Gdańskie debaty miejskie. Zielona i niebieska infrastruktura miasta.

Celem spotkania jest przedstawienie ogólnych założeń wiążących się z kształtowaniem tzw. zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach, w tym zarówno zagadnień teoretycznych jak i przykładów rozwiązań wprowadzanych w innych miastach. Debata ta ma służyć jako wprowadzenie do szerszej dyskusji na temat kierunków kształtowania systemów zieleni i zagospodarowania wód w Gdańsku.
2:15:47
2021-10-07
Produkcja: Gdańskie Centrum Multimedialne
Kategoria: Puls miasta
Więcej z: Puls miasta