Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
logo

 

Projekt jest częścią wieloletniej i wieloetapowej inwestycji Miasta Gdańska realizowanej pod wspólną nazwą „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej” już od roku 2003, kiedy to ruszyły prace związane z I etapem przedsięwzięcia (diagnostyka stanu transportu zbiorowego, przebudowa infrastruktury torowej w 5 lokalizacjach układu komunikacyjnego Gdańska). W ramach II etapu Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej wybudowano nową linię tramwajową łączącą centrum Miasta z dzielnicą Chełm, przebudowano infrastrukturę torowo-trakcyjną na łącznym odcinku ok. 20 km torowisk oraz urządzenia elektroenergetyki trakcyjnej.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IIIA obejmował swoim zakresem:

 • wydłużenie linii tramwajowej z dzielnicy Chełm do nowej pętli tramwajowej na skrzyżowaniu al. Havla i ul. Świętokrzyskiej w dzielnicy Gdańsk Południe, która przebiega ul. Witosa i al. Havla, odcinek o długości 3,35 km
 • modernizację 12 odcinków istniejących torowisk, o łącznej długości 12,06 km
 • budowę i przebudowę urządzeń elektroenergetycznych zasilających trakcję tramwajową,
 • przebudowę zajezdni tramwajowej Wrzeszcz;
 • zakup taboru tramwajowego – 35 nowoczesnych składów tramwajowych firmy PESA.

W ramach projektu został również wybudowany na pętli Świętokrzyska parking samochodowy „park & ride” na ok. 200 pojazdów oraz parking rowerowy „bike & ride” na ok. 270 pojazdów.

Dzięki realizacji Projektu, powstała nowa sieć połączeń tramwajowych, wzrósł komfort podróżowania komunikacją szynową, co powinno zachęcić do korzystania z tej formy komunikacji zbiorowej i w konsekwencji przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania ruchu ulicznego w Gdańsku.

Informacje ogólne o Projekcie

 

Tytuł projektu: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partner: Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o.
Jednostka Realizująca Projekt: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie:

nr POIS.07.03.00-00-011/10-00 z dnia 3.02.2012 r.
Aneks nr 4 POIS.07.03.00-00-011/10-04 z dnia 27.10.2015 r.

Całkowita wartość Projektu: 667 016 238,19 zł
Wydatki kwalifikowalne: 509 907 750,15 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 157 108 488,04 zł
Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE: 407 926 200,12 zł
Poziom dofinansowania: 80% (wydatków kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: VII Transport przyjazny środowisku
Działanie: 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Wdrażająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Okres realizacji rzeczowej projektu: 09.2007 r. - 12.2013 r.

 

Ze względu na szeroki zakres projektu został on podzielony na zadania:

Zadanie 1.1. Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Gdańsk Południe od pętli „Chełm” przez ul. Witosa, ul. Nową Łódzką do pętli „Nowa Łódzka” (w wersji skróconej: BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ „CHEŁM – NOWA ŁÓDZKA

Wykonawca inwestycji: Konsorcjum Firm Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A., Trakcja Polska S.A.

Termin realizacji: listopad 2010 – maj 2012

Zakres rzeczowy Budowy linii tramwajowej "Chełm - Nowa Łódzka” obejmował:

 • rozbudowę pętli „Chełm”,
 • budowę dwutorowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą o długości 2,9 km,
 • przebudowę ulicy Witosa na długości 1,2 km wraz ze skrzyżowaniami przyległych ulic,
 • budowę Węzła Integracyjnego „Nowa Łódzka” z pętlą tramwajową, drogami dojazdowymi, dojściami dla pieszych, peronem autobusowo – tramwajowym oraz budynkiem obsługi Węzła Integracyjnego. Na Węźle wybudowany został parking dla rowerów i dwa parkingi dla samochodów,
 • budowę 7 przystanków tramwajowych wraz z wiatami,
 • budowę 10 przejazdów torowo ulicznych o nawierzchni z płyt gumowych,
 • budowę obiektów inżynierskich,
 • budowę stacji prostownikowej z liniami zasilającymi,
 • wykonanie architektury zieleni.

