20 lat ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - doświadczenia, przykłady, nadzieje. Co dalej?

Panel poruszać będzie kwestie 20 lat funkcjonowania ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie., czyli najważniejszej ustawy określającej zasady współpracy między samorządami a sektorem obywatelskim, w tym zlecanie zadań publicznych, mechanizmy tworzenia ciał dialogu obywatelskiego czy regulacja zagadnień związanych z wolontariatem.
1:01:36
Napisy
2024-06-02
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Czy ustawa spełniła oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron? Jakie elementy/mechanizmy współpracy się sprawdziły i dlaczego? Które obszary wymagają zmiany/poprawy? 

Czy ustawa pomogła w realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości czy wręcz przeciwnie? Czy potrzebna jest „aktualizacja ustawy” czy może stworzenie zupełnie nowych rozwiązań w tym zakresie?

Paneliści:

  • Prof. MAREK RYMSZA - Kancelaria Prezydenta RP
  • DAGMIR DŁUGOSZ - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • MAREK KRAWCZYK - Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • PIOTR STEC - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • ANDRZEJ KOWALCZYS - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Współpracy z NGO

 

Więcej z: Święto Wolności i Praw Obywatelskich 2024