni temu)
0:40
Wiaduktu Biskupia Górka. Montaż estakady
30 stycznia 2019 (2 lat i 104 dni temu)
5:08
Paweł Adamowicz. Gdańsk jako wspólnota
30 stycznia 2019 (2 lat i 104 dni temu)
1:55
Gdańszczanie oddają krew dla prezydenta Gdańska
14 stycznia 2019 (2 lat i 120 dni temu)
2:28
Atak na prezydenta Gdańska. R. Szumełda komentuje
14 stycznia 2019 (2 lat i 120 dni temu)
11:09
Wspomnienie o Pawle Adamowiczu
14 stycznia 2019 (2 lat i 120 dni temu)
02:16
Przyrzeczenie Donalda Tuska
14 stycznia 2019 (2 lat i 120 dni temu)
1:15
27. Finał WOŚP w Gdańsku
13 stycznia 2019 (2 lat i 121 dni temu)
1:37
WOŚP w gdańskich centrach handlowych
12 stycznia 2019 (2 lat i 122 dni temu)
30:00
27. Finał w WOŚP w Gdańsku. Obejrzyj wideoczat
10 stycznia 2019 (2 lat i 124 dni temu)
1:42
Biblioteka Kolonia. Odkryj jej nowe oblicze
10 stycznia 2019 (2 lat i 124 dni temu)
25:23
27. Finału WOŚP w Gdańsku-konferencja
8 stycznia 2019 (2 lat i 126 dni temu)
0:51
Agnieszka Buczyńska o 27. Finale WOŚP
8 stycznia 2019 (2 lat i 126 dni temu)
0:30
Molo w Brzeźnie znowu jest otwarte
7 stycznia 2019 (2 lat i 127 dni temu)
43:30
Wykład Ojca Ludwika Wiśniewskiego
7 stycznia 2019 (2 lat i 127 dni temu)
0:42
Ul. Nowy Świat i zbiornik Osowa gotowe
6 stycznia 2019 (2 lat i 128 dni temu)
1:49
Orszak Trzech Króli 2019
6 stycznia 2019 (2 lat i 128 dni temu)
1:06
Sylwestrowy Konkurs Butelkowy 12 finał tuż tuż
4 stycznia 2019 (2 lat i 130 dni temu)
23:53
Gdańska Noc Sylwestrowa 2018
27 grudnia 2018 (2 lat i 138 dni temu)
0:11
W Gdańsku przed Wigilią spadł śnieg
23 grudnia 2018 (2 lat i 142 dni temu)
0:37
Korki na Trasie Sucharskiego
21 grudnia 2018 (2 lat i 144 dni temu)
2:10
Świąteczny tramwaj jeździ po Gdańsku
20 grudnia 2018 (2 lat i 145 dni temu)
0:30
Poznaj nowego zastępcę prezydenta Gdańska
18 grudnia 2018 (2 lat i 147 dni temu)
2:00
Odpalamy Święta w Gdańsku
14 grudnia 2018 (2 lat i 151 dni temu)
35:31
13. Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan
12 grudnia 2018 (2 lat i 153 dni temu)
1:39
"Do Przerwy 0:1". Zimowa edycja turnieju
8 grudnia 2018 (2 lat i 157 dni temu)
1:25
XXIII edycja konkursu szopek bożonarodzeniowych
7 grudnia 2018 (2 lat i 158 dni temu)
1:47
Mikołajki. Czy wkładasz prezent do buta?
6 grudnia 2018 (2 lat i 159 dni temu)
0:47
Jarmark Bożonarodzeniowy z lotu ptaka
6 grudnia 2018 (2 lat i 159 dni temu)
0:38
Parada Elfów na Jarmarku Bożonarodzeniowym
5 grudnia 2018 (2 lat i 160 dni temu)
1:58
Gdańska Choinka 2018
5 grudnia 2018 (2 lat i 160 dni temu)
1:38
Jakie masz pomysły na prezenty świąteczne?
4 grudnia 2018 (2 lat i 161 dni temu)
1:28
Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku
1 grudnia 2018 (2 lat i 164 dni temu)
0:41
Zbiornik Wody Stary Sobieski. Otwarty od 3 grudnia
29 listopada 2018 (2 lat i 166 dni temu)
1:19
Palisz śmieciami? Poniesiesz tego konsekwencje!
29 listopada 2018 (2 lat i 166 dni temu)
2:03:21
Debata o Młodym Mieście
29 listopada 2018 (2 lat i 166 dni temu)
01:00
Poranna mgła i śnieg w Gdańsku
28 listopada 2018 (2 lat i 167 dni temu)
0:35
Gdańska Choinka już dojechała
28 listopada 2018 (2 lat i 167 dni temu)
01:00
Zaglądamy na plac budowy Nowej Bulońskiej
28 listopada 2018 (2 lat i 167 dni temu)
0:48
Montaż ochronnych płotów w pasie drogowym
28 listopada 2018 (2 lat i 167 dni temu)
1:42
Oceanarium Nautilus Gdańsk. Plac budowy
28 listopada 2018 (2 lat i 167 dni temu)
1:50
Planszówki atakują! Targi Gra i Zabawa 2018
25 listopada 2018 (2 lat i 170 dni temu)
1:29
Stogi. Wielki remont torów tramwajowych
25 listopada 2018 (2 lat i 170 dni temu)
1:20
391. rocznica bitwy pod Oliwą
24 listopada 2018 (2 lat i 171 dni temu)
1:07
Najpiękniejszy gdański balkon i przedogródek 2018
22 listopada 2018 (2 lat i 173 dni temu)
0:25:00
Przed czwartkową sesją RMG nowej kadencji.