Zdjęcia z Budowy linii tramwajowej "Chełm - Nowa Łódzka” (okres grudzień 2010 r. - styczeń 2011 r.)

zdjęcia: PLAY MEDIA Maciej Wąsik

Zdjęcia z Budowy linii tramwajowej "Chełm - Nowa Łódzka” (okres kwiecień - czerwiec 2011 r.)

zdjęcia: PLAY MEDIA Maciej Wąsik

Zdjęcia z Budowy linii tramwajowej "Chełm - Nowa Łódzka” (okres lipiec - wrzesień 2011 r.)

zdjęcia: PLAY MEDIA Maciej Wąsik

 

fotogaleria - Próbny przejazd nową linią tramwajową z Chełmu do Pętli Świętokrzyska

Zadanie 1.2. ZAKUP TABORU TRAMWAJOWEGO (35 sztuk)

Każdy z 35 zakupionych tramwajów otrzymał imię patrona, wybranego spośród zasłużonych w historii gdańszczan.

zdjęcia: PLAY MEDIA Maciej Wąsik

fotogaleria - Pierwszy nowy tramwaj 120NaG SWING

Zadanie 2.1. PRZEBUDOWA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „WRZESZCZ”

Zdjęcia z zajezdni tramwajowej "Wrzeszcz” (okres kwiecień - czerwiec 2011 r.)

zdjęcia: PLAY MEDIA Maciej Wąsik

Zadanie 3.1. PRZEBUDOWA TOROWISK W UL. HALLERA – ODCINEK OD UL. MICKIEWICZA DO UL. KLINICZNEJ

zdjęcia: PLAY MEDIA Maciej Wąsik

Zadanie 3.2. PRZEBUDOWA TOROWISK W UL. KLINICZNEJ - ODCINEK OD AL. HALLERA DO WĘZŁA KLINICZNA

Zadanie 3.3. PRZEBUDOWA TOROWISK NA WĘŹLE KLINICZNA – WĘZEŁ KLINICZNA

Okres realizacji: lipiec 2011 – grudzień 2011

Zakres rzeczowy Przebudowy torowisk na Węźle Kliniczna obejmował:

 • przebudowę torów tramwajowych wraz z odwodnieniem torowiska, przebudową sieci trakcyjnej oraz pozostałej infrastruktury na odcinku o długości ok. 1,2 km
 • przebudowę Węzła Kliniczna w rejonie estakady o łącznej długości ok. 240 m
 • przebudowę 5 peronów tramwajowych i 1 peronu tramwajowo-autobusowego
 • wymianę bitumicznej nawierzchni drogowej na nawierzchnie ze sprężonych płyt gumowych na dwóch przejazdach torowo-ulicznych

Zdjęcia przed i po przebudowie torowisk w ul. Klinicznej i na Węźle Kliniczna (okres styczeń 2011 r. - luty 2012 r.)

zdjęcia: PLAY MEDIA Maciej Wąsik

Zadanie 3.4. PRZEBUDOWA TOROWISK W AL. RZECZYPOSPOLITEJ – ODCINEK OD UL. HYNKA DO PĘTLI ZASPA

Zadanie 3.5. PRZEBUDOWA TOROWISK W AL. RZECZYPOSPOLITEJ I UL. CHŁOPSKIEJ – OSCINEK OD PĘTLI ZASPA DO UL. POMORSKIEJ

Wykonawca robót: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo TOR-KAR-SSON, WPRD GRAVEL Sp. z .o.o.

Okres realizacji: lipiec 2010 - maj 2011

Zakres robót obejmował:

 • przebudowę torów tramwajowych
 • przebudowę 6 peronów tramwajowych
 • budowę nowych schodów z kładki dla pieszych na perony Jana Pawła II
 • budowę 6 wind osobowych dla osób niepełnosprawnych przy zejściach z kładki dla pieszych - węzeł al. Rzeczpospolitej - al. Jana Pawła II, wraz z zasilaniem elektroenergetycznym z systemami monitoringu wizyjnego oraz komunikacji interkomowej.

