Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku

A
A

25 listopada 2016 roku Gmina Miasta Gdańska podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego o dofinansowanie Projektu pn.: „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku”. Projekt realizowany jest we współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prace obejmują między innymi budowę dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie na terenie Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku, oraz modernizację i adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem pracowni w  wybranych szkołach ponadgimnazjalnych w Gdańsku: Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Łączności w Gdańsku, Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku, Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku, Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku.  

Realizacja projektu pozwoli na podniesienie standardu w dotychczasowej infrastrukturze budowlanej oraz zoptymalizuje kształcenie uczniów przy zachowaniu pełnej integracji z dotychczasowym zapleczem edukacyjnym w takich branżach kluczowych jak Transport, logistyka i motoryzacja; ICT i elektronika; Budownictwo; Turystyka, sport i rekreacja; Środowisko. Nowoczesne wyposażenie przyczyni się do lepszego przygotowania młodych ludzi do wykonywania konkretnego zawodu i dostosowania się do wymogów rynków pracy.

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu:Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku
Beneficjent:Gmina Miasta Gdańska
Partner:Nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt:Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Umowa o dofinansowanie:

nr RPPM.04.01.00-22-0016/16-00 z dnia 25.11.2016 r.
Aneks nr 3 z dnia 28.02.2019 r.

Całkowita wartość Projektu:65 594 322,21 zł
Koszt kwalifikowalny:65 515 952,21 zł
Koszt niekwalifikowalny:78 370,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE:34 960 350,40 zł
Poziom dofinansowania:53% wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków:od  01.01.2014  do 31.12.2020
Źródło dofinansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program:Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa:4. Kształcenie
Działanie:4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
Instytucja Zarządzająca:Zarząd Województwa Pomorskiego
Okres realizacji rzeczowej projektu:31.05.2016 – 31.12.2020


Gdańsk otrzymał również dofinansowanie na projekt edukacyjny "Gdańsk miastem zawodowców – podniesienie, jakości edukacji zawodowej" z Działania 3.3. Edukacja Zawodowa.
Projekt  ten jest zintegrowany z projektem "Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku".

Umowa o dofinansowanie została podpisana w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci pomorskich szkół ponadgimnazjalnych z uwzględnieniem potrzeb lokalnych i subregionlanego rynków pracy”.

_________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020