Dulkiewicz, Borawski, wirtualna konferencja prasowa

W czwartek 9 kwietnia odbyła się kolejna wideokonferencja, podczas której prezydent Aleksandra Dulkiewicz przedstawiła m.in. stanowisko w związku z przeprowadzeniem wyborów zaplanowanych na 10 maja. Piotr Borawski, zastępca prezydent ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu przytoczył dane dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy. Mówiono też o edukacji i przedstawiono najnowszy raport o sytuacji epidemiologicznej w Gdańsku.
30:43
2020-04-09
Produkcja: Gdańskie Centrum Multimedialne
Kategoria: Puls miasta
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

- Na dzisiaj w Gdańsku mamy 49 osób zakażonych, z czego hospitalizowane są tylko trzy. Z przykrością muszę poinformować, że jedna osoba umarła. W kwarantannie, na mocy decyzji SANEPID-u przebywa 1218 osób, z czego mniej więcej połowa jest sprawdzana za pomocą aplikacji, a druga połowa kontrolowana jest przez patrole policji. 4200 osób przebywa na kwarantannie z tytułu powrotu z zagranicy - raportowała podczas dzisiejszej wideokonferencji prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

 

Organizacja wyborów

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz odniosła się do kwestii związanych z organizacją majowych wyborów.

- Mimo trwających prac legislacyjnych, równolegle biegnie kalendarz czynności wyborczych. Do 10 kwietnia, powinni zostać zgłoszeni kandydaci do Obwodowych Komisji Wyborczych. Aktualnie w Gdańsku mamy 676 kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych, zgłoszonych przez Komitety Wyborcze i 24 zgłoszenia indywidualne – mówiła Aleksandra Dulkiewicz. - Jutro także powinno ukazać się obwieszczenie o Obwodowych Komisjach Wyborczych, wskazujące obwody stałe i odrębne – przypominała prezydent. 

W Gdańsku utworzono 183 stałe obwody głosowania i 17 odrębnych. Większość stałych obwodów mieści się w placówkach oświatowych. Obecnie w 70% przypadków dyrektorzy zgłaszają brak możliwości zorganizowania i przygotowania lokali wyborczych. - Dzisiaj wyślę pismo do komisarza wyborczego w Gdańsku, informujące, że w obwieszczeniu będzie brakowało ok 70% siedzib wyborczych - mówiła prezydent Gdańska.

 

Sytuacja na rynku pracy

Od początku pandemii odnotowano nieznaczny wzrost osób rejestrujących się jako bezrobotne. W kwietniu zarejestrowano 208 osób, natomiast przez cały marzec było to 889 osób. Wyraźny spadek widać w liczbie oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców. W marcu złożono 3944 takich wniosków. To znacząco mniej niż analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy złożono aż 5153 wniosków.

 Od 1 do 8 kwietnia, do Gdańskiego Urzędu Pracy wpłynęło 489 wniosków o zamiarze zatrudnienia osób spoza granicy. W marcu nastąpił nieznaczny spadek wystawianych zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców. Zwolnienia grupowe, w okresie od początku kwietnia do wtorku 8 marca zapowiedziało 5 przedsiębiorców, którzy w sumie planują zwolnić 292 osoby. Dane dotyczące liczby ofert w marcu i w kwietniu to 476 ofert w marcu i 58 ofert złożonych do 8 kwietnia.

 - To czym teraz zajmuje się Gdański Urząd Pracy to przede wszystkim rozpatrywanie wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - informował Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. Od zeszłej środy - kiedy uruchomiliśmy składanie tych wniosków, złożono ich 905. Od piątku uruchomiliśmy wypłaty tego typu świadczeń i do tej pory wypłaciliśmy ich już 91 na łączną kwotę 455 tys. zł - dodaje Piotr Borawski. Limit Funduszu Pracy pozwala na wypłatę tylko 350 pożyczek, w związku z czym 7 kwietnia Gdański Urząd Pracy wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie dodatkowych środków na pokrycie zgłoszonego zapotrzebowania. 

- Liczymy, że w ciągu kilku dni zostaną nam przyznane większe środki z ministerstwa i będziemy mogli zachować ciągłość w wypłacie tych świadczeń - podkreśla zastępca prezydenta Gdańska.

Piotr Borawski poinformował także o zmianach w organizacji pracy Gdańskiego Urzędu Pracy. Kadra kierownicza i pracownicy pracują w 2 zespołach rotacyjnie w ramach pracy w urzędzie oraz pracy zdalnej, by zapewnić bezpieczeństwo pracowników i zapewnić ciągłość pracy GUP. W związku ze zwiększonymi potrzebami związanymi z obsługą rejestracji osób bezrobotnych, udzielania mikropożyczek oraz dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników dokonano przeniesienia pracowników z Centrum Rozwoju Talentów, Centrum Pracy dla Seniorów, Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego do komórek organizacyjnych zajmujących się bezpośrednio pomocą dla pracowników i pracodawców.

Więcej z: Puls miasta