Konkurs studencki na rewitalizację ulicy Partyzantów – ogłoszenie wyników

W środę, 30 czerwca ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję urbanistyczno - architektoniczną rewitalizacji rejonu ul. Partyzantów. Sąd konkursowy nagrodził zwycięską drużynę m.in. za zrównoważone proporcje pomiędzy przestrzenią otwartą, a proponowaną zabudową oraz podzielenie pierzei zabudowy na segmenty korespondujące z istniejącą zabudową historyczną
40:30
2021-06-30
Produkcja: Gdańskie Centrum Multimedialne
Kategoria: Puls miasta
Więcej z: Puls miasta