Zadanie 3.6. PRZEBUDOWA TOROWISK W AL. HALLERA - ODCINEK OD UL. PSTROWSKIEGO DO PĘTLI BRZEŹNO PLAŻA

Okres realizacji: wrzesień 2011 – styczeń 2012

Zakres rzeczowy obejmował:

 • przebudowę torów tramwajowych wraz z odwodnieniem torowiska, przebudową sieci trakcyjnej oraz pozostałej infrastruktury na odcinku o długości ok. 1,8 km
 • przebudowę sześciu peronów tramwajowych „Grudziądzka”, „Chrobrego”, „Dworska”
 • montaż nowych wiat przystankowych na 3 peronach tramwajowych
 • wymianę nawierzchni drogowej na nawierzchnię z płyt gumowych na przejazdach torowo-ulicznych

Zadanie 3.7. PRZEBUDOWA TOROWISK W UL. KRASICKIEGO - ODCINEK OD PĘTLI BRZEŹNO DO UL. PRZEMYSŁOWEJ

fotogaleria - Remont torów w Brzeźnie

Zadanie 3.9. PRZEBUDOWA TOROWISK W UL. RYBOŁOWCÓW – ODCINEK OD UL. OLIWSKIEJ DO UL. WOLNOŚCI

zdjęcia: PLAY MEDIA Maciej Wąsik

PRZEBUDOWA TOROWISK W UL. WOLNOŚCI – ODCINEK OD UL. RYBOŁOWCÓW DO UL. MARYNARKI POLSKIEJ

zdjęcia: PLAY MEDIA Maciej Wąsik

PRZEBUDOWA TOROWISK W UL. STRAJKU DOKERÓW – ODCINEK OD UL. WŁADYSŁAWA IV DO UL. GÓRECKIEGO

zdjęcia: PLAY MEDIA Maciej Wąsik

Zadanie 4.4. BUDOWA UKŁADÓW STEROWANIA ZWROTNICAMI TRAMWAJOWYMI

Wykonawca zadań 3.7, 3.9, 4.4: Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o, WAKOZ Sp. z o.o.

Okres realizacji: listopad 2010 – listopad 2011

Zakres robót obejmował:

 • przebudowę torów tramwajowych wraz z odwodnieniem torowiska, przebudową sieci trakcyjnej oraz pozostałej infrastruktury na odcinku o długości ok. 2,4 km
 • przebudowę 3 peronów tramwajowych i 2 przystanków autobusowych
 • przebudowę skrzyżowania ul. Krasickiego i ul. Południowej oraz na odcinku ul. Gdańskiej
 • wykonanie remontu dylatacji, izolacji i odwodnienia wiaduktu nad torami kolejowymi
 • budowę nowego połączenia torów z ul. Wolności w ul. Marynarki Polskiej wraz z wbudowaniem 2 kpl. rozjazdów i wykonaniem połączenia sieci trakcyjnej
 • przebudowę ulic: Oliwskiej, Rybołowców, Wolności, Góreckiego, Władysława IV, Strajku Dokerów wraz z chodnikami z przebudową sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
 • wymianę 1 szt. rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Wolności i Władysława IV wyposażonego w elektryczny napęd zwrotnicowy, ogrzewanie zwrotnicy i układ sterowania

Zadanie 3.8. PRZEBUDOWA TOROWISK W UL. POMORSKIEJ I NA PĘTLI JELITKOWO 0 ODCINEK OD UL CHŁOPSKIEJ DO PĘTLI JELITKOWO

Okres realizacji: sierpień 2011 – styczeń 2012

Zakres rzeczowy obejmował:

 • przebudowę torów tramwajowych w ul. Pomorskiej i na Pętli Jelitkowo wraz z odwodnieniem torowiska, przebudową sieci trakcyjnej oraz pozostałej infrastruktury na odcinku o długości ok. 1 km
 • modernizację układu torowego Pętli Jelitkowo polegającą na wybudowaniu czterech torów postojowych Pętli Jelitkowo
 • budowę 7 peronów tramwajowych
 • wykonanie ciągów pieszych oraz dróg gospodarczych dla pojazdów technicznych

Zadanie 3.10 PRZEBUDOWA TOROWISK W AL. WOJSKA POLSKIEGO I AL. GRUNWALDZKIEJ – ODCINEK OD UL. NOWOWIEJSKIEJ DO UL. MIEDZIANEJ

zdjęcia: PLAY MEDIA Maciej Wąsik

Zadanie 3.11. PRZEBUDOWA TOROWISK W AL. GRUNWALDZKIEJ – ODCINEK OD UL. KLONOWEJ DO UL. MISZEWSKIEGO

zdjęcia: PLAY MEDIA Maciej Wąsik

 

zdjęcia: PLAY MEDIA Maciej Wąsik

Wykonawca: TORPOL Sp. z o.o.

