Gdańska Akademia Rodzica

Projekt Gdańska Akademia Rodzica to kampania edukacyjna, skierowana do rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży. Temat dzisiejszego spotkania: piecza zastępcza. Gościem jest Joanna Radzimowska, kierownik Wydziału Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, która przybliża tematykę rodzin zastępczych, specyfikę tego rodzaju pełnienia opieki, wymagania i procedurę dotyczącą zostania rodzicem zastępczym.
31:40
2022-05-10
Produkcja: Gdańskie Centrum Multimedialne
Kategoria: Puls miasta
Więcej z: Puls miasta