New Urbanism – idea miasta i metodyka planowania rozwoju przestrzennego

Celem wykładu jest przedstawienie metodyki planowania przestrzennego, która jest charakterystyczna dla nurtu ideowego zwanego we współczesnej urbanistyce New Urbanism, a występującego w Polsce najczęściej pod nazwą „nowy urbanizm”, „nowa urbanistyka” lub „nowa miejskość”. Składają się na nią zasady projektowania urbanistycznego oraz sposoby wykonywania dokumentów planistycznych i tworzenia prawa miejscowego, ale również metody realizacji procesu legislacyjnego, w tym prowadzenie warsztatów urbanistycznych (charette) w ramach partycypacji społecznej. Szczególny element tej metodyki stanowi SmartCode, czyli nowatorski rodzaj kodu form przestrzennych, który jest modelowym narzędziem planistycznym opartym o autorską koncepcję profilu urbanistycznego (Transect).
1:45:45
2022-11-10
Kategoria: Puls miasta
Więcej z: Puls miasta