PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Herb, flaga i logo miasta

A
A

Zgodnie z zarządzeniem nr 1716/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 25 listopada 2015 r. w sprawie koordynacji działań w zakresie promocji, informacji i komunikacji społecznej, a także zasad przekazywania informacji oraz konsultowania działań w sprawach o istotnym znaczeniu dla opinii publicznej wszelkie materiały z użyciem logotypów Miasta Gdańska podlegają akceptacji przez Biuro Prezydenta. Materiały należy przesyłać do zatwierdzenia na adres akceptacje@gdansk.gda.pl w terminie 7 dni przed przekazaniem do druku, produkcji, publikacji w prasie, emisji w telewizji, emisji na ekranach LED, zamieszczeniem w Internecie lub publiczną prezentacją.

Herb
Pobierz - herb (370.24 KB)
Flaga
Pobierz - flaga (195.15 KB)
Herb-wielki
Pobierz - Herb Wielki Gdańska - kolor (3.56 MB)
Herb Wielki Gdańska - wersja monochromatyczna
Pobierz - Herb Wielki Gdańska - wersja monochromatyczna (3.88 MB)
Logo Wolność Kultury
Pobierz logo - #wolnosckultury / #freedomofculture (8.71 MB)
Logo Freedom of Culture
Pobierz logo - #wolnosckultury / #freedomofculture (8.71 MB)
Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw
Pobierz logo - Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw (812.85 KB)
Edukacja do kultury Gdańsk
Pobierz logo - Edukacja do kultury Gdańsk (2.27 MB)