Rewitalizacja Oruni. Stan na 2018 r.

Orunia w latach 2017-2023 została objęta Gminnym Programem Rewitalizacji. Środki przeznaczone na rewitalizację Oruni wynoszą ponad 22 mln zł, z czego 19 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Film przedstawia miejsca objęte projektem rewitalizacji.
3:04
2018-10-08
Produkcja:

Biuro Rozwoju Gdańska

Więcej z: Inwestycje i rewitalizacje