PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Spotkania branżowe: weź udział w Forach Równego Traktowania

Spotkania branżowe: weź udział w Forach Równego Traktowania
Zapraszamy do wzięcia udziału w Forach Równego Traktowania. Na każde z forów obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy. Na spotkania serdecznie zapraszamy zarówno osoby ze społeczności narażonych na wykluczenie, jak i organizacje pozarządowe i instytucje pracujące dla nich i z nimi. Wasz udział jest niezbędny, aby w nowej polityce dot. praw człowieka wybrzmiał glos i potrzeby gdańszczan i gdańszczanek w różnorodności ich ról i doświadczeń.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Fora Równego Traktowania to spotkania ze zróżnicowanymi grupami narażonymi na wykluczenie ze względu na wiek, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową, wyznanie i bezwyznaniowość, niepełnosprawność, płeć czy pochodzenie etniczne i narodowe.

Cel spotkań

Od 2018 roku w Gdańsku wdrażamy Model na rzecz Równego Traktowania. Jego celem jest współtworzenie miasta, w którym każda osoba może czuć się bezpiecznie i w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturowym, bez względu na wiek, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową, wyznanie i bezwyznaniowość, niepełnosprawność, płeć czy pochodzenie etniczne i narodowe. 

Zapisy Modelu obowiązują do końca 2023 r. Dlatego miasto organizuje Fora Równego Traktowania – spotkania z grupami narażonymi na wykluczenie, aby zaktualizować wiedzę o ich potrzebach z perspektywy praw człowieka.

Dodatkowo, informacje i uwagi zgłoszone podczas Forów będą rozpatrywane pod kątem wykorzystania w tworzonych właśnie programach rozwoju. Programy rozwoju: Zielone Miasto, Wspólne Miasto, Dostępne Miasto i Innowacyjne Miasto, opisują sposób wdrożenia celów wyznaczonych w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus (https://www.gdansk.pl/akcja/pdf/202302204046/gdansk-2030-plus-strategia-rozwoju-miasta-2022). Projekty programów powstają we współpracy z mieszkankami i mieszkańcami i powinny uwzględniać potrzeby wszystkich grup społecznych.

Harmonogram spotkań:

 • Forum dot. potrzeb seniorów i seniorek – odbyło się 18 maja;
 • Forum poświęcone potrzebom społeczności LGBTQIA+ – odbyło się 22 maja;
 • Forum poświęcone potrzebom kobiet – odbyło się 29 maja;
 • Forum dot. potrzeb mężczyzn – odbyło się 29 maja;
 • Forum dot. potrzeb imigrantek i imigrantów oraz uchodźców – odbyło się 7 czerwca;
 • Forum poświęcone potrzebom młodzieży – odbyło się 26 czerwca;
 • Forum poświęcone potrzebom osób z niepełnosprawnością – odbyło się 28 czerwca.

Tematyka spotkań:

Rozmowy podczas spotkań odbywają się wokół sześciu obszarów tematycznych:

 • Zdrowie i aktywność fizyczna,
 • Praca i uczenie się przez całe życie,
 • Aktywność, wolontariat i kultura,
 • Usługi społeczne i mieszkalnictwo,
 • Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie dyskryminacji,
 • Przestrzeń publiczna i transport.

Osobą do kontaktu w sprawie Forów jest Pani Barbara Borowiak z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku (tel. 58 526 80 09; barbara.borowiak@gdansk.gda.pl).