Jan Daniluk: „Geneza, powstanie i ukształtowanie się Wolnego Miasta Gdańska (1917-1923)”

Podczas wykładu w syntetyczny sposób przedstawiona zostanie historia powstania Wolnego Miasta Gdańska z okresu międzywojennego: kontekst pojawienia się w ogóle jego koncepcji, niezrealizowane pomysły, co do statusu Gdańska i jego regionu po zakończeniu Wielkiej Wojny, kluczowe wydarzenia z okresu „przejściowego”, tj. lat 1918-1920, wreszcie także proces – rozpisany na kilka lat, a nie miesięcy – „krystalizowania się” Freie Stadt Danzig po listopadzie 1920 roku
1:13:15
2020-06-18
Produkcja: Gdańskie Centrum Multimedialne
Więcej z: Wszystkie strony Miasta