Gdańskie Lekcje Obywatelskie. Samorządność

W bibliotece ECS odbyła się konferencja dla uczniów gdańskich szkół pt.: „Gdańskie Lekcje Obywatelskie. Samorządność”. O społeczeństwie obywatelskim mówił prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, o problemach współczesnej młodzieży - dr Anna Strzałkowska, o feminizmie młodych ludzi - Ewelina Stefańska, o wpływie na rozwój Gdańska - uczeń Ranko Hoffmann. O powinnościach obywatelskich rozmawiają m.in. dr Grzegorz Grzelak i dr hab. Aleksander Hall - działacze opozycji demokratycznej w PRL.
1:59:39
2022-02-02
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Kategoria: Puls miasta
Więcej z: Puls miasta