Polacy i Białorusini. Wspólna walka o niepodległość / spotkanie wokół książki

Pretekstem do rozmowy jest antologia „Kultura – Białoruś. Jakby w cieniu i ciszy”, w której znalazły się publikowane w „Kulturze” teksty poświęcone Białorusi, jej historii (najczęściej łączonej z problematyką Wielkiego Księstwa Litewskiego) oraz współczesności. Zawarto także szkice podejmujące skomplikowane kwestie narodowościowo-religijne na północno-wschodnich ziemiach I i II Rzeczypospolitej. Wybór uzupełniają drukowane w miesięczniku mało znane wiersze poetów białoruskich oraz teksty literackie polskich twórców, zapisy powrotów do małej ojczyzny.
1:43:58
2024-03-25
Produkcja:

 

Europejskie Centrum Solidarności

Kategoria: Kultura i rozrywka
Więcej z: Kultura i rozrywka