Powstało 10 km dróg, 7 km torów, 14 rozjazdów 7 obiektów inżynierskich w tym wiadukty drogowe i przepusty ochronne na rurociągach paliwowych PERN i LOTOS, parking buforowy dla aut ciężarowych.

0:51
2021-03-18
Produkcja: Gdańskie Centrum Multimedialne
Więcej z: Inwestycje i rewitalizacje