Gdańskie Forum Zmian Klimatu 2022

W Hevelianum odbyło się Gdańskie Forum Zmian Klimatu, które wróciło po rocznej przerwie. Jego uczestnikami są mieszkańcy, eksperci i aktywiści zainteresowani przystosowaniem naszego miasta do zmian będących skutkiem globalnego ocieplenia. Podstawowa problematyka tegorocznego spotkania to: stan rzek i powodzie, jakość powietrza, bioróżnorodność (fauna i flora), zdrowie, susze i zmiany temperatur, wzrastający poziom morza, wiatr, grad i burze.
1:19:42
Napisy
2022-10-11
Produkcja: Gdańskie Centrum Multimedialne
Kategoria: Puls miasta
Więcej z: Puls miasta