Złożenie hołdu śp. prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi

Między Katownią a Złotą Bramą cztery lata temu doszło do ataku na prezydenta Gdańska. Rok później - w pierwszą rocznicę zamachu - wmurowano tam tablicę pamiątkową. W IV rocznicę śmierci hołd Pawłowi Adamowiczowi złożą m.in. Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska, bliscy zmarłego - wdowa Magdalena Adamowicz i brat Piotr Adamowicz oraz przedstawiciele Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.
28:20
2023-01-13
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Więcej z: Prezydent Paweł Adamowicz