Okres realizacji robót: kwiecień 2011 – wrzesień 2011

Zakres robót obejmował:

 • przebudowę torów tramwajowych wraz z odwodnieniem torowiska, przebudową sieci trakcyjnej oraz pozostałej infrastruktury na odcinku o długości ok. 1,5 km
 • przebudowę al. Grunwaldzkiej na odcinku Dmowskiego – Konopnickiej wraz z chodnikami, zieleńcami i ścieżką rowerową oraz wykonanie na dwóch przejazdach nawierzchni z płyt gumowych
 • przebudowę dwóch peronów tramwajowych „Jaśkowa Dolina"

Zadanie 3.12 Przebudowa torowisk w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej – odcinek od ul. 3 Maja do Pętli Siedlce

zdjęcia: PLAY MEDIA Maciej Wąsik

Wykonawca: Konsorcjum firm WPRD GRAVEL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo TOR-KAR-SSON

Okres realizacji: lipiec 2010 – październik 2010 (Odbiór końcowy inwestycji nastąpił 8 grudnia 2010)

Zakres robót obejmował:

 • przebudowę torów tramwajowych wraz z odwodnieniem torowiska, przebudową sieci trakcyjnej oraz pozostałej infrastruktury na odcinku o długości ok. 2 km
 • przebudowę ul. Nowe Ogrody na długości od skrzyżowania z ul. 3 Maja do ul.Kartuskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Pohulanka i ul. Powstańców Warszawskich
 • budowę drogi rowerowej od ul. 3 Maja do ul. Powstańców Warszawskich (realizacja - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Projektu Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej)
 • przebudowę 8 peronów tramwajowych

 

Zadanie 4.1. Budowa stacji prostownikowej „Brzeźno”

Zadanie 4.2. BUDOWA SYSTEMU ZDALNEGO STEROWANIA STACJAMI PROSTOWNIKOWYMI

BUSZ-CZAT to nowoczesny system pozwalający na pełne sterowanie i nadzór nad pracą urządzeń w podstacjach trakcyjnych, stanowiących podstawowy element układu zasilania trakcji elektrycznej tramwajowej. Jednocześnie umożliwia on współpracę z podsystemami zdalnego sterowania odłączników na sieci trakcyjnej i liniach średniego napięcia. Charakteryzuje się niezwykłą elastycznością. Umożliwia on obsługę zarówno niewielkich struktur złożonych z kilku obiektów, aż po ogromne systemy składające się z kilkuset obiektów rozproszonych na całym obszarze sieci linii kolejowych. BUSZ-CZAT składa się z kilku niezależnych podsystemów, które współpracując ze sobą tworzą jednorodny i kompleksowy system obsługi urządzeń elektroenergetyki tramwajowej.

zdjęcia: GIK Sp. z o. o.

Zadanie 4.3. Wymiana wyłączników szybkich w stacjach prostownikowych

 

Partnerem Gminy Miasta Gdańska w projekcie jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o., który w ramach swojej części dokonał zakupu taboru tramwajowego (zadanie 1.2) oraz wykonał przebudowę zajezdni tramwajowej „Wrzeszcz” (zadanie 2.1).

Podział kosztów między partnerami przedstawia się następująco:

  Gmina Miasta Gdańska Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku
Wartość całkowita projektu:
320 744 843,90 zł
346 271 394,29 zł
Wydatki kwalifikowalne: 232 595 223,61 zł 277 312 526,54 zł
Dofinansowanie (80% wyd. kwal.): 186 076 178,89 zł 221 850 021,23 zł

 

Główny serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl.

 

Instytucją Wdrażającą dla VII Priorytetu POIiŚ jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych: www.cupt.gov.pl

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013