Wręczenie nagród zasłużonym dla gdańskich seniorów i młodzieży

Nagrody Zasłużony dla Gdańskich Seniorów oraz Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży dziś wręczane są po raz pierwszy. Ustanowione zostały w tym roku z inicjatywy przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak. Nagrody są przyznawane osobie fizycznej, prawnej lub innemu podmiotowi na podstawie oceny całokształtu działalności lub indywidualnych osiągnięć o istotnym znaczeniu dla środowiska gdańskich seniorów i gdańskiej młodzieży.
56:54
Napisy
2022-12-05
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Kategoria: Gdańszczanie
Więcej z: Gdańszczanie