Sacharow, Kowalow, Bonner, Roginski, Raczyński. Medale Wdzięczności ECS dla Rosjan

W sobotę, 11 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności wręczone zostaną Medale Wdzięczności ECS. Uhonorowanych zostanie pięcioro wybitnych rosyjskich dysydentów, czworo z nich otrzyma medale pośmiertnie. W imieniu nieżyjących rodziców odbierze je osobiście prof. Tatiana Yankelevich, córka Jeleny Bonner, pasierbica Andrieja Sacharowa. Medale dla Sergieja Kowalowa i Arsenija Roginskiego odbierze piąty laureat - Jan Raczyński, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Memoriał
50:30
2021-12-11
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Kategoria: Kultura i rozrywka
Więcej z: Kultura i rozrywka