21 listopada 2018 (2 lat i 174 dni temu)
0:59
Andrzej Stelmasiewicz - komentarz nowego radnego
20 listopada 2018 (2 lat i 175 dni temu)
0:40
Paweł Adamowicz - komentarz prezydenta Gdańska
19 listopada 2018 (2 lat i 176 dni temu)
0:31
Karol Rabenda - komentarz nowego radnego
19 listopada 2018 (2 lat i 176 dni temu)
0:45
Kacper Płażyński - komentarz nowego radnego
19 listopada 2018 (2 lat i 176 dni temu)
0:49
Jan Perucki - komentarz nowego radnego
19 listopada 2018 (2 lat i 176 dni temu)
1:14
Elżbieta Strzelczyk - komentarz nowej radnej
19 listopada 2018 (2 lat i 176 dni temu)
1:03
Anna Golędzinowska - komentarz nowej radnej
19 listopada 2018 (2 lat i 176 dni temu)
0:34
Zbiorniki retencyjne są... piękne
18 listopada 2018 (2 lat i 177 dni temu)
1:40:52
Co dalej z Kościołem w Polsce?
16 listopada 2018 (2 lat i 179 dni temu)
0:41
Dawna kotłownia zamieni się w salę multimedialną
15 listopada 2018 (2 lat i 180 dni temu)
0:2:45
Polonez dla Niepodległej na Żabiance
7 listopada 2018 (2 lat i 188 dni temu)
0:30:00
Rada Miasta Gdańska. Podsumowanie VII kadencji
6 listopada 2018 (2 lat i 189 dni temu)
0:39
W Gdańsku świętujemy wspólnie
6 listopada 2018 (2 lat i 189 dni temu)
1:36
Paweł Adamowicz dziękuje gdańszczanom
5 listopada 2018 (2 lat i 190 dni temu)
1:37
Remont meczetu w Gdańsku
5 listopada 2018 (2 lat i 190 dni temu)
0:31
Głosuje Kacper Płażyński
4 listopada 2018 (2 lat i 191 dni temu)
1:03
Głosuje Paweł Adamowicz
4 listopada 2018 (2 lat i 191 dni temu)
1:06
ks. Krzysztof Niedałtowski o pomocy dominikanom
31 października 2018 (2 lat i 195 dni temu)
0:43
Remont Kuźni Wodnej w Oliwie
31 października 2018 (2 lat i 195 dni temu)
25:40
Budżet Obywatelski - podsumowania i plany
30 października 2018 (2 lat i 196 dni temu)
1:58
Kościołowi św. Mikołaja grozi zawalenie
30 października 2018 (2 lat i 196 dni temu)
2:32
Nie tylko dach. Remont kapitalny Bazyliki Mariackiej
26 października 2018 (2 lat i 200 dni temu)
1:03
W Gdańsku zamontowano 42-metrowy maszt
25 października 2018 (2 lat i 201 dni temu)
19:42
Rada Miasta Gdańska - między starym a nowym
23 października 2018 (2 lat i 203 dni temu)
1:40
V Ogólnopolski Konkurs Kulinarny Literacka Kuchnia
23 października 2018 (2 lat i 203 dni temu)
2:27
Sonda: Mamy wstępne wyniki wyborów. Co o nich myślisz?
22 października 2018 (2 lat i 204 dni temu)
1:15
Głosuje Jarosław Wałęsa
21 października 2018 (2 lat i 205 dni temu)
1:15
Głosuje Paweł Adamowicz
21 października 2018 (2 lat i 205 dni temu)
0:33
Głosuje Kacper Płażyński
21 października 2018 (2 lat i 205 dni temu)
0:42
10. Gdańsk Biega
20 października 2018 (2 lat i 206 dni temu)
3:46
Sołdek ma już 70 lat
18 października 2018 (2 lat i 208 dni temu)
1:21
Żuraw nowym punktem widokowym Gdańska?
18 października 2018 (2 lat i 208 dni temu)
1:43
Seniorzy w Gdańskiej Karcie Mieszkańca
17 października 2018 (2 lat i 209 dni temu)
1:48
W SP 61 otwarto Szkolną Akademię Gotowania
17 października 2018 (2 lat i 209 dni temu)
2:15
Nowy dach Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
15 października 2018 (2 lat i 211 dni temu)
1:15
Złota polska jesień w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
14 października 2018 (2 lat i 212 dni temu)
1:59
Punkt widokowy przy Zbiorniku Wody Stary Sobieski
13 października 2018 (2 lat i 213 dni temu)
1:05
Lato w październiku. Jak "znosisz" ciepłą jesień?
