PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Opis i zasady używania herbu, flagi i pieczęci Miasta Gdańska

A
A

Opis herbu, flagi i pieczęci Miasta Gdańska

1. Herb Miasta Gdańska:
Na tarczy gotyckiej, na czerwonym polu złota korona otwarta i dwa równoramienne srebrne krzyże w słup niewchodzące w koronę.2. Herb Wielki Miasta Gdańska:
U bocznic tarczy dwa podtrzymujące ją złote lwy wspięte, zwrócone do siebie, u podstawy tarczy złota wstęga z czarno kreśloną dewizą NEC TEMERE NEC TIMIDE.


3. Flaga Miasta Gdańska
Flagę Miasta Gdańska stanowi prostokątny czerwony płat tkaniny z umieszczonymi po obu jej stronach złotą koroną i pod nią dwoma równoramiennymi srebrnymi krzyżami w słup, osią w 1/3 od drzewca.
Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8.4. Pieczęć urzędowa Miasta Gdańsk
Pieczęcią urzędową Miasta Gdańska jest znak odciśnięty z metalowego, okrągłego tłoku pieczętnego, przedstawiający herb Miasta Gdańska w polu środkowym oraz napis w otoku: "Miasto Gdańsk", średnicy 62 mm.

Pieczec


Gdańsk jest jednym z nielicznych miast, które herb otrzymały z nadania monarchy.

Kazimierz Jagiellończyk król Polski nadał przywilejem z dnia 25 maja 1457 roku nie tylko prawo do używania czerwonego wosku (stąd czerwona tarcza) i ubogacił dotychczasowy herb miejski przez umieszczenie na nim w górnej części tarczy złotej królewskiej korony, ale i wskazał jeden z przynajmniej czterech używanych wówczas w Gdańsku herbów.

Jeszcze w tym samym roku ukazuje się pieczęć na której jest wizerunek nowego herbu i to od razu z trzymaczami w postaci lwów. Potwierdza i utrwala się taki wizerunek herbu obficie zdobiąc architekturę miasta jak i widnieje on na licznych emisjach monet gdańskich.

W okresie powojennym swobodnie interpretowano wygląd herbu i takoż się nim posługiwano. Nie używano zaś praktycznie flagi Miasta, która to zgodnie z tradycją jest wyrazem tendencji samorządowych jak i podkreśla pozycję i godność Miasta.

Pierwszą próbę uregulowania tych zagadnień podjęła Miejska Rada Narodowa w Gdańsku 29 marca 1989 r., potem Rada Miasta Gdańska I-szej kadencji 10 grudnia 1991 r.

Ciągle jednak liczne głosy nawoływały do ostatecznego uregulowania tych spraw i ustalenia obowiązującego wzorca herbu i flagi Gdańska. Dnia 1 lutego 1996 r. odbyło się w Sali Zimowej Ratusza seminarium na temat gdańskiego herbu. Obecni byli najwybitniejsi gdańscy historycy, byli też heraldycy i radni oraz osoby interesujące się tą tematyką. Wnioski z tego seminarium wielokrotnie dyskutowane w Klubach radnych i na Komisjach zaowocowały propozycją takiego właśnie wizerunku herbu, herbu wielkiego i flagi, jaki zawiera uchwała RMG z 1 sierpnia 1996 r.Zasady używania herbu, flagi i pieczęci Miasta Gdańska

Zobacz: Uchwała Nr XII/390/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zasad używania herbu, flagi i pieczęci Miasta Gdańska (30 KB DOC)