Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rada Programowa Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus

Rada Programowa Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus

A
A

Rada Programowa Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus, w składzie: 

 1. Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska – Przewodniczący Rady Programowej
 2. Wiesław Bielawski – Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska – Wiceprzewodniczący Rady Programowej
 3. Andrzej Bojanowski – Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska – Wiceprzewodniczący Rady Programowej 
 4. Ewa Kamińska – Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska – Wiceprzewodnicząca Rady Programowej
 5. Maciej Lisicki – Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska – Wiceprzewodniczący Rady Programowej
 6. Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej - Członek Rady Programowej
 7. Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu "Pracodawcy Pomorza" - Członek Rady Programowej
 8. Mariusz Czepczyński – Doradca Prezydenta Miasta Gdańska - Członek Rady Programowej
 9. Michał Glaser - Dyrektor Biura Stowarzyszenia "Gdański Obszar Metropolitalny" - Członek Rady Programowej
 10. Jerzy Gwizdała - Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego - Członek Rady Programowej
 11. Tomasz Kloskowski - Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy - Członek Rady Programowej
 12. Henryk Krawczyk - Rektor Politechniki Gdańskiej - Członek Rady Programowej
 13. Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska - Członek Rady Programowej
 14. Mateusz Kusznierewicz - Prezes Zarządu Fundacji Gdańskiej - Członek Rady Programowej
 15. Janusz Moryś - Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Gdańskiego - Członek Rady Programowej
 16. Paweł Olechnowicz - Prezes Zarządu Grupy Lotos S.A. - Członek Rady Programowej
 17. Bogdan Oleszek - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska - Członek Rady Programowej
 18. Antoni Pawlak – Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Gdańska – Członek Rady - Członek Rady Programowej
 19. Marek Pietruszewski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Morskiego Portu Gdańsk S.A. - Członek Rady Programowej
 20. Piotr Soyka - Przewodniczący Rady Nadzorczej Gdańskiej Stoczni "Remontowa" - Członek Rady Programowej
 21. Andrzej Stelmasiewicz - Prezes Zarządu "Wspólnota Gdańska" - Członek Rady Programowej
 22. Grzegorz Strzelczyk - Radny Miasta Gdańska, Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości - Członek Rady Programowej
 23. Jan Szomburg - Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową - Członek Rady Programowej
 24. Marcin Szpak - Dyrektor Centrum Inwestycji ENERGA S.A. - Członek Rady Programowej

 została powołana w celu wyznaczania ogólnych kierunków prac nad procesem budowy Strategii. 

Posiedzenie Rady Programowej - 09.09.2013 r.

Posiedzenie Rady Programowej - 02.12.2013 r.

Posiedzenie Rady Programowej - 04.09.2014 r.