GDAŃSKIE DEBATY MIEJSKIE - MIASTO INTELIGENTNE

Tematem trzynastego spotkania z serii Gdańskich debat miejskich będzie koncepcja Miasta Inteligentnego, definiowanego także w praktyce zagranicznej jak Smart City. W jego trakcie omawiać będziemy jak postępy w technologiach teleinformatycznych, w tym rozwój metod wykorzystania sztucznej inteligencji, wpływać mogą na kształt zarówno przestrzeni miasta jak i architektury, a także na zarządzanie przestrzenią miasta. W szczególności chcielibyśmy skupić się na omówieniu szans i wyzwań wiążących się z rozwojem tych technologii oraz konsekwencji jakie one mogą nam przynieść. Dyskutować także będziemy jakie konsekwencje dla warsztatu projektowania architektonicznego i urbanistycznego niesie wdrożenie tych koncepcji. Do udziału zaprosiliśmy czterech prelegentów, reprezentujących zarówno środowiska akademickie jak i praktyków: dr Dorotę Sikorską-Fernandez, dr Jana Cudzika, prof. Aleksandra Orłowskiego i Alana Szawarskiego. Debatę poprowadzi Architekt Miasta, Piotr Lorens. Podczas dyskusji poruszymy następujące zagadnienia: jakie szanse i jakie wyzwania dla projektowania przyszłego kształtu przestrzeni miasta niesie wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych? na ile koncepcja Miasta Inteligentnego wpływać może na kształtowanie fizycznej przestrzeni miasta? w jakim stopniu wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych i sztucznej inteligencji zmienić może warsztat projektowania architektonicznego, urbanistycznego i planowania przestrzennego?
2:06:13
2022-03-08
Produkcja: Gdańskie Centrum Multimedialne
Kategoria: Puls miasta
Więcej z: Puls miasta