44. Sesja Rady Miasta Gdańska kadencji 20014-2018 2017.10.26

Podczas XLIV sesji Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. sześć uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Cztery dotyczyły przystąpień do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jedna – zmiany granic, jedna – odstąpienia.
3:34:36
2017-10-26
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Więcej z: Transmisje obrad Sesji Rady Miasta