Gdańska Akademia Rodzica

Projekt Gdańska Akademia Rodzica to kampania edukacyjna, skierowana do rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży. Obejmuje cykliczne spotkania ze specjalistami w formie wywiadów lub pogadanek psychoedukacyjnych, wzmacniających kompetencje wychowawcze. Dziś eksperci z Gdańskiego Centrum Świadczeń Daria Czerwińska oraz Łukasz Andrzejczyk przybliżają kwestie świadczeń rodzinnych, pomocy na cele edukacyjne, pomocy mieszkaniowej, świadczenia opiekuńcze, programów miejskich i programów rządowych.
31:03
Napisy
2022-02-08
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Kategoria: Puls miasta
Więcej z: Puls miasta