Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I

Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I

I. Dane dotyczące Projektu (wg Umowy o dofinansowanie Projektu  z dnia 30.06.2005 r.)

Beneficjent Projektu :

Gmina Miasta Gdańska

Nr Projektu:

Z/2.22/III/3.3.1/108/04

Wartość całkowita projektu: 21 824 693,60 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 11 821 549,32 zł (66,08% wydatków kwalifikowanych)
Współfinansowanie z budżetu państwa: 2 783 424,86 zł
Wkład Gdańska: 7 219 719,42 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006
Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich
Województwo/powiat/gmina: pomorskie/m. Gdańsk/m. Gdańsk
Okres realizacji: 11.2004 r. - 11.2008 r.
Jednostka realizująca Projekt: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk"


II. Charakterystyka projektu

 
 

Obszar przed rewitalizacją

 
 

Obszar po rewitalizacji

 
 

Wystawa  ?Wehikuł Czasu? ? ?Człowiek i Pocisk?, czyli epizody z historii fortu Grodzisko

 
 

Ekspozycja ?Energia, Niebo i Słońce?- Kołyska  Newtona

 
 

Ekspozycja "Energia, Niebo i Słońce"

a. Rys historyczny

Początki Projektu Centrum "Hewelianum" sięgają roku 1997, kiedy to narodził się pomysł utworzenia w centrum Gdańska,  na terenie byłych fortyfikacji miejskich na Górze Gradowej, nowoczesnego centrum łączącego edukację i rekreację, a także popularyzację nauk przyrodniczych. W wysoko rozwiniętych krajach zachodnich tego typu centra stanowią ważny element edukacji najmłodszego pokolenia - nauka poprzez zabawę i samodzielne eksperymentowanie stanowią dzisiaj uznany kierunek innowacyjnego kształcenia. Realizacji tych zadań towarzyszy aspekt rekreacyjny - możliwość miłego spędzenia czasu przez dorosłych i dzieci. Nowatorskość pomysłu polegała na połączeniu przeszłości związanej z miejscem i przyszłości, związanej z edukacją. Dzisiaj wiemy, że pomysł był doskonały. Centrum "Hewelianum"  to pierwsze tego typu miejsce w Polsce, jedno z nielicznych w Europie i na świecie, gdzie historyczne obiekty inżynierii wojskowej stanowią bazę  dla Centrum Odkrywania Wiedzy.
Oferta Projektu Centrum "Hewelianum" adresowana jest głównie do mieszkańców Trójmiasta, jak i do wszystkich odwiedzających  region turystów.

b. Opis projektu

W czerwcu 2007 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, które rozpoczęły najważniejszą fazę przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pod nazwą Centrum "Hewelianum": Budowa kompleksu edukacyjno - rekreacyjnego  w Gdańsku. Etap I.

Podstawowym celem Projektu było włączenie obszaru pofortecznego  w aktywną "tkankę miejską". Sało się to możliwe dzięki współpracy zainteresowanych środowisk, pasjonatów, naukowców, historyków oraz instytucji publicznych.
Projekt Centrum  "Hewelianum" stanowił czytelną i spójną koncepcję utworzenia na terenach Fortu Grodzisko zespołu edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin.

Nauka poprzez zabawę, pobudzanie ciekawości młodych ludzi i zachęcanie ich do dalszego poznawania przyrody to główne założenia Projektu. W powstałym Centrum "Hewelianum" w praktyce realizuje się hasło: "Poznaję, wypoczywam, uczę się".

Misja edukacyjna Projektu  Centrum "Hewelianum" była i jest realizowana między innym poprzez udostępnianie zwiedzającym wystaw stałych oraz czasowych, które zlokalizowane są w odrestaurowanych obiektach fortecznych. Niezmiennie cechą wspólną wszystkich ekspozycji jest ich interaktywność oraz niebanalny sposób prezentacji wybranych zagadnień   z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych oraz historycznych.
Śmiała idea połączenia nauk z zabytkami architektury militarnej, dalekimi od tradycyjnych ekspozycji muzealnych, zaowocowała powstaniem nowoczesnego  i przyjaznego turystom centrum popularyzacji nauki, gdzie oprócz pogłębiania wiedzy, można atrakcyjnie spędzić  czas z rodziną spacerując wśród otaczającej zieleni.

W wyniku realizacji Projektu Centrum "Hewelianum" powstały następujące produkty:

  • 18 odrestaurowanych obiektów fortecznych,
  • 1500 m2 łącznej odrestaurowanej powierzchni ceglanej,
  • 8 ha przestrzeni poddanej rewitalizacji,
  • 2 stałe wystawy interaktywne,
  • nowoczesne "science-center" zlokalizowane w zabytkowym zespole fortecznym,
  • nowoczesny system iluminacji świetlnej.

Realizacja Projektu Centrum "Hewelianum" została zakończona pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczono również Umowę o dofinansowanie.


Więcej na stronie: www.hevelianum.pl

Czytaj również:
Nowości w Hewelianum
Podpisano umowę na realizację I etapu Hewelianum
Projekt budowy Centrum Hewelianum wśród siedmiu polskich cudów funduszy europejskich: