Gdańsk 2030 Plus. Strategia Rozwoju Miasta - wysłuchanie publiczne

Strategia Rozwoju Miasta to dokument określający długofalowe kierunki rozwoju Gdańska na najbliższe 8 lat. Do 29 kwietnia trwają konsultacje społeczne projektu zmian dokumentu "Gdańsk 2030 Plus. Strategia Rozwoju Miasta". Każdy mieszkaniec i mieszkanka mogli wyrazić swoją opinię i wnieść uwagi do treści tego dokumentu. Dziś wysłuchanie publiczne online z udziałem 20 mieszkańców, każdy ma 5 minut na swoją wypowiedź.
1:11:33
2022-04-25
Produkcja: Gdańskie Centrum Multimedialne
Kategoria: Puls miasta
Więcej z: Puls miasta