Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Metropolitalny wymiar konsultacji społecznych

Proces konsultacji społecznych projektu dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta to okazja do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń również w kontekście budowy strategii rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

A
A

Proces konsultacji społecznych projektu dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta to okazja do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń również w kontekście budowy strategii rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

Debata na temat formułowanych koncepcji rozwojowych Gdańska i metropolii podjęta została na posiedzeniu Komisji GOM ds. Strategii Metropolii Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w dniu 5 czerwca 2014 r.

Kluczowym elementem na etapie opracowywania obu dokumentów jest zachowanie spójności ich zapisów. Takie podejście pozwala na wypracowywanie wspólnych pól interesów i łączenie wysiłków na rzecz skutecznej realizacji zadań rozwojowych na obszarze całej metropolii.

Potencjał współpracy terytorialnej to znaczące zagadnienie podkreślone za pomocą słowa Plus w samym tytule gdańskiej strategii. Plus w tym przypadku odnosi się do zagadnień otwartej przestrzeni, w której przyszłość miasta nie zamyka się w jego granicach administracyjnych, a konsekwentnie bierze pod uwagę zasięg powiązań społecznych, gospodarczych i przestrzennych.

Więcej informacji na temat strategii GOM znajdą Państwo tu: http://www.metropoliagdansk.pl/strategia-rozwoju-metropolii-2030/opis-projektu/