50._sesja_rady_miasta_gdańska_kadencji_2014-2018_29-03-2018

Prof. Joanna Muszkowska - Penson została Honorową Obywatelką Miasta Gdańska po jednomyślnym głosowaniu. Radni przyjęli też uchwałę intencyjną w sprawie powołania Gdańskiej Rady Seniorów. Ponadto zatwierdzili zmiany w miejscowych planach zagospodarowania dotyczących m.in. pętli tramwajowej w Oliwie, rejonu Potoku Siedlickiego na Jasieniu czy ul. Wita Stwosza 77 na Strzyży. Szczególnym akcentem obrad było uczczenie 50-lecia wypadków Marca 1968 r. w Gdańsku - na forum RMG wystąpili aktorzy.
4:04:26
2018-03-29
Produkcja: Gdańskie Centrum Multimedialne
Powiązane:
Więcej z: Transmisje obrad Sesji Rady Miasta