"Nauka Mówi": Morze Bałtyckie. Na ratunek fokom

Jak pomagać fokom? Jaka przyszłość czeka te ssaki w Bałtyku? We wtorek, 22 marca, dr Dorota Cieślicka w cyklu „Nauka Mówi” o ratowaniu fok morza bałtyckiego rozmawiała z dr Iwoną Pawliczką vel Pawlik i Janem Wilkanowskim.
1:05:05
2022-03-22
Produkcja:

Hevelianum

Kategoria: Edukacja
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

„Nauka Mówi” to cykl comiesięcznych rozmów o wpływie nauki na otaczającą nas rzeczywistość, o szansach i możliwościach, jakie kryją się w jej rozwoju oraz o zagadnieniach ważnych społecznie. Cykl rozpoczął się we wrześniu 2020 roku. 

W drugim spotkaniu 2022 roku - 22 marca - tematem rozmowy były foki: Morze Bałtyckie. Na ratunek fokom.

Udział wzięli:

dr Iwona Pawliczka vel Pawlik - Doktor nauk o ziemi w zakresie oceanologii. Od 2016 r. kierowniczka Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Główna tematyka jej pracy naukowej i edukacyjnej to biologia i ekologia bałtyckich ssaków morskich. Autorka i współautorka wielu raportów, ekspertyz i publikacji naukowych z tego zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu ochrony ssaków Morza Bałtyckiego. Uczestniczka ekspedycji badawczych dot. szacowania liczebności i rozmieszczenia morświnów w rejonie Bałtyku, Morza Północnego i Cieśnin Duńskich. Bierze aktywny udział w pracach grup doradczych i eksperckich m.in. ASCOBANS (Porozumienia o Ochronie Małych Waleni Bałtyku (….) i Morza Północnego), grup roboczych ds. fok bałtyckich Komisji Helsińskiej (HELCOM), grup specjalistycznych Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES). Prowadzi akademickie zajęcia dydaktyczne oraz nadzoruje merytorycznie projekt dotyczący morskiej edukacji dla dzieci szkolnych pn. Błękitna Szkoła, realizowany w Stacji Morskiej UG we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Jest członkiem zarządu Europejskiej Sieci Morskich Stacji Badawczych MARS.

Jan Wilkanowski - Z zawodu nauczyciel, przewodnik turystyczny, od 2009 roku związany z Błękitnym Patrolem WWF, początkowo jako wolontariusz, a od 2013 roku w charakterze lokalnego lidera Błękitnego Patrolu WWF na odcinku Piaski - Mikoszewo. Praca dla Błękitnego Patrolu WWF zaowocowała zmianami zawodowymi (nauczyciel wuefu stał się nauczycielem biologii) oraz napisaniem książki, wydanej samodzielnie w 2020 roku – „Błękitne opowieści” traktującej o faunie i florze bałtyckiej przyrody oraz ludziach zajmujących się jej ochroną. Hobby: sport, fotografia, muzyka, turystyka, krajoznawstwo.

oraz

w roli prowadzącej dr Dorota Cieślicka - Doktor nauk biologicznych, dyplom broniła na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody. W Hevelianum, jako główny specjalista do spraw naukowych, odpowiada za działania związane z edukacją oraz komunikacją naukową. Fascynują ją idee, a motywują nowe wyzwania. Zwolenniczka prostych rozwiązań.

oprac. WG

 

Więcej z: Edukacja