58._uroczysta_sesja_rady_miasta_gdańska_kadencji_2018-2023_2022_02_06

45:26
2023-02-06
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Więcej z: Transmisje obrad Sesji Rady Miasta