Samorząd i organizacje społeczne. Partnerstwo wobec nowych wyzwań

Wzmocnienie partnerstwa pomiędzy organizacjami społecznymi i samorządem w Polsce to główne przesłanie podpisanej w 2019 roku, podczas Święta Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku, deklaracji współpracy. Co nam się udało przez te 5 lat, jakie zebraliśmy doświadczenia? Przed jakimi stoimy wyzwaniami? Co się musi zmienić w relacjach organizacje społeczne – samorząd? Co to znaczy partnerstwo w nowych czasach?
1:32:41
Napisy
2024-06-02
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Minione 5 lat to prawdziwy poligon doświadczalny, który pokazał, jak idea zadeklarowanej wzajemnej współpracy opartej na zasadach solidarności, niezależności i partnerstwa sprawdza się w praktyce. 35 lat po wyborach 4 czerwca 1989 roku, kiedy Polki i Polacy przy urnach wyborczych opowiedzieli się za demokracją, wracamy w Gdańsku, aby porozmawiać o takich modelach demokracji lokalnej, w której mieszkańcy i mieszkanki będą mieć realny wpływ na rzeczywistość.

A rzeczywistość ostatnich lat to globalne wyzwania, wobec których społeczeństwo obywatelskie pokazało sprawczość i siłę: organizacje społeczne jako pierwsze zareagowały na wyzwania wywołane przez pandemię COVID-19, organizacje społeczne od pierwszych dni rosyjskiej inwazji na Ukrainę zorganizowały pomoc dla uchodźców i uchodźczyń wojennych na skalę dotąd niespotykaną, organizacje społeczne i aktywni obywatele zmobilizowali Polki i Polaków do udziału w wyborach parlamentarnych 15 października, które zmieniły rzeczywistość polityczną w Polsce.

Organizacje społeczne od lat pokazują umiejętność szybkiego dostosowania się do nowych warunków oraz dowodzą swej roli w odpowiadaniu na najważniejsze wyzwania społeczne. Dziś organizacje społeczne potrzebują uznania ich roli w politykach publicznych. Samorząd potrzebuje doświadczenia i eksperckiej wiedzy organizacji społecznych, bo wobec nowych wyzwań tylko współpraca sektorów może być skuteczna w budowaniu odporności naszych społeczności.

Paneliści:

  • ANNA DĄBROWSKA - prezeska Stowarzyszenia Homo Faber

  • KAROLINA DRESZER - prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

  • ŁUKASZ GORCZYŃSKI - zastępca prezydenta Gliwic

  • MARIA KLAMAN - zastępczyni prezydenta Krakowa

  • ROBERT WARAKSA - burmistrz Olsztynka

Prowadzący:

  • KRZYSZTOF IZDEBSKI - Ekspert Fundacji im. Stefana Batorego ds. relacji pomiędzy administracją publiczną a obywatelami

 

Więcej z: Święto Wolności i Praw Obywatelskich 2024