Wieczór autorski prof. Krzysztofa Pomiana

Prof. Krzysztof Pomian należy do czołówki europejskiej humanistyki, jego nauczycielami byli Tadeusz Kotarbiński, Leszek Kołakowski i Bronisław Baczko. W latach 70. z powodu represjonowania przez władze PRL wyemigrował do Francji, w 2001 roku objął funkcję dyrektora naukowego Muzeum Europy w Brukseli. Członek Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Ateneo Veneto w Wenecji i Accademia Clementina w Bolonii. Dziś podczas wieczoru autorskiego w ECS opowiada o pierwszym tomie swojego monumentalnego dzieła „Muzeum. Historia światowa". Rozmowę prowadzi dr Anna Sobecka.
1:20:41
2023-04-25
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Kategoria: Kultura i rozrywka
Więcej z: Kultura i rozrywka