Greening Cities – wykład dr Andrei Frank

W całej historii rozwoju miast tereny zielone i parki powstawały z różnych powodów i w różnych celach. W obliczu ujawniających się skutków zmian klimatu, takich jak akumulacja ciepła w miastach i zbliżający się problem ograniczonej bioróżnorodności (na razie mniej rozpoznany), rośnie zainteresowanie przekształceniem naszych dużych i małych miast w „bardziej zielone”, a tym samym bardziej zrównoważone, bardziej nadające się do zamieszkania i atrakcyjne dla mieszkańców, inwestorów i przedsiębiorstw. Powyższe wprowadzenie wyjaśnia, co możemy rozumieć przez „zazielenianie” miast i jaki rodzaj interwencji może nas wspomóc w przeciwdziałaniu i adaptacji do skutków zmian klimatu. W wykładzie zostaną zaprezentowane przykłady z europejskich i północnoamerykańskich miast, podkreślające korzyści strategicznego planowania zielonej infrastruktury w środowisku zurbanizowanym, a także będące podstawą opisu wyzwań, pułapek i barier dla zazieleniania miast. Celem wykładu jest krytyczna analiza obecnego podejścia i dostarczenie wskazówek decydentom, którzy chcą przekształcić swoje miasta w bardziej zielone. W związku z tym przedstawiony zostanie szereg zaleceń i wskazówek, uwzględniając fakt, że podejście ogólne posiada swoje ograniczenia, a rozwiązania miejscowe muszą być wypracowywane indywidualnie dla każdego przypadku.
1:35:58
2022-11-22
Kategoria: Puls miasta
Więcej z: Puls miasta