13 października 2018 (2 lat i 213 dni temu)
1:31
Prezentacja projektu “Letnica 3.0”
12 października 2018 (2 lat i 214 dni temu)
23:52
Elementarz wyborcy
11 października 2018 (2 lat i 215 dni temu)
0:55
Wielki finał turnieju piłkarskiego
11 października 2018 (2 lat i 215 dni temu)
1:26
Gala z okazji 12 lat programu pomocy bezdomnym kotom
11 października 2018 (2 lat i 215 dni temu)
1:40:20
POMORSKIE EKO FORUM 2018 – POROZMAWIAJMY O ŚRODOWISKU
10 października 2018 (2 lat i 216 dni temu)
1:36
XIII Miejski Bal Seniora
2 października 2018 (2 lat i 224 dni temu)
2:22
Kierunki rozwoju Gdańska
1 października 2018 (2 lat i 225 dni temu)
0:34
Ul. Chłopska już po modernizacji
30 września 2018 (2 lat i 226 dni temu)
36:56
Otwarcie setnego boiska w Gdańsku
24 września 2018 (2 lat i 232 dni temu)
3:19
Solidarnie w obronie synagogi
21 września 2018 (2 lat i 235 dni temu)
0:32
Spacer łosia przy tunelu
21 września 2018 (2 lat i 235 dni temu)
01:03
Most na ul. Starogardzkiej przejezdny
21 września 2018 (2 lat i 235 dni temu)
01:16
Most w Sobieszewie tuż przed otwarciem
21 września 2018 (2 lat i 235 dni temu)
1:06
Ostatnie dni upalnego lata
20 września 2018 (2 lat i 236 dni temu)
5:40
Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot
20 września 2018 (2 lat i 236 dni temu)
29:07
Wideoczat z Krystyną Jandą
18 września 2018 (2 lat i 238 dni temu)
0:09
“Ten pan jest podobny do prezydenta Gdańska”
17 września 2018 (2 lat i 239 dni temu)
1:37:58
Norman Davies "Europa na zakręcie"
16 września 2018 (2 lat i 240 dni temu)
0:48
Budowa Mostu w Sobieszewie na finiszu
15 września 2018 (2 lat i 241 dni temu)
2:45
Amber Fest 2018
14 września 2018 (2 lat i 242 dni temu)
2:53
Mecz Lechia Gdańsk vs. Karpaty Lwów
14 września 2018 (2 lat i 242 dni temu)
1:30
Westerplatte. Światłocienie
14 września 2018 (2 lat i 242 dni temu)
2:12
Skwer w Oliwie im. Ireny Jarockiej
12 września 2018 (2 lat i 244 dni temu)
0:50
Przymorze Małe ma nowy park
12 września 2018 (2 lat i 244 dni temu)
02:07
Budżet Obywatelski 2018 - spot
12 września 2018 (2 lat i 244 dni temu)
2:08:50
Kościół czy kościoły? Barwna historia II RP
11 września 2018 (2 lat i 245 dni temu)
Debata kandydatów na prezydenta Gdańska
10 września 2018 (2 lat i 246 dni temu)
1:35
Wilno w Gdańsku 2018
7 września 2018 (2 lat i 249 dni temu)
24:16
Festiwal Wilno w Gdańsku 2018
6 września 2018 (2 lat i 250 dni temu)
1:52
Gdańsk Press Photo 2018
6 września 2018 (2 lat i 250 dni temu)
27:59
Czy na gdańskich ulicach jest bezpiecznie?
5 września 2018 (2 lat i 251 dni temu)
34:11
Ile Miasto powinno dokładać na edukację?
4 września 2018 (2 lat i 252 dni temu)
2:04
Gdańsk Business Run 2018
2 września 2018 (2 lat i 254 dni temu)
1:11
Pokaz rekonstrukcyjny pod Wartownią nr 1
1 września 2018 (2 lat i 255 dni temu)
0:45
Pokaz pirotechniczno rekonstruktorski "bombardowanie"
1 września 2018 (2 lat i 255 dni temu)
27:44
Konferencja prasowa „Lex Deweloper”
27 sierpnia 2018 (2 lat i 260 dni temu)
1:14
"Moda na moto przygodę" - pokaz driftu
26 sierpnia 2018 (2 lat i 261 dni temu)
4:50
Maja Ostaszewska
24 sierpnia 2018 (2 lat i 263 dni temu)
1:50
Neptuny 2018
23 sierpnia 2018 (2 lat i 264 dni temu)
1:04
Wideomapping na Ratuszu Staromiejskim
22 sierpnia 2018 (2 lat i 265 dni temu)
1:18
Muzyka Mozarta w Parku Oliwskim
22 sierpnia 2018 (2 lat i 265 dni temu)
1:21
758. Jarmark św. Dominika. Ceremonia zamknięcia
19 sierpnia 2018 (2 lat i 268 dni temu)
1:34
VI Maraton Zumby w Brzeźnie
18 sierpnia 2018 (2 lat i 269 dni temu)