Error! Video niedostępne

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak czyta uzasadnienie uchwały RMG o przyznaniu Danucie Wałęsie tytułu Honorowej Obywatelki Miasta Gdańska

2022-08-25
Kategoria: Puls miasta
Więcej z: Puls miasta